OpinieStekel

Wie erkent dat economie eerder emotie is dan wetenschap, ziet een rechte lijn

null Beeld

Jarenlang wachtten wij van de media rond 1 januari op het verschijnen van het nieuwjaarsartikel over de economie in de Economische Statistische Berichten van topambtenaar Frans Rutten. Zijn voorspellingen waren voorpaginanieuws. ‘Het orakel van Den Haag’en ‘Hogepriester van de nationale economie’ waren z’n bijnamen. In een mooie necrologie beschreef Peter de Waard gisteren wat er gebeurde na diens pensioen: hij voorspelde in 2002 op grond van een ‘100 procent betrouwbare econometrische methode’ de wederkomst van Christus op 11 april half negen in het Spaanse Garabandal. In de biografie lijkt dat een grote tegenstelling. Wie erkent dat economie eerder emotie is dan wetenschap, ziet een rechte lijn. Voor beide geldt zijn reactie toen Christus niet verscheen: ‘Gods wegen zijn ondoorgrondelijk’.

Meer over