Brieven28 oktober

Vul de Hedwigepolder met zoet water

De ingezonden lezersbrieven van maandag 28 oktober

Redactie
De Hedwigepolder, landbouwgrond gaat weer terug naar de zee.  Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant
De Hedwigepolder, landbouwgrond gaat weer terug naar de zee.Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Brief van de dag

De strijd om de Hedwigepolder is gestreden, de polder wordt klaargemaakt voor inundatie, om iets te compenseren dat een eindje verderop is uitgevoerd door de mens. Het gaat om goede boerengrond, maar dat argument is bekend, evenals de andere argumenten.

Ik kom niet in het geweer tegen de beslissing om de polder onder water te zetten. Ik wil wel een alternatief plan voorstellen, om het vernietigen van goede boerengrond minder zinloos te maken. Door klimaatwisselingen is er een toenemend tekort aan zoet water voor de landbouw, ook in Zeeuws-Vlaanderen. Waarom de Hedwigepolder niet vullen met zoet water?

Een Hewigepolder met zoet water kan voorspoed brengen voor de landbouwers in Zeeuws-Vlaanderen in droge tijden. En in zoet water kunnen ook visjes zwemmen, evenals kikkers, salamanders, otters, en wat dies meer zij. Vogeltjes kunnen er op dobberen, mensen kunnen er in zwemmen. Bovendien kan het zo dicht aan elkaar grenzen van een zoet en een zout estuarium leiden tot bijzondere kansen voor flora en fauna.

De oplossing van vullen met zoet water is ook actueel gezien het recent aantreffen van PFAS (perfluoralkylstoffen) verontreiniging in de Hedwigepolder. Welke natuurbeschermer wil nu het zout water estuarium moedwillig gaan verontreinigen met PFAS, die kun je beter binnendijks houden.

Er zullen ongetwijfeld nu zaken volgen als dat was niet de afspraak, blauwalg, hoe krijgen we dat ding gevuld met zoet water en dat water bij de boer, maar dat is uitwerking, het gaat nu om het idee.

Paul Colsen, Amsterdam

Ziekenhuisbed

Een aangrijpend verhaal van de man die 19 dagen onterecht in het ziekenhuis lag, omdat hij niet meer thuis kon wonen en hij niet de juiste indicatie had om in een verpleeghuis te worden opgenomen (Zaterdag, 26 oktober). Mijn vader (91 jaar, dementerend en cognitief verder achteruitgegaan door een herseninfarct) ligt nu veertien dagen in het ziekenhuis waar hij ook niet meer thuishoort. Intussen vraagt het ziekenhuis toestemming om hem vast aan zijn stoel te binden. Niet omdat hij agressief is, er is onvoldoende personeel om hem in de gaten te kunnen houden.

Hij staat op een wachtlijst van ‘actief wachtenden’. De verwachting is dat het nog wel drie maanden gaat duren voor er plaats voor hem vrijkomt. Geen 19, maar negentig dagen onterecht in een ziekenhuisbed. Tenzij een fikse griepgolf eerder voor ruimte zorgt. Of hemzelf van de wachtlijst schrapt.

Leon Hendrix, Amsterdam

N

Het zevende element in het periodiek systeem wordt aangeduid met de letter N, naar het Oudgriekse woord nitron en later het Franse nitrogène. In het Engels en Spaans is het nog steeds respectievelijk nitrogen en nitrógeno, maar eigenzinnig als we zijn hebben wij daar in het Nederlands stikstof van gemaakt. Wat een vooruitziende blik.

Fons Naus, Venray

Kampioen bomenkappen

Nederland is kampioen in bomenkappen. Natuurmonumenten kapt bomen voor meer landschapsdiversiteit. Staatsbosbeheer kapt om te kunnen planten. Voor de gesubsidieerde biomassacentrales worden bomen in Canada, de VS en Wit-Rusland gekapt. Voor biobrandstof (E10) worden bossen gekapt om de benodigde maisvelden aan te leggen. De productie van te sluiten boerenbedrijven verplaatst zich naar het buitenland waarvoor bossen moeten wijken. We moeten bomen planten, zegt eurocommissaris Frans Timmermans. Als we ze nou eens gewoon laten staan.

Rene Dupuis, Den Bosch

Hamlet

‘De privacyvoorwaarden van PayPal tellen meer woorden dan Shakespeares Hamlet’, las ik in de reportage over de beruchte kleine lettertjes (Ten Eerste, 25 oktober). Hamlet is weliswaar een heel diepzinnige, maar ook flinterdunne tragedie. Gaat het over volume, denk dan aan Dickens, Trollope, Balzac, Tolstoi, Dostojevski; tegen de duizend pagina’s vol kleine lettertjes, dat soort werk.

Ruud Maltha, Berghem

Doorgeefluik

Prima artikel De beste redenaar is een brallende gek van Jan Kuitenbrouwer (Opinie Zaterdag, 26 oktober). Wat ik daarin mis, is de kracht en de functie van het doorgeefluik, de media. Mensen worden hierdoor letterlijk afgebrand en blijvend gebrandmerkt. Of op het schild gehesen en verzekerd van onevenredig grote aandacht. De ‘beste spreker is degene die het beste begrijpt in welke context hij zijn verhaal houdt’, gaat alleen op als hij of zij daarbij een handje geholpen wordt en van de media steeds een podium krijgt. Helaas werken ook de (kwaliteits-)media daaraan mee.

Lau Lavooij, Gilze

Onderwijs

Opnieuw gaat het onderwijs staken. Inzet: meer loon, meer waardering en erkenning en minder werkdruk. Mijn idee: als je basiskwaliteiten (algemene ontwikkeling, kennis, intelligentie) en onderwijsniveau te laag zijn voor je functie krijg je stress en ervaar je werkdruk. Als je eigen niveau en dat van je opleiding steeds vaker lager is dan van de ouders van leerlingen ervaar je misschien minder erkenning en waardering. Klagen helpt misschien, maar is onredelijk en onterecht. Enige oplossing: toelatingseisen en curriculum voor onderwijzers en leraren fors verhogen naar bachelor of masterniveau. Gevolg: betere kwaliteit leraren, minder werkdruk, meer erkenning en waardering en terecht meer salaris.

André van der Wateren, Diepenveen

Meer over