CommentaarAutobeleid Amsterdam

Zonder superieur OV gaat de auto niet uit de stad

Dat Amsterdam de auto uit de stad wil krijgen, verdient navolging, al ontbreekt een concrete ambitie.

Fietstocht door Amsterdam voor autovrije binnenstad in 1974.Beeld Anefo / Nationaal Archief, CC0

De verkeerswethouder van Amsterdam, Sharon Dijksma (PvdA), heeft 27 plannen om het aantal auto’s in de stad terug te dringen. Zo wordt de uitgifte van nieuwe parkeervergunningen beperkt, wordt het moeilijk gemaakt de kortste route door de stad te volgen en moet het makkelijker worden om de auto aan de rand van de stad te laten staan op plekken waar goed openbaar vervoer de automobilist naar het centrum leidt. De meeste aandacht trekken Dijksma’s ideeën om de metro ook ’s nachts te laten rijden en om kinderen tot 12 jaar vanaf 2021 op woensdagmiddag en in het weekend gratis te laten reizen met het openbaar vervoer.

De VVD is tegen de plannen van het linkse Amsterdamse college. Zonder auto kunnen volgens VVD-raadslid Anne Marttin kinderen niet meer naar school, volwassenen niet meer naar hun werk en mantelzorgers niet meer zorgen. ‘Bovendien raakt dit ondernemers in de portemonnee’, zegt Marttin in Het Parool.

Wie zulke argumenten gebruikt, voert een achterhoedegevecht. Overal in Europa proberen steden, ook de wereldsteden waaronder Amsterdam zichzelf schaart, de auto te weren uit de kwetsbare, vaak historische binnenstad. Dat gebeurt om esthetische redenen, voor schonere lucht en om de drukte te verminderen van al die verkeersdeelnemers die met uiteenlopende snelheden de openbare ruimte gebruiken. Europese stadsbesturen inspireren elkaar met de creativiteit waarmee ze het autogebruik proberen te ontmoedigen, zonder de auto categorisch te verbieden.

De overeenkomst van al die plannen is dat ze staan of vallen met hoogwaardig, frequent en fijnmazig openbaar vervoer als alternatief voor de auto. Is dat er niet, zo leerde Oslo bijvoorbeeld, dan sterven de autoluwe en -vrije ambities in schoonheid.

Dijksma kiest terecht voor beter openbaar vervoer als alternatief voor de auto. Vergeleken met die van andere hoofdsteden zijn de Amsterdamse plannen echter voorzichtig. De voornemens zijn zonder meer een stap in de goede richting, maar missen een concrete ambitie zoals gratis openbaar vervoer voor iedereen, hooguit vijf minuten lopen voor een halte of een autovrije grachtengordel.

Meer over