Opinie

PvdA hecht weinig waarde aan ervaring

De PvdA dreigt een senaatsfractie te krijgen zonder Kamerleden met meer dan vier jaar ervaring.

Ruud Koole dreigt zetel in senaat te verliezen Beeld anp
Ruud Koole dreigt zetel in senaat te verliezenBeeld anp

Als partijbestuurders in de PvdA tegen je zeggen dat je laag op de kandidatenlijst staat omdat anders de regionale verdeling te scheef zou worden, is het oppassen geblazen. Meestal gaat het dan helemaal niet over regionale spreiding maar over iets anders dat liever niet hardop wordt gezegd. Zolang er maar een enkele noorderling en eventueel een Limburger verkiesbaar staan, vinden ze het bij de PvdA al gauw mooi. Er moet dus iets anders aan de hand zijn, zoals Eerste Kamerlid en oud-partijvoorzitter Ruud Koole ondervond, toen hij onlangs navraag deed naar zijn opvallend lage plek op de lijst. Hij werd geconfronteerd met het regiomotief en werd dus terecht wantrouwig.

Wij laten hier in het midden wat de diepere gedachten zijn geweest achter de onevenredig lage plaatsing van Koole op de lijst. Hij was door de keurvorsten van de partij bestemd voor de twaalfde plaats. De PvdA zou, vergeleken met vier jaar geleden, nauwelijks mogen verliezen bij de komende verkiezingen voor provinciale staten, wil hij het redden. Dat is echter een wel heel optimistische veronderstelling, gelet op de stand van zaken in de opiniepeilingen.

Wat is het probleem van deze kandidatenlijst? Het is het zoveelste voorbeeld van een lijst waar met alle geweld zoveel mogelijk nieuwe kandidaten op verkiesbare plekken moesten komen. (Een probleem dat niet alleen de PvdA aankleeft.) Elke fractie heeft een zekere mate van doorstroming nodig. Hoewel partijen vaak met grote verliezen rekening moeten houden, doen kandidaatstelingscommissies echter meer dan ooit, alsof het met personele vernieuwingen niet op kan. Dit is geen doorstromen maar doorspoelen.

Van de huidige fractie van veertien zijn er maar drie leden die langer dan vier jaar lid zijn van de Eerste Kamer en die vertrekken allemaal: Joyce Sylvester, Marijke Linthorst en Klaas de Vries. Men zou dus zeggen: wees erg zuinig op de leden die willen blijven, zodat de fractie weer stevig aan ervaring kan opbouwen. Dan is er bij de eerste tien kandidaten maximaal plaats voor twee hoog te plaatsen nieuwe krachten. Bovendien moet het dan primair over mensen gaan die hun sporen in de maatschappij hebben verdiend. Eerste Kamerleden ontlenen hun prestige immers aan wat zij buiten de Kamer aan maatschappelijk en/of politiek gezag hebben opgebouwd.

Voor de tweede plek van 'nieuwkomer' Ruud Vreeman zal iedereen in de partij begrip en waardering hebben. De zucht tot vernieuwing heeft echter geleid tot onaanvaardbaar lage plaatsen voor een paar kandidaten, onder wie Koole. Voor Guusje ter Horst, toch niet de geringste in de partij, was het (helaas) reden van een kandidatuur af te zien; Ruud Koole heeft besloten terug te vechten.

Dat is begrijpelijk, omdat hij in 2001 zijn voorzitterschap van de partij ook al heeft bevochten tegen de voorkeur van de gevestigde partijleiding in. Vervolgens heeft hij, zoals algemeen is erkend, in een periode die voor de PvdA minstens zo moeilijk was als de huidige de partij in stabiel vaarwater gebracht en haar de weg omhoog terug laten vinden.

Alle reden tot zuinigheid op deze kandidatuur, temeer omdat Koole als lid van de Eerste Kamer bekwaam, evenwichtig en met de vereiste onafhankelijkheid is opgetreden. Na vertrek van De Vries en Ter Horst is hij voorts de enige die werkelijk thuis is in constitutionele kwesties en vraagstukken van openbaar bestuur. In de Eerste Kamer is dat vitale expertise, zo blijkt telkens weer. Reden genoeg om zulke ervaring de voorkeur te geven boven onberedeneerde 'vernieuwing'.

Meer over