COMMENTAARRobert Giebels

Uitvoering moet uit de dode hoek van de politiek

De belangstelling van de Tweede Kamer voor de problemen van uitvoeringsorganisaties komt net op tijd.

Directeur Kim Putters van het Sociaal Cultureel Planbureau, tijdens de eerste openbare verhoren van de Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisatie (TCU). Beeld ANP
Directeur Kim Putters van het Sociaal Cultureel Planbureau, tijdens de eerste openbare verhoren van de Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisatie (TCU).Beeld ANP

Overheidsbeleid zoals politiek Den Haag het had bedacht, pakt in de praktijk lang niet altijd uit zoals bedoeld. De komende drie weken vertellen veertig betrokkenen aan de Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisatie van de Tweede Kamer wat er mis gaat in de uitvoering van beleid en wat daarvan de oorzaken zijn.

Het gaat de commissie er niet om te achterhalen waarom bijvoorbeeld de Sociale Verzekeringsbank persoonsgebonden budgetten niet bij de juiste persoon krijgt, waarom bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 75-plussers hun rijbewijs niet konden verlengen, waarom Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen grootschalige fraude met WW-uitkeringen geen prioriteit gaf en ook niet waarom de Belastingdienst duizenden ouders onterecht betichtte van fraude met de kinderopvangtoeslag.

Het is de Tweede Kamer wel te doen om, zij het laat, het achterhalen van de problemen bij uitvoering van overheidsbeleid in het algemeen. Wat er, in de woorden van commissievoorzitter André Bosman (VVD), misgaat tussen beleid en balie van de circa 200 uitvoerders. Voor de verkiezingen van maart moet dat duidelijk zijn, want vergroting van de overheid is een prominent verkiezingsthema.

De commissie wil terecht duidelijkheid scheppen over de rol van het parlement als uitvoeringsorganisaties falen. De commissie-Donner gaf een voorzet door niet de Belastingdienst maar de politiek verantwoordelijk te houden voor de kindertoeslagenaffaire, omdat die voortkwam uit de in Den Haag geconstrueerde toeslagenwetgeving.

De parlementaire onderzoekscommissie zou moeten achterhalen of en waar het bij het opstellen van zulke uitvoeringswetten misgaat. Worden die getoetst op praktische haalbaarheid of zijn ze vooral bedoeld om recht doen aan alle uiteenlopende politieke wensen?

Hoewel het grootste deel van de overheid zich met de uitvoering van beleid bezighoudt, is het niet bij ministers ondergebracht, maar bij staatssecretarissen, die dan ook regelmatig sneuvelen. Het is tekenend voor het gegeven dat de uitvoering zich in de dode hoek van de politiek bevindt. Aan de commissie-Bosman de opdracht het daar weg te halen.

In het Volkskrant Commentaar wordt het standpunt van de krant verwoord. Het komt tot stand na een discussie tussen de commentatoren en de hoofdredactie.

Meer over