Opinie

Schilder de Gouden Koets groen

Met een groen geschilderde Gouden Koets maakt onze koninklijke familie duidelijk zichtbaar een bijdetijdse monarchie te willen zijn, die zich er zeer van bewust is op de drempel van het Ecologische Tijdperk te vertoeven.

Manuel Kneepkens is publicist en schrijver.
null Beeld anp
Beeld anp

De Gouden Koets gaat in restauratie. Het paneel met daarop 'Hulde der Koloniën' is in opspraak geraakt. Zwarte halfnaakte mensen bieden hun producten aan de Nederlandse Maagd aan. Het wordt als een racistisch plaatje gezien. Gaat dat verdwijnen of vervangen worden? Nee, luidt het vaste antwoord: 'Het paneel geeft weer, zoals in de toenmalige maatschappij in 1898 gedacht werd.'

Dat laatste is te kort door de bocht. Ook rond 1898 waren dit soort afbeeldingen niet onomstreden. In Max Havelaar (1860!) noteert Multatuli bijvoorbeeld over de held van zijn roman het volgende:

...ja, ik ben niet geheel zeker, dat hij niet nog zeer kort geleden, toen hij met verlof te Amsterdam was, een uitkijkbord heeft afgebroken, dat hem niet behaagde, omdat er een neger op geschilderd was, geboeid aan de voet van een Europeaan met een lange pijp in de mond, en waaronder te lezen stond: 'De rokende jonge koopman.'

Detail van de Gouden Koets, foto uit 1977. Beeld anp
Detail van de Gouden Koets, foto uit 1977.Beeld anp

Overschilderen

Gaat er nu iets gebeuren met de Gouden Koets?

a) Er gebeurt niets. Wat onze regering betreft, hobbelt op Prinsjesdag de gerestaureerde Gouden Koets niet anders dan nu naar de Opening van de Staten Generaal.

b) Het paneel wordt verwijderd en in een of ander historisch museum ondergebracht. De actiegroep De Grauwe Koets stelt zelfs voor dat met de hele koets te doen.

c) Het paneel wordt overgeschilderd.

null Beeld anp
Beeld anp

Groen

Ik sta het laatste voor. En wel met de kleur groen. Ja, waarom verven we de hele koets niet groen? Zo zou de Koninklijke koets in een klap het symbool kunnen worden van de broodnodige, nieuwe groene levensstijl in ons land!

Geen voertuig is immers in de praktijk al zo groen als de Gouden Koets. Het voertuig gebruikt geen druppel fossiele brandstof. Helemaal geen brandstof zelfs. Sterker nog, de paarden die voor de koets zijn gespannen leveren brandstof. Paardenmest kan immers prima omgezet worden in biogas.

Met een groen geschilderde Gouden Koets maakt onze koninklijke familie duidelijk zichtbaar inderdaad een up-to-date monarchie te willen zijn, die zich er zeer van bewust is op de drempel van het Ecologische Tijdperk te vertoeven. Oranje wordt groen.

Aanknopingspunten voor een succesvolle vergroening van het Koningshuis zijn er immers eigenlijk al te over. De koning gaat wonen op Huis Ten Bosch, waarvan de voornaamste ontvangstruimte de Groene Salon is. En dan heb je ook nog De Groene Draeck.

Ik verwacht dus op Prinsjesdag een Groene Koets. De koning is bij die gelegenheid niet meer in militair kostuum maar, ecologische bezien veel passender, in een blauw burgerpak (watermanager! ). Naast hem zit koningin Máxima. Zij draagt een fraaie, groene japon met als opdruk bladeren uit het Zuid-Amerikaanse regenwoud.

En aldus gaat de Groene Koets op Groene Prinsjesdag door Den Haag, richting de Staten-Generaal, voorgoed het Ecologische Tijdperk in.

Meer over