OpinieBrieven

Verbeter de wereld, vaccineer uw kind

De ingezonden lezersbrieven van zaterdag 1 september.

Kinderen worden gevaccineerd tegen difterie, tetanus, polio (DTP), bof, mazelen en rodehond (BMR) tijdens een vaccinatiedag in april van dit jaar in Ahoy.  Beeld ANP
Kinderen worden gevaccineerd tegen difterie, tetanus, polio (DTP), bof, mazelen en rodehond (BMR) tijdens een vaccinatiedag in april van dit jaar in Ahoy.Beeld ANP

Brief van de dag: vaccinatiedebat

Hans Zwart (O&D, 29 augustus) reageert positief op de genuanceerde visie inzake vaccinatie in het artikel ‘Weerzin tegen prik is niet zo vreemd’ (Ten eerste, 25 augustus). Zwart schrijft dat het doormaken van een kinderziekte goed is voor het immuunsysteem van individuele kinderen en levenslange immuniteit ­oplevert – wat klopt – en dat een sterk immuunsysteem de beste remedie is tegen infectieziekten – ook waar – en dat dat onder meer berust op informatie zoals aangereikt door wetenschapper ­Suzanne Humphries. In zijn betoog zitten echter twee grote fouten.

Vaccinatie is niet gericht op het beschermen van individuele gevallen maar van de gehele samenleving. De vele doden die vallen door besmetting met infectieziekten zijn niet zij die van zichzelf al een sterk immuunsysteem hebben, maar zij die niet gevaccineerd kunnen worden vanwege medische redenen. Door gezondere individuen niet te vaccineren lopen zij die geen goed ­immuunsysteem hebben grote gevaren. Iedereen die niet gevaccineerd is, verspreidt de infecties. Dat betekent dat de sterken de zwakkeren nodeloos in gevaar brengen.

En dan Suzanne Humphries. Ja zij is wetenschapper, ja zij is geschoold arts. Maar zij is nefroloog, nierspecialist, en niet geschoold in de epidemiologie. Ik ben ook wetenschapper maar dat maakt mij nog niet geschikt om te spreken over epidemiologie. Om je goed te kunnen verdiepen moet je naar de specialisten gaan op het gebied van de werking van vaccins wereldwijd, de epidemiologen.

Voor mijzelf en mijn kinderen maak ik me geen zorgen. Wij zijn gevaccineerd en overwegend gezond. Ik hoop echter dat ik nooit een kleinkind krijg dat niet gevaccineerd kan worden. Iedere dag ­leven in angst dat dit kleinkind besmet zal worden door een kind dat niet gevaccineerd is omdat zijn ouders in al hun arrogantie het niet nodig vonden om het te vaccineren omdat ‘het gezond genoeg is van zichzelf en een kinderziekte niet zo erg is’. Vaccinatie overstijgt alle individuele belangen en leidt tot de bescherming van alle mensen – gezonde en minder gezonde. Kortom: verbeter de wereld, vaccineer uw kind.

Rafiq Ritzen, Arnhem

null Beeld Bas van der Schot
Beeld Bas van der Schot

Rutte in 2050

‘Dividendbelasting afschaffen zonder harde feiten die zeggen dat dat goed is voor Nederland, was een besluit dat ik nu niet meer zou nemen.’ Is dit de tekst van een quote van Mark Rutte in een interview dat hij geeft in 2050 als hij terugkijkt op deze regeerperiode?

Laat hem die wijsheid nu tonen.

Lisette Niemeijer, Denisse

Antoine Bodar

‘Wat zegt het over West-Europa dat de kerk geen voet meer aan de grond krijgt?’, wordt gevraagd aan priester ­Antoine Bodar (O&D, 31 augustus). Maar de vraag moet zijn: ‘Wat zegt het over de kerk dat zij geen voet meer aan de grond krijgt in West-Europa?’ Weinigen zitten blijkbaar nog te wachten op haar dogma’s en bijbehorende hypocrisie. Of op totaal willekeurige, persoonlijke oordelen van een priester over geslachtsverandering en het ‘exhibitioneren’ van ­homoseksualiteit. Wérd daar maar wat opener over gedaan in de kerk, dan was ons veel ellende bespaard gebleven.

