CommentaarWestelijke Jordaanoever

Trump geeft in feite twee-staten-oplossing voor Israël en de Palestijnen op

Een Palestijnse demonstrant tegenover de Israëlische grenspolitie op de Westbank. Beeld AFP
Een Palestijnse demonstrant tegenover de Israëlische grenspolitie op de Westbank.Beeld AFP

De erkenning van de Joodse nederzettingen op de Westbank staat een vredesakkoord in de weg.

Bert Lanting

Tientallen jaren lang hebben de Verenigde Staten de Joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever beschouwd als een struikelblok voor een akkoord tussen Israël en de Palestijnen. Maar deze week gooide president Trump radicaal het roer om. Volgens hem zijn de nederzettingen niet in strijd met het internationaal recht.

Minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo motiveerde de ommezwaai met de constatering dat het illegaal verklaren van de nederzettingen de vrede geen stap dichterbij heeft gebracht. Geen speld tussen te krijgen, maar dat wil niet zeggen dat het omgekeerde wel het gewenste resultaat zal hebben.

Integendeel, het ziet er juist naar uit dat de erkenning van de nederzettingen waar zich inmiddels honderdduizenden Israëliërs hebben gevestigd een vredesakkoord in de weg zal staan. In Israël gingen meteen na de Amerikaanse mededeling stemmen op de nederzettingen in te lijven, iets waarop de (demissionaire) Israëlische premier Netanyahu al geruime tijd zinspeelt.

In feite komt de koerswijziging erop neer dat de regering-Trump een twee-staten-oplossing voor het Israëlisch-Palestijnse conflict heeft opgegeven. Inlijving van de talloze nederzettingen door Israël zou de Palestijnen achterlaten met een gatenkaas waaruit nooit een levensvatbare Palestijnse staat valt te maken.

Trump gaat er prat op dat zijn schoonzoon Jared Kushner de laatste hand legt aan een vredesplan dat definitief een eind zal maken aan het conflict. Maar voorlopig lijkt dat niet meer dan een investeringsplan voor de Palestijnse gebieden. Het is heel onwaarschijnlijk dat de Palestijnen daarvoor hun politieke eisen zullen opgeven.

Het lijkt erop dat het Trump er vooral om gaat de harde kern van zijn electorale achterban te plezieren: de evangelische christenen die het hele probleem vanuit Bijbels perspectief bekijken. Zeker nu de Democraten bezig zijn een afzettingsprocedure tegen hem voor te bereiden wegens zijn pogingen Oekraïne te chanteren, kan de Republikeinse president het zich niet veroorloven de steun van dat segment van zijn achterban te verliezen. Maar of de vrede daarbij gediend is?

Meer over