LezersbrievenMaandag 2 november

Weerstand tegen coronamaatregelen is menselijke natuur

De ingezonden lezersbrieven van maandag 2 november.

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) bij een demonstrant. De demonstrant zegt een zelfstandige te zijn die al weken thuis zit zonder inkomen.Beeld ANP

Brief van de dag

In Europa zijn er steeds meer rellen en demonstraties tegen de coronamaatregelen. In Nederland feesten jongeren erop los onder viaducten en bij rijdende sauna’s. De verontwaardigde reacties zijn niet van de lucht. Het blijft verbijsterend dat mensen opkijken van deze gebeurtenissen. Wie denkt dat de weerstand tegen coronamaatregelen louter voortkomt uit gebrek aan discipline, geringe medemenselijkheid en hedonisme, kent de mens en zichzelf niet.

Al halverwege de jaren 80 van de vorige eeuw publiceerden ­Edward Deci en Richard Ryan de inmiddels gezaghebbende zelfdeterminatietheorie. Deze theorie laat zien waarom de protesterende en feestende mens doet wat hij doet. De zelfdeterminatietheorie stelt dat ieder mens drie basisbehoeften heeft, te weten autonomie, verbinding en competentie.

De coronamaatregelen belemmeren miljoenen mensen deze basisbehoeften te vervullen. Ze mogen niet meer gaan en staan waar ze willen (autonomie), contact met familie, vrienden en collega’s is voor velen tot een minimum of zelfs nulpunt beperkt (verbinding) en sommigen hebben geen of weinig werk en studenten en scholieren kunnen moeilijk of niet naar school (competentie). In feite vragen we met de coronamaatregelen aan miljoenen mensen in ­Europa te stoppen mens te zijn.

Iedereen die denkt dat het huidig coronabeleid een succesvolle langetermijnstrategie vormt, ontbeert basale mensenkennis, is hypocriet danwel opportunistisch of gevangen in zijn eigen vakgebied. Voor politici komt daar nog de angst bij het verkeerde te doen, dus baseren zij zich liever op de hardere medische wetenschap dan op de zachtere menswetenschappen.

Onze taak is politici te laten zien dat we respect hebben voor hun haast onmogelijke taak. Onze taak is te begrijpen dat ze fouten maken en ze die te vergeven. Onze taak is ze te stimuleren moedig en transparant leiderschap te tonen. Leiderschap waarin zij naast medische argumenten de drie basisbehoeften zwaarder te laten wegen in hun besluitvorming.

De haalbaarheid van het gewenste gedrag – het woord waarmee elke persconferentie is doordesemd – hangt ervan af.

Jochem Westerhof, Utrecht

Vaccinatieregister

Het moment dat het coronavaccin er is – we kijken er allemaal enorm naar uit. Eindelijk terug naar het leven zoals tot acht maanden geleden zo normaal was. Weg met die anderhalvemetersamenleving. Het lijkt heel simpel. Maar het zal alleen werken als daadwerkelijk iedereen zich laat vaccineren. De kleine minderheid die dat, uit overweging of gemak, niet gaat doen, kan het verpesten voor de grote meerderheid die dat wel doet. Er wordt wel eens gesproken over een vaccinatieplicht, maar grondwettelijk zal dat heel ingewikkeld zijn. Daarvoor zie ik een oplossing. regel de vaccinatie zoals met het Donor­register: je bent verplicht je te laten vaccineren tenzij je expliciet bezwaar maakt. Zo kan de vaccinatiegraad omhoog en zijn we sneller van die anderhalvemetersamenleving af.

Ik wil er wel in. En jij?

Evi Rookmaaker (17 jaar), Zeist

Poëzie

Mooie bijdrage van Peter Liebregts (O&D, 30 oktober) over de kracht van poëzie. Hij laat zien hoe Ierse politici en media in tijden van tegenspoed graag gebruik maken van citaten uit gedichten om harde maar noodzakelijke maatregelen een diepere context te geven. Om zijn oproep te ondersteunen hierbij een bloemlezing citaten voor politici. De gedichten zijn te vinden in Gerrit Komrij’s De Nederlandse poëzie van de 19de en 20ste eeuw in 1000 gedichten.

Voor filosofische en poëtische onderbouwing van de problematiek:

‘Er is een vraag / Die geen antwoord vergt, / Een glimlach die in zich / Een raadsel bergt.’ (Albert Verwey)

Voor wie het veiligheidshalve houdt bij een cijfermatige onderbouwing zonder conclusies:

‘De quintessence van mijn gekweel: / De som van één en één is veel.’ (Bergman)

Voor de criticus die de verstrekte informatie onvoldoende vindt:

‘De rit gaat verder bij / helderder uitzicht en / daar is alles mee gezegd.’ (Eddy Evenhuis)

Voor wie kritiek heeft op complot- en waandenkers:

‘Het onzichtbare kreeg steeds meer namen, / de blinde meer macht. / Hoe hij dwaalde en riep naar zijn echo!’ (Cees Nooteboom)

Koos Hageraats, Amsterdam

Bedenktijd

Hoog tijd dat de verplichte bedenktijd van 5 dagen bij een abortus wordt afgeschaft. Deze bedenktijd is gebaseerd op het idee dat de ‘vrouwtjes’ niet zelf kunnen beslissen over wat goed voor hen is. In tegenstelling tot vaders, van wie wij tot voor kort niet verwachtten om langer dan 3 dagen aanwezig te zijn bij het leven dat zij zelf hebben verwerkt.

Sophie Derksen, Brussel

Vuurwerk

Kom op kabinet, natuurlijk moeten jullie dit jaar het afsteken van vuurwerk verbieden. Artsen geven aan dat ze er nu geen vuurwerkslachtoffers bij kunnen hebben en ook de politie en boa’s hebben hun handen al vol aan het handhaven van de coronamaatregelen. Er kan echt geen vuurwerk-wangedrag bij.

Charlotte Luijerink, Meppel

Rembrandts (1)

Nederland zonder boeren is als het Rijksmuseum zonder Rembrandts, ­aldus het nieuwe CDA verkiezingsprogramma. Wie had dat gedacht. Onze Hollandse meester in verband gebracht met landschapspijn.

Willem Maris, Ospel

Rembrandts (2)

Hugo de Jonge zegt dat we de boeren moeten koesteren als onze Rembrandts. Dat lijkt me een goed idee, mits ze ook zo zeldzaam worden. In ieder geval wat de bio-industrie en megastallen betreft.

Jasper Westerhof, Utrecht

Meer over