ingezonden brieven

Rutte en Kaag zijn gebaat bij een bestuur volgens het principe van qhariwarmi

De lezersbrieven van maandag 23 augustus.

Mark Rutte en Sigrid Kaag komen naar buiten na afloop van een gesprek met informateur Mariette Hamer over de kabinetsformatie. Beeld ANP
Mark Rutte en Sigrid Kaag komen naar buiten na afloop van een gesprek met informateur Mariette Hamer over de kabinetsformatie.Beeld ANP

Brief van de dag

Als onderdeel van de informatie over de formatiegesprekken, stond er onlangs in de Volkskrant een brief over de wenselijkheid dat Sigrid Kaag onze nieuwe premier wordt. Het lijkt me heel onwaarschijnlijk dat Mark Rutte en de VVD daar mee instemmen. Ik lanceer een ander voorstel dat nu ook weinig kans van slagen heeft, maar hopelijk in de toekomst de norm voor leiderschap wordt.

Ik hoop dat mannen en vrouwen gezamenlijk landen, politieke partijen en bedrijven gaan besturen. Dit zal ervoor zorgen dat bestuur minder egocentrisch en op de korte termijn gericht wordt, en dat beslissingen op een meer gebalanceerde manier worden genomen. Zo zullen we veel beter met grote uitdagingen als de klimaat- en vluchtelingencrises om kunnen gaan.

In de Andes bestuurt het Aymaravolk al sinds eeuwen succesvol haar dorpen (ayllus) met deze duo-constructie, en de grootste Boliviaanse inheemse organisatie Conamaq doet dat ook. Dit principe heet qhariwarmi (manvrouw) en maakt deel uit van het besef dat in de natuur en op onze aarde alles met elkaar verbonden is en dat we die verbinding ook op bestuurlijk niveau moeten toepassen.

Het is een heel eenvoudige oplossing voor heel veel huidige problemen. Met een Rutte-Kaag-regering wordt Nederland dan ineens een voorbeeld voor de hele wereld.

Henkjan Laats, Amsterdam

Betaalde testen

Minister De Jonge en een krappe meerderheid van de Tweede Kamer zijn van mening dat er vanaf 20 september betaald moet worden voor toegangstesten. Zij vinden het niet langer redelijk dat gevaccineerden meebetalen aan deze testen. Maar andersom betalen niet-gevaccineerden wel mee aan vaccinaties.

Hans Hazenberg, Venlo

Ongeveer en echt

Kan iemand mij uitleggen waarom het belangrijker is om het blijkbaar super-urgente probleem op te lossen van twee ongeveer dezelfde partijen in een kabinet (nu twee linkse of twee christelijke, straks twee rechtse en misschien zelfs twee liberale partijen), in plaats van dat we de echte problemen gaan aanpakken zoals ­klimaatcrisis, woningmarkt, corona­crisis , stikstofcrisis of zelfs maar de werkdruk in de zorg of onderwijs?

Arjen Koop, Arnhem

Doelen stellen

Wanneer we doelen stellen voor het klimaatbeleid, waarom dan ook niet meteen voor een eerlijkere verdeling van vermogen; een belangrijke oorzaak van migratie. Het zal inmiddels duidelijk zijn dat het bouwen van muren niet de oplossing is.

Volgens Oxfam Novib moeten we meer belasting betalen over ons inkomen, vermogen en bedrijfswinsten. Dit geld moet vervolgens worden besteed aan gezondheidszorg en onderwijs, daar hebben vooral de armste mensen baat bij, aldus Oxfam Novib. Ik ben er graag toe bereid. Wie volgt ?

E. Kok, Nijmegen

Reader, I married him

Onlangs stonden in de Volkskrant twee artikelen over leesgedrag onder jongeren. Zowel lezer als literatuur komen er bekaaid vanaf. Yra van Dijk en Marie-José Klaver benoemen terecht dat de Jonge Jury vaak boeken prijst die ongelijke man-vrouwverhoudingen in de kaart spelen.

Helaas ontstaat in hun kritiek het beeld dat jongeren alleen door volwassenen op een verantwoord literair pad gebracht kunnen worden. Een fenomeen waar Van Dijk en Klaver aan voorbijgaan is #BookTok: jongeren die elkaar via het sociale medium TikTok motiveren boeken te lezen die juist wel een veelheid aan stemmen laten horen over ras, gender en seksualiteit.

Geertjan de Vugt stelt tussen neus en lippen door dat het niet alleen jonge lezers zijn die de literatuur de rug toe­keren, maar dat andersom ook de literatuur zich al eeuwenlang afwendt van haar lezers. Hij haalt twee voorbeelden aan waarin de lezer met dédain wordt aangesproken.

Onbenoemd blijft de magische relatie tussen boek en lezer, zie de gevleugelde zin uit Jane Eyre: ‘Reader, I married him.’ Hoe vaak neemt literatuur de lezer niet juist op sleeptouw? De literatuur is geen mijnenveld, ongenuanceerde polemiek geen wapen tegen ontlezing.

Gábor Veltman, Rotterdam

Mannelijk en vrouwelijk

Zullen we, gezien alle discussie over gender, in de Romaanse talen het ­onderscheid tussen mannelijk en vrouwelijk ook maar meteen opheffen. Dat maakt het leren ervan op school meteen een stuk eenvoudiger.

Rutger Gooszen, Zandvoort

Meer over