Column

Rap Ali B. leidt tot klassieke joodse reactie

Over moslims lees je elke dag in de krant wel een paar stukken, maar toen ik laatst iets over joden schreef, kreeg ik van een lezer te horen: 'Daar heb je hem weer!' En dat terwijl ik niet eens joods ben. Joden vormen een relatief kleine groep, maar kennelijk zijn ze heel zichtbaar. In elk geval zichtbaar genoeg om irritatie op te wekken.

Neêrlands bekendste knuffel-Marokkaan Ali B.Beeld anp

Des te opmerkelijker was het dat ik een bericht over een demografisch onderzoek van het Pew alleen tegenkwam in het Reformatorisch Dagblad. Het Pew Research Center is een gerenommeerd Amerikaans bureau dat wereldwijd religies monitort. Uit onderzoek van het Pew zou blijken dat joden van alle religieuze groepen ter wereld het hoogst zijn opgeleid. Een joodse volwassene heeft gemiddeld dertien jaar onderwijs achter de rug, tegen christenen negen jaar en boeddhisten acht jaar. Atheïsten zouden zich met negen jaar op het niveau van christenen bevinden. Hindoes en moslims moeten het met zes jaar doen, waarbij zij opgemerkt dat moslima's helemaal onderaan bungelen met vierenhalf jaar.

Nu zegt het aantal opleidingsjaren nog niet alles. Iemand kan in één jaar iets leren waar een ander na tien jaar niet aan toekomt. Ook maakt het uit waar je geboren bent. Een jood in New York, een christen in Parijs of een taoïst in Peking krijgt meer onderwijs aangereikt dan een hindoe in Bangalore, zeker als die komt uit een lagere kaste. Ook gaat het erom wat je leert. Wie alleen de Talmoed, de Bijbel of de Koran mag lezen, zal wereldvreemd en dom blijven, ook al kent hij (of zij) die heilige boeken uit het hoofd. Niettemin helpt het wanneer je thuis het adagium 'Lernen, lernen, lernen!' te horen krijgt.

Het lijkt paradoxaal - maar is het niet - dat juist over deze hoogopgeleide groep de meeste misverstanden en vooroordelen bestaan. Ze leven al duizenden jaren en ze lijken onuitroeibaar. Ik breng nog eens in herinnering dat de Universiteit Utrecht in 2006 het afscheidscollege van de oudtestamenticus Pieter van der Horst wilde verhinderen omdat daarin werd gesproken over de oorsprong van allerlei antisemitische mythen, zoals het kannibalisme bedreven door joden, het drinken van kinderbloed door joden en de geldzucht van joden. De universiteit vond de lezing kwetsend voor moslims.

Met meer dan gewone belangstelling volgde ik hoe vorige week een akkefietje met Ali B. 'werd afgesloten'. Althans, zo formuleerde Ron van der Wieken het, voorzitter van het Centraal Joods Overleg, nadat hij met Ali B. had gesproken. Op een van zijn nummers had Neêrlands bekendste knuffel-Marokkaan de zin gerapt: 'Maar ik ben op me money als een jew. Dus ik deporteer ze even naar wat ballers uit de hood.' Later op audiëntie bij Van der Wieken verklaarde Ali B. dat hij joden juist ontzettend had willen prijzen, omdat zij zo slim met geld weten om te gaan, een verklaring die grootmoedig werd geaccepteerd. En niet alleen dat, het CJO keerde zich ook tegen de concurrent, de Federatie Joods Nederland, die niet zo vergevingsgezind was geweest en die Ali B. voor 'een kut-Marokkaan' en 'een antisemiet' had uitgemaakt. Het CJO bestempelde de kwalificaties van de FJN als 'ordinair' en 'onbenullig'.

Daar heb je nu twee klassieke joodse reacties in een notendop. Zij die bij discriminatoire opmerkingen meteen gaan liggen en zij die er het liefst zo hard mogelijk op willen slaan. Ook dat zal de komende tweeduizend jaar niet veranderen.

Meer over