Ook in de ‘gevoelsarmoede’ herken ik onze samenleving niet: wat is iedereen dan aan het doen op de yogamat, met zelfhulpboeken en bij creatieve cursussen en retraites? De kerk heeft niet het alleenrecht op zingeving en heeft ons blijkbaar niet genoeg te bieden.

Voor wie is dat eigenlijk een probleem? Voor de mensen die hun invloed zien verdwijnen?

Het getuigt van een typische arrogantie en gebrek aan zelfreflectie van de ‘oude macht’ om de oorzaak van het ‘probleem’ van de irrelevantie van de kerk bij de doelgroep te leggen in plaats van bij de zender.

Willy van Wely, Deventer

Decadentie?

Die arme Antoine Bodar ziet zijn ideale theater­wereld voor zijn ogen verdampen. Een mystieke bühne waarop in een sfeer van kaarsen en wierook Latijn-prevelende acteurs in smetteloze gewaden, vanaf een hoogverheven altaar nauwelijks te bevatten riten uitvoeren voor een publiek van Schapen en Lammetjes, dat zwijgend en kritiekloos de Gods­beleving ondergaat. Een toneelgezelschap dat met galmende orgelmuziek het gejammer van misbruikte kinderen tracht te smoren en met wierook de stank van ontbindende Ierse kinder­lijkjes probeert te maskeren.

Hoogste tijd om dit gezelschap van het toneel te laten verdwijnen, lijkt me.

Marcel Trienen, Sittard

Voor altijd zomer

Voorzitter Juncker van de Europese Commissie wil af van de wintertijd, de zomertijd moet leidend worden. In feite zetten we ons hele leven daarmee één uur vooruit. Ik vind dat we nu dan maar moeten doorpakken en de klok direct

2 à 3 jaar vooruit moeten zetten; zo is in een klap het slepende probleem van het langer doorwerken opgelost. En kan een briljant pensioenakkoord worden ­gesloten.

M.J.J. Willems, Simpelveld

Rust en regelmaat

De column van Elma Drayer over de zin en onzin van burn-outs (O&D, 30 augustus) is mij ‘uit het hart gegrepen’, maar er worden wel een paar zaken over het hoofd gezien. Het is waar dat Nederlanders relatief veel vrije tijd hebben. Maar daar staat tegenover dat de arbeidsproductiviteit in Nederland ook zeer hoog is, wat tot gevolg heeft dat er een intensief beroep wordt gedaan op de mentale energie van werkenden.

Ten tweede doen mensen door hun stijgende opleidingsniveau gemiddeld steeds minder ‘met hun handen’ en meer ‘met hun hoofd’, wat leidt tot een betere fysieke gezondheid maar ook tot een stijgende geestelijke belasting.

Tenslotte hebben we met zijn allen een samenleving gecreëerd met (historisch gezien) een ongewoon bombardement aan prikkels (deels door sociale media), waaruit veel rust, reinheid en ­regelmaat is verdwenen, en waarin de sociale lat om ‘succesvol’ te lijken hoog ligt, vooral bij jongeren.

Willen we een samenleving met minder burn-outs (of wat daarvoor doorgaat), dan zullen we zelf wat rust en ­regelmaat in onze levens moeten handhaven, en proberen om iets van de huidige herrie en opgefoktheid daaruit te weren. Een geheel of gedeeltelijk sociale-mediadieet kan ik iedereen aanbevelen, dat bevalt me uitstekend.

Harmen Talstra, Delft

null Beeld Bas van der Schot
Beeld Bas van der Schot

Durf je eens te vervelen

Graag zou ik aan de door Elma Drayer aangehaalde oorzaken van een burn-out nog een vierde willen toevoegen. De intrede van internet en de diep ontregelende invloed daarvan, de afgelopen (ruim) 15 jaar. Een totaal nieuwe wenswereld is voor ons open gegaan, onze blik verruimend tot vér voorbij het alledaagse. Ons wensenpatroon drastisch verleidend en verruimend.

