VK op zondag: Nieuwe editie Mein kampf

Historicus Willem Melching organiseerde onder zijn studenten een wedstrijd wie het snelst Mein Kampf, de nog steeds verboden nationaal-socialistische bijbel van Adolf Hitler uit 1925, kon downloaden. De winnaar had er 6,5 seconden voor nodig. In het buitenland is Mein Kampf in de boekhandel verkrijgbaar, voor een Nederlandse vertaling kunt u in België terecht.

Hans Wansink
Kritische editie van Mein Kampf in het Duits Beeld anp
Kritische editie van Mein Kampf in het DuitsBeeld anp

Maar, waarschuwde directeur Frank van Vree van het instituut voor oorlogsdocumentatie Niod bij de Volkskrant op zondag: wie in ons land de oorspronkelijk uitgave in de etalage legt, krijgt de politie aan de deur. Want in 1987 besliste de Hoge Raad dat Mein Kampf valt onder haatzaaien, wat krachtens artikel 137 van het Wetboek van Strafrecht verboden is.

Wordt het dertig jaar later niet eens tijd voor een wetenschappelijke editie, met een geleerde inleiding, verklarende aantekeningen en een gepaste afstand tot de auteur en zijn duivelse programma? In daderland Duitsland werden al honderdduizend exemplaren verkocht van een kritische editie van Mein Kampf. Uitgever Mai Spijkers van Prometheus, dat ook het dagboek van Anne Frank in zijn fonds heeft, besloot twee jaar geleden tot het uitbrengen van een nieuwe vertaling, omlijst met een historische verantwoording en een notenapparaat. Spijkers vertelde zondag in de Rode Hoed dat het 'intern gevoelig' lag. Dat bleek ook het geval bij het Niod en bij ambtenaren van OCW.

Toch, constateerde Spijkers opgelucht, bleef de 'gevreesde ophef' uit. Een uitspraak van minister Sorgdrager van Justitie in de jaren negentig dat een wetenschappelijke uitgave van Mein Kampf niet als haatzaaien kan worden beschouwd, wordt gezien als een geclausuleerde intrekking van het verspreidingsverbod.

Melching, auteur van een biografie van Hitler: 'We moeten Hitler als politicus serieus nemen. Zijn boek is een echo van alles wat rond 1900 in de mode was, inclusief het nationalisme, de hiërarchie van rassen en de oorlog als legitiem instrument om politiek te bedrijven.'

Auteur Ewoud Kieft van Het verboden boek. Mein Kampf en de aantrekkingskracht van het nazisme, hekelde de 'afweermechanismen om Hitler op afstand te houden' door hem als een gevaarlijke gek voor te stellen. Net alsof racisme en xenofobie vandaag de dag in een beschaafd land als Nederland niet meer voorkomen. Kieft: 'We lijken meer op onze vijanden dan we zouden willen.'

Meer over