LezersbrievenVrijdag 28 juni

Wanneer komen er klimaatmaatregelen die geen sluiproutes bieden?

De ingezonden brieven van vrijdag 28 juni.

Files door regenval op de A4 nabij Schiphol.  Beeld ANP
Files door regenval op de A4 nabij Schiphol.Beeld ANP

Brief van de dag: Sluiproutes

Het klimaatakkoord is los zand en gaat niet werken. Een belangrijke conclusie van niet de minsten op dit terrein, Jan Terlouw, Herman Wijffels en Klaas van Egmond (oud-directeur RIVM) in hun opiniestuk (O&D, 27 juni).

Helaas kiest de regering nog altijd de weg van iedereen zo goed mogelijk te vriend houden, ook in een zaak van letterlijk levensbelang (het klimaat). Hoe voorkom je dat kapitaalkrachtige bedrijven jaren kunnen procederen tegen opgelegde boetes, omdat zij niet aantoonbaar konden bezuinigen op energieverbruik? En wat is de energiewinst als gas duurder wordt, maar elektriciteit goedkoper? Voor de productie van stroom is toch ook energie nodig? Gaan mensen minder gas gebruiken, of nemen ze elektrische (bij)verwarming? En wat betekent deze maatregel voor de laagste inkomens in slecht geïsoleerde huizen? Ondertussen heeft de overheid de winsten van de woningcorporaties ingepikt, waarmee veel van die huizen goed geïsoleerd hadden kunnen worden. En op de snelwegen blijven de 130 km-zones bestaan, terwijl een verplichte algemene snelheidsverlaging de klimaat-, file- en verkeersveiligheidsproblemen zeer fors zou kunnen verlagen.

Wanneer komen er maatregelen die geen sluiproutes bieden?

Christine Sijbesma, Den Haag

‘Die man met die tatoos’

Vaak worden personen beschreven om een beeld te schetsen. Zo ook in het artikel ‘Het algoritme stelt: jij bent verdacht’ (Ten Eerste, 27 juni). Cor de Geus, wijkbeheerder van een speeltuin, die wordt omschreven als ‘met stevige getatoeëerde armen’. Waarom? Om aan te geven wat voor persoon hij is?

Leon Rodenburg, Scheveningen

Ombouwen dat systeem

Jammer dat SyRI, een systeem waarbij de overheid persoonsgegevens koppelt om fraude met uitkeringen, toeslagen en belastingen op te sporen, nog niets heeft opgeleverd (Ten eerste, 27 juni). Bouw het om. Controleer voortaan gegevens van personen die zich een huis van meer dan 1 miljoen, een auto van meer dan 1 ton, een rekening bij een private bank en een belastingadviseur/fiscalist kunnen veroorloven. Levert vast veel meer op.

Eric Jansen, Wageningen

Democratisering

Volgens Diederik Samsom mag het Europees Parlement de poging van de Europese regeringsleiders om een nieuwe president van de Europese Commissie aan te wijzen die geen Spitzenkandidaat was ‘nooit accepteren’ (O&D 26 juni).

De invulling van het Europees Parlement betreffende het spitzenkandidaten-systeem is echter niet onomstreden en staat nergens vermeld in de Europese verdragen (er wordt louter beschreven dat er rekening moet worden gehouden met de verkiezingen voor het Europees Parlement en dat de door de Europese Raad voorgedragen kandidaat ‘gekozen’ wordt door het Europees Parlement).

De juridische grondslag van het spitzenkandidaten-systeem is daarom betwistbaar en wordt door sommigen gezien als het onrechtmatig toe-eigenen van een competentie waar het Europees Parlement niet over beschikt. Desalniettemin, moedigt Samsom het Europees Parlement aan het spitzenkandidaten-systeem te handhaven en stelt dat het ‘een cruciale stap in de noodzakelijke verdere democratisering van het Europees bestuur’ is, terwijl het juist het Europees Parlement was dat vorig jaar tegen Europese kieslijsten stemde en daarmee zijn eigen democratisering de pas afsneed. In plaatst van het Europees Parlement aan te moedigen het juridisch wankele spitzenkandidaten-systeem in stand te houden, zou Samsom het Europees Parlement moeten stimuleren de hand in eigen boezem te steken en werk te maken van het verwezenlijken van Europese kieslijsten. Dat zou een werkelijke democratisering van het Europees Parlement zijn.

Cas van der Lee, Brugge

Zinloze missie

Een militaire missie naar Syrië (Ten eerste, 27 juni) levert geen vrede of permanente verbetering op voor de inwoners. Hoeveel jaar gaat zo’n missie duren en wat gebeurt na afloop? De ervaringen met Afghanistan en Mali geven aan dat onze inbreng niet leidt tot structurele verandering. Een Syrië-missie gaat wel een flinke hap nemen uit het krappe defensiebudget voor de komende jaren. Ook zullen er opnieuw zinloos doden en gewonden vallen. Gênant dat Pete Hoekstra ons schoffeert en onze minister van Defensie desalniettemin welwillend staat tegenover het verzoek.

Theo de Natris, Almere

Hoezo kurk?

Het onlangs gepresenteerde onderzoek naar het aandeel van de Nederlandse economie, dat werd gegeneerd door slavenhandel en slavernij van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis is van uitstekende kwaliteit (Wetenschap, 26 juni). Dat geldt echter niet voor de rare, opgeklopte conclusies.

Zo benadrukken de onderzoekers dat in een van de topjaren van de Nederlandse slavenhandel en van de invoer van plantageproducten de bedrage aan het Nederlandse bruto binnenlands product (bbp) 5 procent bedroeg. Waarom is dat de kurk, waarop Nederland dreef? En waarom zeggen ze er niet bij dat gemeten over de hele periode, waarin de slavenhandel en de slavernij bestonden, dit percentage nog aanzienlijk lager uitvalt en waarom mag je dat niet marginaal noemen?

Bovendien verzwijgen de onderzoekers dat waarschijnlijk nergens in Europa zoveel verlies is geleden op de leningen aan plantagebezitters en dat alleen in Nederland de afschaffing van de slavenhandel een papieren maatregel was, omdat die handel door de vele verliezen al had opgehouden te bestaan. Hoezo kurk?

Piet Emmer, Leiden

Meer over