Politiek en religie zijn interpretatieoorlogen

'De postmodernisten hebben een vorm van vandalisme gepleegd op de kernbegrippen van de wetenschap en de Verlichting – objectiviteit, representatie, gedeelde werkelijkheid en bovenal 'waarheid',' aldus filosoof Maarten Boudry en historicus Steije Hofhuis in De Standaard.

Hun betoog komt erop neer dat denkers als Foucault, Derrida en Lyotard de weg baanden voor de leugens van Trump. Trump is een creatie van een deel van de naoorlogse Franse filosofie.

Nietzsche is niet schuldig aan het nazisme, tussen Marx en Stalin loopt geen directe lijn. Ook over het waarheidsbegrip mogen kritische vragen worden gesteld.

Hofhuis en Boudry hebben het, met dank aan Foucault, over interpretatieoorlogen.

Politiek en religie zijn inderdaad interpretatieoorlogen, het beschavingsproces mondt erin uit. Wij slaan niet, wij hebben verschillende interpretaties van teksten en tekens. De huidige malaise is hooguit dat er interpretatieoorlogen worden gevoerd zonder dat de bronnen zijn bestudeerd. Men verzint de bron, feiten zouden slechts meningen zijn.

Meer over