OpiniePlastic

We moeten de ingeslagen weg naar het toepassen van plasticafval naar grondstof versnellen

Chris Bruijnes
In Utrecht wordt een verzamelbak met plasticafval geleegd. Beeld Foto Raymond Rutting / de Volkskrant
In Utrecht wordt een verzamelbak met plasticafval geleegd.Beeld Foto Raymond Rutting / de Volkskrant

Als we Hugo Bellaart, VVD-raadslid in Gooise Meren (O&D, 11 juli) moeten geloven slaat ons de schrik om het hart: het merendeel van het Nederlandse huishoudelijk plasticafval wordt verhandeld, verdwijnt uit het zicht en leidt tot milieuschade ver weg, met name in Azië. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt echter dat in de laatste acht jaar de export van plastic bedrijfsafval naar Aziatische landen rigoureus is gedaald van 233 kiloton naar 85 kiloton per jaar. Dit moet verwerkt worden volgens Europese standaarden.

Nederlands huishoudelijk plastic verpakkingsafval wordt na sortering onder streng toezicht van de Inspectie Leefomgeving en Transport geëxporteerd binnen Europa. Bellaart beweert dat we ‘recycling’ meten als er nog gesorteerd en bewerkt moet worden. We meten momenteel recycling als er gesorteerd is en dit materiaal aan een recycler geleverd is, die schriftelijk verklaart het materiaal tot grondstof te verwerken.

Volgens Bellaart gaat de recycling van plasticverpakkingsafval niet lukken, omdat de materialen complex en de afvalstromen onzuiver zijn: de PMD-zak, waar we ons plastic verpakkingsafval netjes in moeten verwijderen, bevat veel vervuiling.

Opvallend dat Bellaart dit oppert als een ‘fait accompli’. Gemeenten willen zelf immers graag de verantwoordelijkheid hebben om huishoudelijk afval gescheiden in te zamelen. Misschien kan hij het principe ‘een beter milieu begint bij jezelf’ toepassen, door ervoor te zorgen dat de PMD-zak van Gooise Meren geen problemen oplevert bij sorteerders en recyclers. De kennis is er: zo krijg je een zuiverder PMD-afvalstroom als dit wordt verzameld in transparante zakken in plaats van dichte containers.

Volgens Bellaart doen we er verstandig aan ons plasticafval dan maar te verbranden. Geen fijne circulaire gedachte. We moeten de ingeslagen weg naar het toepassen van plasticafval naar grondstof juist versnellen. Het lukt sorteerders al beter plasticsoorten te scheiden. En Recyclingbedrijven kunnen steeds beter recyclaat leveren die in steeds meer producten kunnen worden toegepast. Producenten en importeurs van plastic verpakkingen innoveren in hoog tempo.

Natuurlijk moeten we meer tempo maken. Juist het bedrijfsleven zet daarop in. Hen afserveren en de weg wijzen naar de afvalverbrander doet geen recht aan het proces waar zij, in het belang van een veel beter milieu, met veel passie mee bezig zijn.

Chris Bruijnes, directeur Kennisinstituut Duurzaam Verpakken

Meer over