CommentaarRaoul du Pré

Scholen mogen toch al hoge drempel om uit de kast te komen niet verder verhogen

Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media (ChristenUnie). Beeld ANP
Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media (ChristenUnie).Beeld ANP

De Grondwet aangrijpen om homoseksualiteit te ­onderdrukken – dat moet maar eens afgelopen zijn.

Raoul du Pré

Het politieke debat over homoseksualiteit op orthodox-christelijke en islamitische scholen heeft sterk de neiging om in herhaling te vallen. Scholen die homoseksuele leraren weren, scholen die hun personeel vragen een homoseksuele leefwijze in een verklaring af te wijzen, scholen die zich verzetten tegen de verplichte lessen over homoseksualiteit – sinds het begin van deze eeuw leidt het steeds opnieuw tot Kamervragen, moties en hoogoplopende debatten. Maar niet tot wezenlijke veranderingen, zoals nu weer blijkt uit alle ophef over de reformatorische scholen die nog steeds werken met ouder-verklaringen tegen homoseksualiteit.

Dat de politiek niet doorbijt terwijl een ruime meerderheid van de volksvertegenwoordiging allang vindt dat het zo niet langer kan, komt mede door de politieke spilpositie die SGP en ChristenUnie in het afgelopen decennium hebben verworven. Het christelijk onderwijs kan daardoor niet al te hard worden aangepakt. Praktisch gezien staat ook de Grondwet in de weg, die nu eenmaal stelt dat het geven van onderwijs vrij is. De inspectie kan eisen dat homoseksualiteit aan de orde komt in de klas, maar niet voorkomen dat scholen hun leerlingen er vervolgens aan herinneren hoe zij daarover denken. Eerder dit jaar bevestigde de inspectie nog maar eens dat de Grondwet scholen veel ruimte geeft voor eigen invulling. Schoolbesturen beroepen zich daar gretig op. En steeds opnieuw.

Voor de overgrote seculiere meerderheid in de Tweede ­Kamer is het daarom zaak nu niet te blijven hangen in de ­gebruikelijke eendaagse ophef. Het afwijzen van welke seksuele geaardheid dan ook suggereert dat het om een keuze gaat, die met wat sturing ook anders kan uitvallen. In een met publiek geld bekostigde instelling is het onbestaanbaar dat kinderen de vrijheid wordt ontnomen om te zijn wie ze zijn. De soms toch al hoge drempel om thuis uit de kast te komen mag op school niet verder worden verhoogd.

De vrijheid van onderwijs hoeft die zelfontplooiing niet in de weg te staan, zolang scholen die vrijheid niet misbruiken om mensen ongelijk te behandelen. Als ze dat wel blijven doen, komt het moment snel dichterbij dat we er maar eens mee moeten stoppen.

In het Volkskrant Commentaar wordt het standpunt van de krant verwoord. Het komt tot stand na een discussie tussen de commentatoren en de hoofdredactie.

Zie ook

Waarom mogen (reformatorische) scholen een verklaring tegen homoseksualiteit vragen?
Een etmaal lang was minister Slob in opspraak door te verdedigen dat scholen zich negatief mogen uitlaten over homoseksualiteit. Totdat hij toegaf dat het vragen van een schriftelijke verklaring een brug te ver is. Vijf vragen over de kwestie beantwoord.

Meer over