Wat wenste mijn vader tijdens zijn werkzame bestaan? Eén keer per jaar de gang naar het reisbureau en één keer op reis per jaar. Nu ligt met een click de ­wereld voor ons open, afleiding 24/7 en schier oneindige wensen en daaruit ontstane behoeften die dus nooit, tenzij tijdelijk, te bevredigen zijn. Het ‘gewone’ leven steekt hier steeds bleker bij af en een gevoel van eeuwige onvervulling dreigt. Zakelijk, in het werk, dat door al deze kermis steeds saaier lijkt en privé omdat we onszelf steeds voller stoppen met activiteiten en wensen.

Het leven, zoals het is, nú, is steeds minder genoeg. Onrust ligt iedere dag op de loer en de geest denkt onrust nodig te hebben omdat er zoveel impulsen zijn. De verslaving daaraan noemen we onbewust een burn-out. Maar ik kan iedereen een internettime-out aanbevelen om dit te voorkomen, al is het maar een deel van de dag.

De blik weer eens naar buiten werpen, naar de verre einder. Zoals tot nog maar kort geleden gewoon was. Dat voedt ons meer, en gevoelens van twijfel, die in zo’n natuurlijke omgeving opkomen, mogen dan ook weer bestaan.

Ik wens iedereen een korte dip toe eens in de zoveel tijd, tussen alle onszelf opgelegde plichten tot blijdschap. Durf je eens te vervelen en je bewust te worden van het gevoel dat daarbij komt. Durf eens stil te staan.

Thomas Kamphuis (49), Zwolle

Kan iedereen docent zijn?

Het nijpend tekort aan leraren kent meerdere oorzaken, eentje daarvan is de geringe status van het docentschap. ­Dagelijks worden er nieuwe blikken opengetrokken om ervoor te zorgen dat leerlingen niet naar huis gestuurd hoeven te worden (Ten eerste, 31 augustus). Deze invallers hebben meestal geen specifieke vakkennis en ze zijn niet pedagogisch-didactisch geschoold. Leerlingen hebben recht op een ‘vakman’ voor de klas. Het grote publiek kan maar één conclusie trekken: iedereen kan voor ­docent spelen, dat vak stelt niets voor.

Ton Laeven, Brunssum

Onbesproken politicus

En weer vertrekt er een politicus. Nu weer door een ‘ongelijkwaardige’ relatie met een medewerker. Wat twee volwassen mensen in de relationele sfeer met elkaar hebben vind ik hun eigen verantwoordelijkheid. Val mij daar niet mee lastig. Los daarvan vind ik de boodschap dat politici van ‘onbesproken’ gedrag moeten zijn in feite een contradictio in terminis. Hoe kom je anders in de politiek terecht?

Marc Elstak, Alkmaar

Beste bibliotheek

Laten wij nu toevallig in de kop van Noord-Holland kamperen als we het verhaal over de beste bibliotheek in de wereld lezen. Die staat in Den Helder. Vandaag de neus daarom nog maar eens naar Den Helder gezet, op de dag dat Stekel er ook een woordje aan had gewijd (O&D, 30 augustus). Stekel vraagt zich af waar de boeken zijn gebleven. Maar dan heeft hij niet goed gekeken: boeken in overvloed!

Willem Bakker, Rhoon

Struweel

De grootste bladluizeneters zijn vogels, vooral mussen (Ten eerste, 31 augustus). Die nestelen in het struweel langs de ­akkers.

Als we door Frieland zeilen, stellen wij steeds weer vast dat al het struweel ­verdwenen is ten koste van gras, gras en nog eens gras voor de koeien.

Er rest slechts een zeer voor de hand liggende oplossing: meer struweel en laagplant langs de akkerranden, zeker 5 meter breed, waardoor de insekten­etende ­vogels weer talrijker worden.

Door ruilverkaveling en meedogenloze grasproductie is de vogelstand sterk afgenomen. Politiek, leg de boeren dit maar op.

John de Bont, Amsterdam

Meer over