Sander Donkersin 150 woorden

Voortaan kan je overdrijven met een beroep op de wetenschap

null Beeld

Onze hersenen overdrijven ‘uit zichzelf’ om gebeurtenissen beter te kunnen onthouden, zo bericht de wetenschap. Goed nieuws voor mijn twee oudste vrienden en mij. In herinneringen die wij drieën vaak, mogelijk té vaak ophalen, heeft elk leuk feest van weleer minstens een week geduurd, werd die ene ruzie een bloederige veldslag, de kotspartij een bijna-doodervaring en de halfslachtige tongzoen een vurige romance.

Sommige huisgenoten, vaak de vrouwelijke, zijn in de loop der tijd hun vraagtekens bij onze verhalen gaan zetten. ‘Vorige keer was het nog één humeurige politieagent’, zeggen zij bijvoorbeeld als weer eens ter tafel komt hoe wij ternauwernood ontsnapten aan dat bataljon zwaarbewapende commando’s.

Voortaan kunnen wij ons op de wetenschap beroepen. ‘Uit zichzelf, hè’, zullen we zeggen, terwijl we ter verklaring op onze schedels wijzen. Als alles wat ons nog zo haarscherp voor de geest staat niet bijna ongelooflijk was, dan waren we het wel vergeten.

Meer over