Lezersbrieven

‘Zo heeft een premier die visie maar ballast vindt toch nog een voordeel’

Na maanden onderhandelen door VVD, D66, CDA en de ChristenUnie is er het regeerakkoord van Rutte-IV. Het motto is ‘omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’. Volkskrant-lezers reageren kritisch.

Redactie
Gert-Jan Segers (CU), Sigrid Kaag (D66), Mark Rutte (VVD) en Wopke Hoekstra (CDA) tijdens de persconferentie over het coalitieakkoord. Beeld Freek van den Bergh/ VK
Gert-Jan Segers (CU), Sigrid Kaag (D66), Mark Rutte (VVD) en Wopke Hoekstra (CDA) tijdens de persconferentie over het coalitieakkoord.Beeld Freek van den Bergh/ VK

Vernieuwing

Het is zover, we hebben een regeer-/coalitieakkoord. En de onderhandelaars, Rutte voorop blijven maar roepen dat er vernieuwing komt. En dat komt er ook: veel van wat onder ‘eindverantwoordelijkheid’ van Rutte afgelopen tien jaren is afgebroken (basisbeurs, sociale werkplaatsen, rechtsbescherming, sociale woningbouw, en meer) wordt nu, gelukkig, hersteld. En dat noemen we dan ‘vernieuwing’. Zonder cynisch te willen zijn vraag ik me toch af hoe geloofwaardig dit is, onder aanvoering van dezelfde Rutte. Na al deze mooie woorden wachten we de daden af.

Jan Lantink, Nijmegen

Plezier

Wat een plezier om naar de presentatie van het nieuwe coalitieakkoord te kijken, te luisteren en te lezen. Zoveel mensen zoveel meningen en toch samenwerken. En wat geweldig dat dat kan in dit land. Laten we blij zijn dat we niet in Rusland of een ander totalitair land wonen.

Ellen de Groot, Rotterdam

Sinterklaas

Waar is Hans Wiegel nu om venijnig naar Rutte te roepen: Sinterklaas bestaat! Daar zit hij!

Gijs Schaap, Munnekezijl

Voordeel

Wat lees ik daar nou in de aanhef tot het coalitieakkoord: ‘De sterke overheid die wij voor ons zien…’. Zo heeft een premier die visie maar ballast vindt toch nog een voordeel. Hij schuift net zo makkelijk een heel eind op in het politieke spectrum.

Willem Dekker, Son en Breugel

Visie

De enige kijk van het kabinet op duurzame oplossingen voor langetermijnproblemen is het herhalen van oude patronen. Geen visie dus.

John den Besten, Zuid-Beyerland

The Who

Er schijnt een ‘nieuw’ kabinet aan te komen. Mijn gedachten gaan onwillekeurig uit naar één song: Won’t Get Fooled Again van The Who. Pete Townshend zag het in 1971 al haarscherp: ‘Meet the new boss, same as the old boss...’

Willem Molenaar, Deventer

Studentenvoucher

Nou, de politiek is eruit hoor: studenten die hebben geleend krijgen 1.000 euro, en 2.000 euro als ze nog een studie gaan doen. Je zult maar net je studie afronden met een schuld van 40.000 euro. Jongeren die toch al te maken krijgen met klimaatgevolgen en woningnood, en als er een woning is deze niet krijgen vanwege hun studieschuld, worden nu met een kluitje in het riet gestuurd. ‘We klappen er een voucher tegenaan en dat is ook weer afgetikt.’

Ook: ik voorzie hier weer een nieuw schandaal: welk overheidsorgaan moet dit allemaal weer gaan afwikkelen? Waarom wordt er niet eens creatiever nagedacht, bijvoorbeeld een studentenhypotheek om ze aan een huis te helpen terwijl ze een schuld hebben. Daar hebben ze veel meer aan dan zo’n voucher.

Schande hoe de overheid zich er vanaf maakt ten aanzien van onze kinderen, de mensen die straks aan het roer staan. We mogen wel oppassen: dan zijn wij oud en moeten zij voor ons zorgen.

Anja de Haan, Hoorn

Gierput

Het kabinet-in-wording wil tot 2035 25 miljard uittrekken om boeren ‘met overleg in plaats van dwang’ uit te kopen om zo het stikstofprobleem te helpen oplossen (Ten eerste, 16/12). Wie zes pagina’s verderop in dezelfde krant leest hoe het is afgelopen met de miljoenensubsidies om boeren te verleiden de gruttostand te helpen handhaven, kan vermoeden waar die 25 miljard zullen belanden: in de gierput.

Evert van Ginkel, Leiden

AOW

Het nieuwe regeerakkoord koppelt de schamele verhoging van het minimumloon niet door naar de AOW. Om dat te compenseren wordt de ouderenkorting verhoogd. Ofwel: welgestelde ouderen gaan erop vooruit, ouderen met geen of een schamel pensioen niet. Ongeveer een kwart van de ouderen moet daarom blijven leven onder de armoedegrens, als straf voor het feit dat ze niet hebben gespaard voor hun pensioen. Dat de coalitie deze maatregelen neemt is al erg genoeg, maar dat ze het presenteert als een autonoom proces is de grote schande. Deze denivellering voor ouderen is een bewuste beslissing die aantoont dat het nieuwe kabinet het harteloze beleid van het vorige doorzet.

Marcus van Engelen, Leiden

Negeerakkoord

Voor wie afhankelijk is van de AOW heeft Rutte-IV een transparant negeerakkoord gesloten.

Tiemen van der Worp, Bilthoven

Sport

Het nieuwe regeerakkoord heeft mooie en grootse plannen. En voor veel onderwerpen moet zeker aandacht zijn, zoals klimaat, onderwijs, wonen, bestuurscultuur. Maar waar is de paragraaf over bewegen en sport?

Laat dat nou net een cruciaal onderwerp zijn waar alle Nederlanders mee te maken hebben. Het zeer bescheiden bedrag dat gereserveerd is (25 miljoen) is ongeveer 5 procent van het benodigde bedrag (485 miljoen)! En de te realiseren beweegnorm is uitgesteld naar 2040 in plaats van 2030. Dan zou het wel eens te laat kunnen zijn.

Dus politiek, neem dit thema nu eens serieus en beweeg mee.

Jaap Haanschoten, Harderwijk

Cultuur

Wie de commentaren op het coalitieakkoord leest, krijgt de indruk dat het cultuurbeleid van het nieuwe kabinet zich zal beperken tot bestuurscultuur. Dat is bijna juist. Er staan weldegelijk wat magere regels over ‘kunst en cultuur’ in het akkoord, met een dito bedragje, ongeveer zoveel als de kostprijs van een vaandeldrager. Wonderlijk en misschien ook tekenend voor de beperkte waarde die in dit land aan dit beleidsterrein wordt gehecht, kamerbreed, maar ook mediabreed.

Frans Ellenbroek, Tilburg

Mix van mensen

Doorslaggevend criterium voor de samenstelling van het nieuwe kabinet: het moet bestaan uit 50 procent mensen met een penis en 50 procent mensen met een vagina. Bizar in tijden van lhbtiq+. Het essentiële criterium zou moeten zijn: diversiteit, een zo goed mogelijke afspiegeling van onze samenleving. Een kabinet dat voor 100 procent bestaat uit een mix van mensen met feminine, masculine, intellectuele, emotionele, spirituele en filosofische eigenschappen, wit, bruin, geel en zwart, praktisch en theoretisch geschoold. En als het even kan: allen begiftigd met een gezonde dosis relativeringsvermogen en een flinke scheut humor.

Jacco Mokveld, Oosterend

Meer over