CommentaarDe luchtvaart

Stikstof blijkt zowaar een breekijzer om vastzittende partijen los te wrikken

Alweer een milieuvervuilende sector waar de stikstofcrisis een positief effect op heeft: de luchtvaart.

 Een vliegtuig van KLM op het platform van Schiphol. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoekt hoe de luchthaven haar start- en landingsbanen kan uitbreiden.  Beeld ANP
Een vliegtuig van KLM op het platform van Schiphol. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoekt hoe de luchthaven haar start- en landingsbanen kan uitbreiden.Beeld ANP

De commissie onder leiding van oud-minister en nu waarnemend burgemeester van Den Haag Johan Remkes (VVD) adviseert het kabinet de luchtvaartsector pas te laten groeien als die minder stikstof uitstoot. De luchtvaart is een van de sectoren die de adviescommissie-Remkes op de korrel heeft om gevolg te geven aan de uitspraken van het Europese Hof van Justitie en de Raad van State. Die bepaalden dat Nederland de neerslag van stikstofhoudende verbindingen moet terugdringen, omdat anders de biodiversiteit in natuurgebieden dusdanig in het geding komt dat Nederland Europese afspraken schendt.

De commissie-Remkes geeft slechts advies, maar krijgt veel voor elkaar. Zo gaat in maart de maximumsnelheid op snelwegen omlaag naar 100 kilometer per uur, nadat Remkes dit adviseerde. Omdat de agrarische sector bijna de helft van de stikstofdepositie voor zijn rekening neemt, stelde de adviescommissie voor veehouderijen te saneren. Bij het aantreden van het kabinet was dat taboe, nu maakt het werk van sanering-met-compensatie.

Wegverkeer, industrie, veeteelt, scheepvaart en luchtvaart zorgen voor klimaatschade, maar de rechter moest eraan te pas komen om het kabinet te dwingen de CO2-uitstoot terug te dringen. Opmerkelijk genoeg komt de zaak wel in beweging als de uitstoot van stikstof omlaag moet. Het gas blijkt zowaar een breekijzer om vastzittende partijen los te wrikken. Inkrimping van de veestapel, het ontmoedigen van rijden op fossiele brandstoffen, de luchtvaart klimaatmaatregelen opleggen; het bleek moeilijk, totdat de stikstofcrisis uitbrak.

Een vliegtuig landt door een storm bijna haaks op de baan op Schiphol. Beeld ANP
Een vliegtuig landt door een storm bijna haaks op de baan op Schiphol.Beeld ANP

Zo zat er ook weinig beweging in het debat over de uitbreiding van Schiphol. Dat debat gaat over geluidsoverlast en de uitstoot van CO2 en fijnstof. Om de stikstofemissie omlaag te brengen, suggereert de commissie-Remkes maatregelen die ook voor minder geluid- en milieuschade zorgen, zoals elektrisch taxiën, brandstofbesparende glijvluchten, elektrische pendelbussen, het weren van vervuilende vliegtuigen en desnoods minder vluchten.

Dat de commissie-Remkes groei van de luchtvaart afhankelijk maakt van stikstofreductie is zeer te prijzen. De onbedoelde bijvangst van dat advies is meer dan welkom.

Meer over