Verengelsing geeft verkeerd signaal af aan inburgeraars

We gebruiken steeds vaker Engelse woorden in het dagelijks leven. Beeld anp
We gebruiken steeds vaker Engelse woorden in het dagelijks leven.Beeld anp

De voortgaande verengelsing (O&D, 20 november) is niet alleen een bedreiging voor het niveau van de menswetenschappen, het is ook een verkeerd signaal voor inburgeraars.

Zij belanden in een land waar je bij winkels en restaurants voortdurend teksten als opening hours, food, welcome, coming soon en pop-up store ziet staan. Een land waarin woorden als flow, drive, kids, trigger en mindful onderdeel zijn van het dagelijks taalgebruik en evenementen zonder internationaal karakter een Engelse naam dragen (denk aan: Amsterdam City Swim en natuurevenement Dutch Bird Fair). Als inburgeraar krijg je hierdoor de indruk dat de bewoners van je nieuwe thuisland hun taal niet erg serieus nemen.

'Waarom zullen wij Nederlands leren als jullie zelf meer en meer op het Engels overstappen?' Deze en soortgelijke opmerkingen, krijg ik vaak te horen tijdens mijn werk als taalbegeleider voor nieuwkomers.

Wanneer we zelf niet respectvol omgaan met de Nederlandse taal, krijgt het Nederlands ook geen respect van inburgeraars.

Hans Huijboom, inburgeringsbegeleider SamenSpraak en docent NT2 bij Steunkomitee Onderwijs Buitenlanders (SOB), Amsterdam

Meer over