ingezonden brieven

Vergeet dat dagelijkse nieuws en lees een boek, maak muziek of plant een boom!

De ingezonden lezersbrieven van dinsdag 11 mei

Redactie
Een kleine straatborrel in plaats van een groot feest zoals gepland voor een buurman die 50 is geworden. Stokken van 1,5 meter zorgen voor voldoende afstand.  Beeld Hollandse Hoogte
Een kleine straatborrel in plaats van een groot feest zoals gepland voor een buurman die 50 is geworden. Stokken van 1,5 meter zorgen voor voldoende afstand.Beeld Hollandse Hoogte

Brief van de dag

Peter Middendorp schrijft dat hij het nieuws over de pandemie niet meer hoeft te lezen van zichzelf. Het heeft geen zin, zegt hij, om met 17 miljoen mensen iedere dag productieve arbeidsuren verloren te laten gaan.

Hij is geen vaccinatieweigeraar, activist of virusontkenner en dus is het een overweging om samen met Peter te merken dat we een mentale nieuwslimiet moeten constateren.

Naast het uiteraard zorgvuldig naleven van alle beschermende regels, zijn de langdurige zorgen die we over ‘de voortgang der pandemische zaken’ hebben eigenlijk ook na ruim een jaar geen nieuws meer in de strikte zin van het woord. Wij hopen en vrezen wel iedere dag, maar het wordt tijd om de mentale deken waar we ons onder verschuilen tegen angst en onzekerheid af en toe wat uit te kloppen of los te schudden.

Hoe voorzichtig we ook zijn en blijven, de mensheid kan, ook zonder protesten op het Malieveld, niet oneindig gebukt blijven gaan onder het dagelijkse juk van de laatste cijfers. Lees een boek, maak muziek, plant een boom en moedig voorwaarts!

Marc Lezwijn, Zoetermeer

Zweden

Hoe hardnekkig de beeldvorming van een bepaald land kan zijn, blijkt weer eens uit de reportage over het huidige Zweden dat lange tijd werd gezien als socialistische heilstaat.

Dat de toenemende ongelijkheid in het land iets is van de afgelopen twee decennia, is echter niet juist. Zo heeft de Zweedse historicus Erik Bengtsson in zijn boek ’s Werelds meest gelijke land? aan de hand van archiefmateriaal en een vergelijkende studie van de politieke geschiedenis van andere Europese landen aangetoond dat Zweden tot ver in de twintigste eeuw helemaal geen unieke egalitaire traditie had waarop Zweedse politici altijd hebben gewezen. Zweden blonk juist uit in ongelijkheid.

Het land bleef tot ver in de twintigste eeuw achter in de politieke emancipatie van de bevolking. Kortom, het geloof in de gelijkheid van de bevolking is niet meer dan een hardnekkig mythe. Een onderdeel van het nationale zelfbeeld waarmee Zweden zich onderscheidt van de rest van Europa. Nation branding, het adverteren van je eigen land.

Albert Kort, Kapelle

Dwangsom

Urgenda overweegt een dwangsom te eisen als de overheid haar klimaatdoelen niet haalt. Wie gaat die dwangsom betalen? De rijksoverheid. Die zal dat niet verhalen op falende bestuurders, maar op belastingbetalende burgers, die straf verdienen omdat zij niet op groene partijen hebben gestemd. En wie gaat de dwangsom ontvangen? De ‘slachtoffers’ van het falende klimaatbeleid, mag ik hopen. Dat zijn dezelfde burgers. Dat noemen we een vestzak-broekzakoperatie. Het zou logisch zijn als de volksvertegenwoordiging de bestuurders bij de les zou houden. Die voelt zich daar niet zo toe geroepen, wellicht omdat de besluitvorming aan de klimaattafels vooral een uitwisseling van belangen was tussen deelnemende organisaties zonder democratische legitimering.

Pieter Markus, Geldrop

Erfelijke ziekten

Voor ouders die de taaislijmziekte hebben zijn er verschillende methoden om te voorkomen dat hun kinderen dat ook krijgen, maar kennelijk is reproductie toch niet volledig uit te sluiten.

Het hebben van een goede registratie van ernstige erfelijke ziektes en het voorkomen van reproductie is een belangrijk middel om een krakkemikkig leven tegen te gaan, als ook extreem dure behandelingen, waar de maatschappij dan weer voor op moet draaien.

Waarom moet de gemiddelde burger dik meebetalen voor ritsen erfelijke aandoeningen die beter voorkomen kunnen worden door goede registratie van erfelijke aandoeningen en daaraan gekoppelde geboortepreventie? Het niet maken maar adopteren van kinderen is dan een veel betere oplossing.

Sjoerd Nienhuys, Hilversum

Plasticsoep

Grote getallen shockeren, maar het is maar net hoe je de getallen neerzet. 51 biljoen deeltjes microplastic in de oceanen is veel. Maar als je bedenkt dat de oceanen 1,3 triljard liter water bevatten, lijkt 1 microplasticdeeltje op grofweg 25 miljoen liter water wel mee te vallen.

Schokkender is het om te zien, dat de grootste plastic vervuiling in de oceanen uit de rivieren van met name Azië en Zuid-Amerika afkomstig is en dat Europa daar nog niet eens 1 procent aan bijdraagt. Aanpak bij de bron (of rivieren schoonmaken) is dus een veel efficiëntere aanpak dan een Ocean Cleanup, waar de plasticsoep veel minder heet is dan waar het is opgediend.

Carlos van Kats, Utrecht

Meer over