columnde week van de hoofdredacteur

Rumoer rond een kinderdemonstratie en nattevingerwerk in de vergadering

null Beeld

De week van hoofdredacteur Philippe Remarque

Lichte argwaan

Toen ik donderdag tegen de avond de nieuwszaal op liep, zag ik de klimaatkinderen met hun borden speels gegroepeerd in fotootjes op de beoogde voorpagina staan. ‘Wat was het alternatief?’, vroeg ik, op achterstand omdat ik tegen mijn gewoonte in de voorpaginavergadering had gemist. We hadden best ander nieuws, was het antwoord, maar dit was toch een belangrijke en bijzondere gebeurtenis. Daar stemde ik met enige twijfel mee in. Die middag was in het commentaarberaad mijn lichte argwaan, misschien wel ingegeven door de plotselinge belangstelling van mijn apolitieke zoons voor een dagje buiten het klaslokaal, ook al gestuit op het oprechte enthousiasme van anderen. Ik dacht toen: het gaat hier uiteindelijk niet om de vraag of die kinderen ook in zo groten getale waren opgekomen als de demonstratie op zaterdag was geweest (2 procent van hen, schatte mijn zoon). Het gaat om het krachtige symbool.

Klimaatbeleid is zo moeilijk omdat het probleem abstract is: we ondervinden de gevolgen nog niet terwijl we wel al ingrijpend moeten veranderen. Wat illustreert dat probleem van timing beter dan de volgende generatie die ‘doe iets’ tegen de heersende generatie roept? Columnisten zijn volkomen vrij in hun onderwerpkeuze. Zo kon het gebeuren dat ze vrijdag bij ons vrijwel allemaal over die kinderdemonstranten schreven. Niet zo fijn voor de lezer, vooral als de richting steeds dezelfde is. Wel een teken dat die symbolische demonstratie de gemoederen verhitte. De sceptici die hadden gegrapt over het McDonald’s-bezoek en de vliegvakanties van die kinderen moesten het ontgelden. Dat is ook wat flauw. Je hoeft toch niet volkomen klimaatneutraal te leven voordat je mag pleiten voor verstandige maatregelen die ieders gedrag de juiste kant op sturen? Aan de andere kant, dacht ik, zijn die grapjes van de sceptici evenzeer een symbool, en wel voor het andere grote probleem van klimaatbeleid: het is voor de meeste mensen verdomd moeilijk om prettige gewoonten af te zweren. Zo toonde de rumoerige discussie van deze week mooi hoe ingewikkeld dit vraagstuk is.

Nooit meer een leesbril

Wat is een goed en relevant onderwerp om over te schrijven in de krant? Het is ons werk daarover te beslissen, en ik zou hier graag beweren dat we louter professioneel handelen, vrij van persoonlijk vooroordeel. Maar dat is niet zo. Zo werd ik in de vergadering bespot omdat ik doordramde over een onderwerp waar ik persoonlijk belang bij had: een oogoperatie die je voorgoed van de leesbril afhelpt. ‘Wacht maar tot jullie 50 zijn’, zei ik. ‘Je wordt gek van die worsteling. Schermbril, leesbril, zonnebril. Je kunt niet eens een berichtje op je telefoon lezen zonder eerst overal te zoeken.’ Ik had gehoord dat Saskia Noort zo’n operatie had laten doen en er heel tevreden over was. Het zou toch voor veel mensen van mijn leeftijd en ouder interessant zijn om haar ervaringen te lezen? Schrijven kan ze. Chef wetenschap Tonie Mudde vond Noort bereid het voor ons op te schrijven, en hijzelf maakte een rondgang langs de specialisten. ‘Ik ga het niet doen hoor’, zei hij, en wees op de kans, één op duizend, dat je een ontsteking zou krijgen. Ik wel, zei ik. Er ontstond een levendige discussie waarin iedereen iets te zeggen had en er flink werd gelachen. Dat vat ik altijd maar op als een goed teken. Als wij er aan onze vergadertafel opgewonden over praten, zal dat op zaterdagmorgen misschien ook aan de keukentafels van onze lezers gebeuren. Ik geef toe, dit klinkt niet naar exacte wetenschap. Het is eerder nattevingerwerk. Maar dat is misschien wel een van de charmes van ons vak. U vindt het verhaal in Sir Edmund, oordeelt u zelf of ik gelijk had met mijn gedram.

Meer over