ingezonden brieven

Zo maken we een eind aan de wereldarmoede

Dit zijn de lezersbrieven van donderdag 7 oktober.

Cocktailparty in Monaco. Beeld David M. Benett / Getty
Cocktailparty in Monaco.Beeld David M. Benett / Getty

Brief van de dag: Het totale mondiale vermogen overstijgt de mondiale schuldenberg

Op de eerste dag na het eeuwfeest van het (katholieke) dagblad de Volkskrant prijkte hierin een artikel van Peter de Waard over zes valkuilen op de weg omhoog voor de opkrabbelende wereldeconomie (Ten eerste, 2/10). Het eerst aangeroerde vraagstuk betrof, ter aanmoediging, de omvang van de huidige totale mondiale schuld, te weten circa 300 biljoen dollar.

De probleemstelling is juist. Echter, een economische grootheid die in verband hiermee van belang is, is vermogen. Dat beloopt met gelijke tred 500 biljoen dollar, bijna 70 procent meer dan de totale schuld.

Hiermee wordt een oplossingsrichting gegeven voor die eerste hinderpaal: de harmonisatie en integratie van het wereldbelastingsysteem en wel zodanig dat invoering van een progressieve wereldvermogensbelasting – zonder enige geluksvermindering van de getroffenen – een einde maakt aan de gesel der wereldarmoede.

M.W.J. van den Brink, Den Haag

Hoekstra (1)

Als Wopke Hoekstra zo slordig met zijn eigen geld omgaat (Ten eerste, 6/10) en niet weet waar zijn privégeld wordt belegd, kan hij dan wel netjes met óns geld omgaan?

Edith Ferrée-Donck, Montfoort

Hoekstra (2)

Wopke Hoekstra is sinds 2017 als minister van Financiën verantwoordelijk voor de staatsbank ABN Amro, en dus ook voor de benoeming in 2018 van Tom de Swaan als president-commissaris. Hoekstra zegt dat hij niet op de hoogte was van het belang dat Tom de Swaan had in de belegging Asilia op de Britse Maagdeneilanden, waarin hij zelf ook belegd heeft. Dat lijkt mij om twee redenen vreemd.

Allereerst bleek afgelopen week in de pers dat deze beleggers een soort vriendengroep vormden of in elk geval contact met elkaar hadden. Maar Hoekstra wist niet dat De Swaan ook tot deze groep behoorde?

Daarnaast mag je bij de benoeming van een president-commissaris van een grote bank verwachten dat er degelijk antecedentenonderzoek wordt gedaan. Is dat bij de benoeming van De Swaan gebeurd?

Er hangt een zweem van vriendjespolitiek rond deze benoeming.

Bri Wiener, West-Terschelling

Toeslagenaffaire

In het artikel over de memo-Palmen (Ten eerste, 6/10) komt naar voren dat de voormalige directeur van de Belastingdienst, Jaap Uijlenbroek, niet alleen al lang weet had van de misstanden bij zijn dienst inzake de toeslagenaffaire, maar deze ook willens en wetens heeft proberen te verdoezelen. Daarnaast heeft hij tijdens zijn verhoor door de parlementaire ondervragingscommissie, nota bene onder ede, bezijden de waarheid gesproken (bij ons thuis heette dat vroeger gewoon liegen).

Kan iemand mij uitleggen waarom deze man niet strafrechtelijk wordt vervolgd?

Maarten Kools, Amsterdam

Onderwijsvrijheid

Het huidige artikel 23 van de Grondwet (vrijheid van onderwijs) is verouderd. Het geeft ouders de mogelijkheid hun kinderen met een door henzelf gewenst geloof op school te laten opvoeden (Ten eerste, 6/10). Het ‘je gelooft maar wat ikzelf ook geloof’ past in 2021 echt niet meer.

Ik pleit er daarom voor om vrijheid van godsdienst voor het kind zélf tot uitgangspunt van artikel 23 te maken. Volgens mij kan die visie alleen worden ingevuld met godsdienstneutraal onderwijs op een openbare grondslag.

Kees de Jong, Utrecht

Willem-Alexander

De uitkering van de koning stijgt naar 1 miljoen euro. De bijkomende kosten stijgen naar 5 miljoen en bij voorbaat noemt premier Rutte discussie hierover populistisch. Maar is het gewoon niet erg veel voor een louter ceremoniële functie?

De koning ondertekent nieuwe wetten, maar niet zonder de handtekening van de betreffende minister, want hij is niet verantwoordelijk. Hij is voorzitter van de Raad van State, vanuit historisch perspectief, maar zijn taak is ook het bezoekjes afleggen aan jubilarissen, openingen bijwonen van culturele manifestaties en ga zo verder.

Met zo’n opgelegde leefwijze kan je niet betrokken zijn bij de samenleving, daarvan getuigen zijn misstappen van het afgelopen jaar wel.

Annemie van Heugten, Arnhem

Facebook (1)

Wat een schitterende ironie, op zo veel verschillende niveaus, herbergt de kop ‘Facebookstoring was menselijke fout’. Het is haast ondenkbaar dat er de de komende eeuw geen opera zou komen met die titel.

Erik Riemersma, Amsterdam

Facebook (2)

Kunnen we niet met elkaar afspreken – radio, televisie, kranten en alle andere nieuwskanalen – om Facebook en zijn trawanten nooit meer aan te duiden als ‘sociale media’, maar dat we het concern voortaan consequent gaan benoemen als ­‘reclamebedrijf’?

J.G. Gruijs, Utrecht

Gasprijs

Er wordt alom gesproken over de stijgende gasprijs (Ten eerste, 6/10) een een dreigend gas­tekort in Nederland. Hoe heeft het zover kunnen komen?

We hebben in de laatste decennia alle mogelijke vormen van energievoorziening in de politieke ban gedaan. Geen kolen meer, geen of veel minder olie en gas, biomassa liever niet, geen windmolens en zonneparken ‘in de eigen achtertuin’, geen kernenergie. Bezwaren tegen al deze vormen van energieopwekking hebben intussen de noodzakelijke aanpassingen verlamd. We waren tegen.

Voeg daarbij een flinke dosis geopolitieke naïviteit en het ontbreken van de wil om echt samen te werken in Europa en je hebt het recept voor de situatie waarin we nu zijn beland.

Oplossingen zijn er wel, maar niet op zeer korte termijn. Het nieuwe kabinet moet snel een energiepolitiek uittekenen voor de korte, middellange en lange termijn, ingebed in Europees verband. Zelf gewonnen aardgas, LNG en kernenergie zijn onmisbare ingrediënten, naast het blijven opwekken van een redelijke dosis zonne- en windenergie. Maar enkel inzetten op deze laatste twee is naïef en brengt economische schade, onwenselijke afhankelijkheid van abjecte regimes en koude huizen in strenge winters.

Max Kerremans, Boskoop

Wilt u reageren op een brief of een artikel? Stuur dan een brief (maximaal 200 woorden) naar brieven@volkskrant.nl

Meer over