LezersbrievenMaandag 22 oktober

Stijgende zeespiegel zal ook landinwaarts grote gevolgen hebben

De ingezonden lezersbrieven van maandag 22 oktober.

De Rijn bij Lobith Beeld ANP
De Rijn bij LobithBeeld ANP

Brief van de dag: Niet alleen zeespiegel zal stijgen

Alarmerende berichten over de te verwachten zeespiegelstijging beperken zich momenteel tot de kuststrook, maar wie even nadenkt zal moeten constateren dat landinwaarts de gevolgen ook groot zullen zijn. Als we uitgaan van een – niet denkbeeldige – stijging van 1 meter zal het peil in de grote rivieren (Rijn, Waal en Maas) zeker tot de meridiaan van 5 graden oosterlengte eveneens met 1 meter stijgen, en zal die stijging verder landinwaarts doorzetten doordat het verval in het mondingsgebied minder wordt, met alle gevolgen voor de vele kilometers rivierdijken en de opslagcapaciteit van de uiterwaarden.

En wat te denken van het IJsselmeer en de randmeren? Het peil daarvan zal niet meer gehandhaafd kunnen worden op hetzelfde niveau omdat de mogelijkheid verdwijnt om overtollig water, dat nu nog bij eb op de Waddenzee wordt gespuid, te lozen. Het peil van deze meren zal dus hoger moeten worden, hetgeen gevolgen zal hebben voor het peil in de IJssel, voor zover dit al niet beïnvloed wordt door het water dat via de Rijn in de IJssel stroomt.

We kunnen dit scenario nog verder doortrekken naar de rivieren, die verder landinwaarts hun water lozen op de IJssel, zoals de Overijsselse Vecht, de Schipbeek, Berkel en Oude IJssel.

Watermanagement zal een zeer serieuze zaak worden.

R. Bohlmeijer, Brummen, oud-docent aardrijkskunde

Onzalige gedachte

Wat een onzalige gedacht van GroenLinks-Kamerlid Özdil om titels te geven aan mbo’ers na hun opleiding (Ten eerste, 20 oktober). Je zou van hem verwachten dat hij de gescheiden maatschappelijke lagen en de exclusieve hokjes daarbinnen kritisch benadert en het meritocratische gedachtengoed dat daaronder ligt.

In plaats daarvan zal hij met deze titels de lagen en hokjes verder verfijnen en daarmee het meritocratisch denken versterken. Het beroepsonderwijs krijgt zo geen hogere status. De basis voor status zijn hoogwaardige opleidingen en stages, waar de studenten serieus worden uitgedaagd en stevig presteren voor in de maatschappij breed gewaardeerde diploma’s. Gelukkig krijgen de mbo-studenten alvast wel een ov-studentenkaart.

De namen van de titels beloven weinig goeds, bijvoorbeeld de titel ‘expert’. Iemand die net van een mbo-, hbo- of wo-opleiding is afgestudeerd kan nog geen expert zijn. Je kunt expert worden na langdurige oefening, begeleiding en zelfreflectie. Dat geldt voor ambachtsmensen, kunstenaars en chirurgen. Of de titel ‘skilled’; stel je voor dat iemand kan afstuderen zonder skilled te zijn, wat is het diploma dan waard? Dus, wat voegt de titel toe?

GroenLinks, zet liever bij het debat over de onderwijsbegroting in op hoogwaardige opleidingen.

Jeroen Imants, Zeist

Wie zal dat betalen?

Hoezo, Reinjan Mulder( Wie moet de waterpomp betalen?, O&D, 20 oktober) moet de huiseigenaar dat doen? Is het iedere woningeigenaar gegeven om van een (theoretische) winst op zijn woning 80 duizend euro aan te wenden voor alles wat nodig is om los te gaan van het gas?

Wat te denken, Reinjan Mulder, van het feit dat in Groningen duizenden woningen 80 duizend euro of meer schade hebben opgelopen door de wellicht ook jou bekende oorzaak. Moeten die eigenaren ook nog 80duizend euro ophoesten om mee te mogen doen in jouw ideale wereld?

Misschien is het idee dat we jouw theoretische winst eerst aanwenden om de schade in Groningen te compenseren?

Solidariteit noem je zoiets.

Sivert Dieters, Scheemda

Op gelijke voet

Volgens schoenontwerper Rem Koolhaas (Sir Edmund, 20 oktober) is de perfecte damesschoen een hakkenschoen. Het doet de heupen van een vrouw anders staan, je zou je er als vrouw seksueel machtiger door voelen en bovendien een man ook eens recht in de ogen kunnen kijken. Als vrouw van 1.90m zonder paradeerambities raad ik Koolhaas aan een dag op hoge hakken door te brengen. Als hij ze ’s avonds zuchtend uittrekt en over zijn pijnlijke voeten wrijft, zou ik graag op gelijke hoogte een gesprek met hem willen voeren over hoe seksueel empowered hij zich voelde en hoe het met zijn heupen gesteld is.

Esther Donkers, Hoogeveen

Falderalderare

Afgelopen zaterdag noemde Arjan Peters in zijn bijdrage aan de Sir Edmund het gedicht Falderalderare, waarin een uil wordt doodgeschoten door een jager.

De oehoe op de prachtige oude foto is echter springlevend. Het lijkt zelfs wel of de jager er met enige genegenheid naar kijkt. In vroeger tijden werden half tamme oehoe’s gebruikt om kraaien te bestrijden.

Zo’n uil werd op een duidelijk zichtbare plek opgesteld. De zwarte vogels konden dan hun neiging niet weerstaan om schijnaanvallen op de oehoe uit te voeren en werden vervolgens effectief door de verscholen jager uit de lucht geknald.

Zo werd aan het begin van de twintigste eeuw op het Twentse landgoed Twickel bij Delden deze methode toegepast om iets aan het vermeende kraaienoverschot te doen.

Eric W.A. Mulder, Oldenzaal

Gezond leven

Het kabinet wil ongezond gedrag aan banden leggen. Vanwege een gezonde samenleving? Of omdat de burger dan minder aanspraak zal maken op dure gezondheidszorg. Maar wanneer gaat het kabinet een gezonde samenleving creëren met maatregelen met betrekking tot vleesconsumptie en luchtvaart? Of brengt dat geld in het laatje waar dat eruit vliegt in de gezondheidszorg.

Elsbeth Visser, Zwolle

Meer over