Week van de hoofdredacteurPhilippe Remarque

Vechten over interviews

null Beeld
Beeld

Die ene keer dat ik bondskanselier Schröder mocht interviewen, ontstond achteraf een hard gevecht over de tekst. De paar leuke dingen die hij had gezegd, schrapte de Pressesprecher genadeloos. Hij voegde ook zinnen toe die helemaal niet waren gezegd. Hij dreigde met juristische Schritte toen ik dat weigerde. Dat is de Duitse cultuur, waar het bijschaven en de Autorisierung, ooit begonnen bij het Spiegel-interview, bijna een wettekst maakt van een interview. In de VS ligt het precies omgekeerd, merkte een Duitse journalist toen hij eens president Clinton interviewde. Tot zijn verbijstering hoefde hij het interview voor de Süddeutsche Zeitung niet eens aan het Witte Huis te laten zien.

In de Angelsaksische cultuur wordt dan ook alleen letterlijk geciteerd. In Nederland is het schipperen tussen totale vrijheid en herschrijven. Maar de laatste tijd maken geïnterviewden zich meer zorgen en proberen vaker voorwaarden vooraf te stellen. Soms spelen ze flink op hun poot om zinnen die wel gezegd zijn uit de krant te houden. Maandag wisselden Volkskrantredacteuren bij onze wekelijkse nabespreking ervaringen uit. Soms gaan voorwaarden of onderhandelingen ons te ver en verschijnt het interview niet. In zeldzame gevallen komen er als we doorzetten juristen aan te pas, vooraf of achteraf.

Ons uitgangspunt is helder: wij beloven een interview te laten lezen en feitelijke onjuistheden recht te zetten. Niet meer, niet minder. De werkelijkheid is genuanceerder. Geïnterviewden praten makkelijker als ze vertrouwen hebben in een redelijke behandeling als ze iets ongelukkig weergegeven vinden. Online verspreidt een uitspraak zich tegenwoordig veel verder dan alleen onder Volkskrantlezers, soms voorzien van hoon op sociale media. De tekst blijft eeuwig toegankelijk. Dit verhoogde risico voor de geïnterviewde betekent meer getrek en geduw, waarbij voorlichters soms zenuwachtiger zijn dan hun baas. Ik vind het altijd nuttig om artikelen voor te leggen aan betrokkenen. Als eventuele kritiek terecht is, kan het stuk er alleen maar beter van worden. Maar we moeten wel streng blijven en de werkelijkheid zo getrouw mogelijk weergegeven.

Meer over