29 januari 2009, Welkomstceremonie ter gelegenheid van Chinees staatbezoek, Berlijn, foto Gero Breloer / AP

Wat doen die grijze eilandjes daar? Net of iemand links en rechts een paar betonmolens heeft laten leeglopen. Zouden buiten beeld nog meer van die grijze vlekken liggen?...

Achter de garde bevindt zich de rechtervleugel van de Bondskanselarij, daar wil Angela Merkel na de muziek naar binnen met de Chinese premier, Web Jiabao.

Maar eerst moet ze met haar gast linksaf, aan het eind van de rode oprit de haarspeldbocht nemen en de brede rode loper helemaal afwandelen langs de erehaag. Als ik Angela Merkel was, ik geloof dat ik én de rode oprit én de brede rode loper links zou laten liggen. Als de politiekapel de laatste noot gespeeld had, zou ik de Chinese premier bij de arm nemen en samen van het rode vierkant met de gouden bies afstappen. Dan zwaaiend linea recta de Bondskanselarij in, de aanwezigen verbouwereerd achterlatend.

Wat zouden ze op hun neus kijken, honderden meters textiel voor niets uitgerold. Buiten beeld loopt de loper ongetwijfeld nog een eind langs de garde door. Aan de overkant van de garde weer terug en dan de linkervleugel van de Bondskanselarij in. Daar sta je dan, je uniform tiptop in orde gebracht. En dan zomaar zonder boe of bah naar huis. Niet je vrouw kunnen vertellen hoe bewonderend naar de vouw gekeken werd die ze in je pantalon geperst had.

Vier camera’s staan opgesteld aan het eind van de oprit, ze worden op afstand bediend. Ze leveren de beelden die we meestal te zien krijgen als Angela Merkel hoog bezoek heeft. Het lage camerastandpunt maakt het bezoek nog hoger dan het al is. Zo hebben, sinds ze premier is, tientallen hoogwaardigheidsbekleders braaf naast haar over de rode lopers geparadeerd en de gardes geïnspecteerd. De staatshoofden van Zambia, Polen, Dubai, Liechtenstein, België, Rusland, Qatar, Malta, Turkmenistan, Liberia, Vietnam, Japan, Irak en nog veel meer. Maar niet de Dalai Lama. Voor hem was niets uitgerold, hij kon gewoon doorlopen. Hans Aarsman

Meer over