Wat leuk dat ook Heleen Mees ontdekt heeft dat Noord bij Amsterdam hoort

De ingezonden brieven van vrijdag 28 juli.

Restaurant Pllek op de NDSM in Amsterdam-Noord. Beeld
Restaurant Pllek op de NDSM in Amsterdam-Noord.Beeld

Brief van de dag: Wij hebben ons eigen plan met noord

Wat leuk dat ook Heleen Mees ontdekt heeft dat Noord bij Amsterdam hoort (O&D, 25 juli). Wel jammer dat ze denkt dat het een onbewoond stuk land is. Het is al sinds 1921 onderdeel van de stad Amsterdam. De eeuwen daarvoor waren het zeven zelfstandige dorpen. Tot een paar jaar geleden durfden nog maar weinig Amsterdammers het IJ over te gaan, maar nu is het opeens van iedereen behalve van de huidige bewoners, lijkt het. Allerlei mensen hebben zo hun plannen met Noord. Meestal los van de historische context en wat er de laatste jaren onder diverse culturele impulsen tot stand is gebracht. Is Heleen Mees er wel geweest? Noord ís namelijk al een walhalla van kunst en cultuur met geweldige restaurants. Noord is nog veel meer. Het is een verzameling buurten met ieder een eigen karakter en er is een groot stuk landelijk gebied. Hier is de kans het stadsdeel nu eens iets anders te laten zijn dan het zoveelste 'net als' stedelijk gebied. Er zijn helaas meer mensen op zoek naar een versimpeling van de complexiteit van het leven, met een aantal leiders voorop. Wij, de Coöperatie Cultuurtafel Noord, een coöperatie van meer dan vijftig kunst en cultuurinstellingen in Noord, hebben het manifest 'Cultuurlab Noord' opgesteld om een nieuwe beweging op gang te brengen, samen met eigenwijze, betrokken bewoners, verantwoordelijke ondernemers en een moedig stadsbestuur. Onze droom: Noord het meest vernieuwende, tot de verbeelding sprekende en grensverleggende stadsdeel van Amsterdam laten zijn, met aan de horizon de duurzame circulaire economie van de nieuwe tijd. Niet via de simpele weg van vastgoedinvesteerders, maar een haalbaar proces dat bewoners, bezoekers en ondernemers uitzicht biedt op een leefbaar en duurzaam stadsdeel dat zijn eigen karakter behoudt en verder ontwikkelt.

Sylvia Fennis, namens de Coöperatie Cultuurtafel Noord

Pot met goud

De enorme verscheidenheid aan goede doelen valt weer eens op.

Bijna al onze organen als hart, lever, nier, maag-darm en hersenen hebben hun eigen stichting. Ik mis nog een eierstokstichting, maar dat zal met genderneutraliteit te maken hebben.

De ambtenaren van Amsterdam kunnen dat met regenboogtaal vast wel uitleggen.

Nu vissen wel meer stichtingen in elkaars vijver, maar gelukkig is er een overkoepelend orgaan als brancheorganisatie Goede Doelen Nederland.

Een heuse directeur Gosse Bosma constateert dat goede doelen robuust en diep geworteld zijn in onze cultuur en hij verheugt zich hierover.

Staat er niet aan de einden van de regenboog altijd een pot met goud, of vergis ik mij?

Hans Timmerman, Voorschoten

Louterend

Amsterdam wil genderneutraal worden. Vanaf dan is de aanspreektitel van zijn burgers 'Beste Amsterdammers'. Voor buitenlandse bezoekers of daar verblijvende buitenlanders stel ik voor de aanhef te gebruiken uit de film Four Weddings and a Funeral: 'Ladies and gentlemen and those who had the operations'. Werkt louterend zo weet ik uit ervaring.

Henk Tap, Utrecht

En het is een burger

Als de gemeente Amsterdam voortaan 'dames en heren' vervangt door 'beste burgers', hoef ik dan, als ik straks mijn boreling kom aangeven, ook niet meer te melden of het een jongen of een meisje is?

Niek van Dijk, Amsterdam

Genderneutraal

Hopelijk komen er nu snel lijsten met genderneutrale kindernamen.

A. Bossers, Hulst

Somber

Het zal Remco Campert deugd doen: Somberman wordt versomberd tot Sombermens.

Hans van de Wijdeven, Uden

Vrouwelijker voetbal

Ik stel voor om een campagne te starten om mannen vrouwelijker te laten voetballen.

Hans van Wijk, Uithoorn

Zware beroepen

Onze kamerbewoner was 24 jaar toen hij aan zijn masters begon en 25 jaar toen hij zijn loopbaan begon. Leerlingen van een praktijkschool gaan op hun 18de jaar werken en veel jongeren die zich in hun vak lerenderwijs bekwamen ook, of misschien eerder.

Iemand van 25 jaar heeft na 42 jaar arbeid recht op pensioen. Zouden de vroegstarters misschien ook van dat recht gebruik mogen maken?

Hans Muller, Nijmegen

Islamitische school

Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State dat de overheid toch verplicht wordt een dubieuze islamitische school in Amsterdam te financieren stel ik voor om (na het vakantiereces) het beëindigen van de mogelijkheid tot het stichten van een onderwijsinstelling op religieuze grondslag met overheidssubsidie, zo spoedig mogelijk op te nemen in de agenda van de te bespreken onderwerpen tijdens de formatie.

Loek de Git, Castricum

Zebra

Ik krijg het idee dat Mieke Karmelk fietsend het zebrapad wil oversteken (O&D, 26 juli). Graag wijs ik haar erop dat bestuurders verplicht zijn om voetgangers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig voor te laten gaan op een zebrapad.

Dat geldt niet als je fietsend een zebrapad wilt oversteken. Met de fiets aan de hand ben je wel een voetganger en dien je voorrang te krijgen.

Willem Hoogstede, Amsterdam

Meer over