Opinie

'Vandaag schaam ik me diep dat ik van de PvdA ben'

Bart van Bruggen, voorzitter van de Jonge Socialisten, de jongerenvereniging van de PvdA, schaamt zich vandaag diep dat hij van de PvdA is. 'Omdat medemenselijkheid overboord gekieperd wordt uit politieke overwegingen.'

OPINIE - Bart van Bruggen
PvdA-leider Diederik Samsom Beeld anp
PvdA-leider Diederik SamsomBeeld anp

We waren net zo blij, na afgelopen week. Diederik Samsom liet een PvdA-verhaal horen tijdens de algemene politieke beschouwingen, eiste meer ambitie van het kabinet om werkeloosheid te bestrijden en dwong en passant af dat Mark Rutte afstand nam van het racistische gedrag van Geert Wilders. Vandaag schaam ik me echter diep dat ik van de PvdA ben.

Wat is er gebeurd? De Afghaanse tolk Abdul Ghafoor Ahmadzai, die in eigen land met de dood bedreigd wordt omdat hij tolkte voor het Nederlandse leger, wordt uitgezet. Binnen Europa moet je namelijk asiel aanvragen in het land waar je binnenkomt, in het geval van Ahmadzai was dat Noorwegen. Daar werd zijn asielvraag echter afgewezen, omdat hij niet voor de Noren heeft getolkt. Een klassiek en schrijnend voorbeeld van hoe bureaucratische regeltjes het winnen van de menselijke maat.

Staatssecretaris Teeven (van Asiel, red.) gaf geen krimp, waarop verschillende politieke partijen in de Tweede Kamer terecht een debat over de kwestie aanvroegen. Mensen die bedreigd worden omdat ze ons helpen laten we namelijk niet aan hun lot over. De Kamerfracties van VVD en PvdA presteerden het echter om dat debat te blokkeren op een wijze waar alleen Frank Underwood, de gewetenloze politicus uit de Amerikaanse serie House of Cards, zich niet voor zou schamen.

Te schandalig voor woorden
Het feit alleen al dat staatssecretaris Teeven het vertikt om z'n discretionaire bevoegdheid te gebruiken om deze tolk een verblijfsvergunning toe te wijzen is om woest van te worden, maar helaas zijn we van deze staatssecretaris niet veel beter gewend. Dat de PvdA daar om politieke redenen in mee gaat, brengt mijn bloed aan het koken. En dat beide partijen vervolgens weigeren daar in een debat verantwoording over af te leggen is te schandalig voor woorden.

Ik schaam mij vandaag diep dat ik van de PvdA ben. Omdat medemenselijkheid bij ons hoog in het vaandel staat. Omdat we niet wegkijken als regeltjes en ambtelijke procedures een menselijke oplossing in de weg staan. En omdat dat nu allemaal overboord gekieperd wordt uit politieke overwegingen. Bah.

Bart van Bruggen is voorzitter Jonge Socialisten, de jongerenvereniging van de PvdA.

Meer over