CultuurtipsRembrandt

2019 is opnieuw een Rembrandtjaar. Waarom roepen we de 21e eeuw niet meteen uit tot Rembrandteeuw?

Rembrandt van Rijn, Zelfportret als de apostel Paulus, 1661 Beeld
Rembrandt van Rijn, Zelfportret als de apostel Paulus, 1661Beeld

In 2006 was het vierhonderd jaar geleden dat Rembrandt van Rijn werd geboren. De toerismebranche greep die gelegenheid destijds aan om 2006 uit te roepen tot Rembrandtjaar. Eind 2019 zal het 350 jaar geleden zijn dat Rembrandt van Rijn stierf. Ook 2019 wordt daarom omgedoopt tot jaar van Rembrandt.

Als het om onze grootste schilder gaat, moeten we niet te zuinig zijn met loftuitingen. Daarom stel ik voor dat we gewoon de hele 21ste eeuw uitroepen tot Rembrandteeuw. In 2020 kunnen we dan vieren dat de schilder níét naar de Latijnse school ging en in 2021 dat het vijftien jaar eerder ook Rembrandtjaar was. Aan 2022 lijkt niets memorabels te koppelen, maar dat is slechts oppervlakkig beschouwd: op 23 april van dat jaar is het namelijk op de kop af 378 jaar geleden dat Titus van Rijn, zoon van de kunstenaar, zijn eerste melktand verloor (de linkersnijtand – dat mag u natrekken bij Rembrandtkenner Ernst van de Wetering).

#Rembrandteeuw

#zin-in

Maar eerst het Rembrandtjaar 2019. Het Fries Museum in Leeuwarden nam daarop reeds een voorschot met de expositie Rembrandt en Saskia: Liefde in de Gouden Eeuw, over courting rituals in de 17de eeuw. De officiële aftrap, echter, heeft plaats eind januari in het Mauritshuis met de expositie Rembrandt en het Mauritshuis, over de receptiegeschiedenis van de Rembrandts uit eigen huis, ook de werken die inmiddels zijn afgeschreven. Klinkt interessant. Kort daarop opent in het Rembrandthuis Rembrandt’s Social Network, een presentatie over Rembrandts contactpersonen: concullega schilder Jan Lievens, ‘bloedvrienden’ de familie Uylenburgh et cetera. Later in het jaar volgen hier nog exposities over Rembrandt als inspirator en als studieobject voor recent materiaaltechnisch onderzoek.

Het Rijksmuseum Amsterdam opent februari Alle Rembrandts, alle Rembrandts uit de collectie dus – een concept dat de avond voor de deadline lijkt te zijn verzonnen. Hebben Taco Dibbits en de zijnen wel zin in het Rembrandtjaar? Toch wel. In oktober brengt men de eerste potentiële klapper van het jubileumjaar: Rembrandt-Velázquez, waar de 17de-eeuwse grootheden zij aan zij zullen hangen. De tweede klapper heeft in november plaats in de – komende lente na verbouwing heropenende – Lakenhal: een expositie over de kunstenaars jonge (Leidse) jaren. Te gast daar zijn onder meer de fraaie oosterling uit het Metropolitan Museum in New York en het door Jan Six de Elfde dit jaar naar buiten gebrachte Laat de Kinderen tot mij komen – mits de restauratie op tijd voltooid is. Door het integraal verwijderen van de overschilderingen zal in Leiden een heel ander schilderij te zien zijn dan destijds op de veiling in Keulen werd afgehamerd. Over het welslagen van die operatie is het laatste woord nog niet gezegd.

Rembrandt en Saskia: Liefde in de Gouden Eeuw, t/m 17 maart 2019, Fries Museum, Leeuwarden

Rembrandt en het Mauritshuis, 31 januari t/m 15 september 2019, Mauritshuis, Den Haag

Rembrandt’s Social Network, 1 februari t/m 19 mei 2019, Rembrandthuis, Amsterdam

Alle Rembrandts, 15 februari t/m 10 juni 2019, Rijksmuseum, Amsterdam

Inspired by Rembrandt, 7 juni t/m 1 september 2019, Rembrandthuis, Amsterdam

Laboratorium Rembrandt, 21 september 2019 t/m 16 februari 2020, Rembrandthuis, Amsterdam

Rembrandt-Velázquez, 11 oktober 2019 t/m 19 januari 2020, Rijksmuseum, Amsterdam

De Jonge Rembrandt 1624-1634, 3 november 2019 t/m 9 februari 2020, De Lakenhal, Leiden

Meer over