Opinie

Politici moeten geen brief schrijven maar handelen

Stop de verharding van het asieldebat, toon meer begrip voor elkaar. Die oproep doen de fractievoorzitters van de Tweede Kamer in een open brief aan de kiezers. Op Twitter en Facebook leidt dat tot veel discussie. Lezers op Volkskrant.nl zijn kritisch. GeenStijl hekelt de brief.

Redactie
Burgers met fakkels zijn in Steenbergen op weg naar een inspraakavond over vluchtelingen. Beeld Freek van den Bergh
Burgers met fakkels zijn in Steenbergen op weg naar een inspraakavond over vluchtelingen.Beeld Freek van den Bergh

Reacties op Facebook

Ron Gjm Dimmers
Naast een noodhulp voor iedere noodbehoeftige is het, mijns inziens, het beste het betreffende land van herkomst oorlogsvrij te maken zodat deze noodbehoeftige mensen weer terug kunnen naar hun land van herkomst. Dit had gelijk in de beginperiode moeten gebeuren.

Klaas Bot
Helemaal mee eens. Gesprekken zonder dreigementen, intimidatie en (verbaal) geweld. Daar los je de onderbuikgevoelens niet mee op, als ze al op te lossen zijn. Wees er voor je medemens, die huis en haard verlaten heeft. Geef hen positieve aandachtop vooral jullie energie in jullie gedrag en woordgebruik i.p.v. in een open brief.

Geenstijl

'Die hebben goedverdoemme wel lef met z'n allen zeg. Géén idee hebben, maar wel vingerwijzen. Tfoe. Het nationale 'leiderschap' heeft de migratiecrisis nooit aan zien komen, heeft geen begin van een antwoord op de asielinstroom, weigert om grenscontroles toe te passen op wie, wat en waarom er allemaal binnen komt en niemand durft een maximum opvangcijfer te noemen. Tweederde van Nederland wil helemaal geen ongebreidelde instroom van migranten, maar toch roepen Didi en Jesse 'Wir schaffen das.'

'Alle ontwikkelingen in het asieldebat tezamen zijn ronduit treurig en beloven weinig goeds voor de (nabije) toekomst. Maar deze brief is gratuit, arrogant en bewijst voor de zoveelste keer dat politiek Den Haag géén idee heeft. Kom eens met een antwoord, prutsers. Grenscontroles. Een maximum aantal. Jihadfilters. Iedereen die zich misdraagt onmiddellijk per kerende post terug naar hun heimat. Actief ontmoedigingsbeleid. Smokkelboten terug slepen. Buitengrensbewaking. Niks hoor. Een briefje. Een fucking briefje. Doe eens normaal en rustig man? Doe zélf normaal!'

Lezersbrieven

Verbazing
Met verbazing heb ik de open brief gelezen van de fractie voorzitters uit de Tweede Kamer. Je moet maar lef hebben om op te roepen tot een inhoudelijk en beargumenteerd debat als je dat zelf nauwelijks doet. Tweede Kamerleden zijn er goed in elkaar op woorden te vangen, op elkaar te vitten maar gaan volstrekt onvoldoende daadwerkelijk op de inhoud in.

Ik heb nog geen enkel debat gehoord waarbij echt wordt gesproken over mogelijke oplossingen van het vluchtelingenvraagstuk. Ik heb bovendien Geert Wilders termen horen gebruiken als nepparlement en meer van dat soort onbehoorlijke woorden. Ik zal zeker niet betogen dat Wilders verantwoordelijk is voor bombrieven e.d. maar dat hij mede verantwoordelijk is voor de grimmige en nare sfeer in Nederland staat voor mij buiten kijf.

In die zin vind ik zijn handtekening onder de open brief op zijn minst verbazingwekkend. Hij zou eens voor de spiegel moeten gaan staan. Tenslotte is hij eveneens de bedenker van afschuwelijke termen als kopvoddentax, minder-minder Marokkanen, vele nare uitspraken over de islam, etc. De overige fractievoorzitters zouden moeten proberen op een inhoudelijke wijze te gaan debatteren over het vluchtelingenvraagstuk en om mee te denken over een zinvolle aanpak daarvan. Inhoudelijk debatteren met Geert Wilders is zinloos dus bespaar u de moeite.

Ik wil graag verwijzen naar de brief van R.Dekker. Ik zou Geert Wilders ook kunnen vragen deze brief te lezen maar hij heeft daar geen belang bij, integendeel! Hij profiteert van de ellende van de vele ontheemde vluchtelingen.

Thom Osewoudt, Den Haag

Niet aangesproken
De fractievoorzitters sturen een brief aan 'de Nederlandse kiezers'. Het asieldebat moet minder hard worden gevoerd. Ik voel me echter niet aangesproken, en ik denk de meeste Nederlanders niet. Als ik al deelneem aan het debat, dan is dat gematigd.

Het probleem is dat de schreeuwers en vandalen rustig hun gang kunnen gaan. Waarom geen politie bij en in de zaal als het debat plaatsvindt in een gemeente. Verhinder bijvoorbeeld Volksunieleden de toegang, of haal ze onmiddellijk weg als ze beginnen te schreeuwen en niet naar de gespreksleider luisteren. Je kunt niet alles voorkomen, maar wel heel veel doen.

Daarmee stel je een grens en hoe eerder en duidelijker je dat als overheid doet, hoe beter je de democratie beschermt.

Frans Sueters, Alkmaar

Waan van de dag
Wat een fantastische voorpagina! De fractievoorzitters roepen ons op om te stoppen met de verharding van het debat. Direct daarnaast een foto van twee schreeuwende jonge mannen op een inspraakavond. Ik heb zelden zo duidelijk de kloof tussen Den Haag en het volk verbeeld gezien. Zouden die jongens en dat ene meisje in den Haag nu werkelijk denken dat de schreeuwers van de foto beschaamd gaan zwijgen? Wat ze doen mag van Den Haag niet. Zelf denk ik dat die fractievoorzitters beter hadden kunnen zwijgen. Weer een staaltje van symboolpolitiek, hijgend rennen achter de waan van de dag.

Jan Ridderbos, Assen

Ons 10-puntenplan
De open brief van de fractievoorzitters is weliswaar een nobel streven, maar demonstreert ook de impasse waarin de huidige politiek zich bevindt. Onze volksvertegenwoordigers lijken wat hulp te kunnen gebruiken bij de aanpak van de problematiek. De vluchtelingencrisis legt een aantal fundamentele problemen in de Westerse samenleving bloot, die schreeuwen om een aanpak. Anders dan wat doemdenkers ons voorhouden, liggen de oplossingen voor de hand en is een uitweg uit de sombere sluier die over het land ligt.

Ziehier:
1. Vluchtelingen worden nog slechts opgevangen in een omgeving met een hoge SES (sociaal-economische status). Hiermee geeft de overheid een positief signaal af aan de mensen in armere buurten: de sterkste schouders zullen de zware lasten dragen. En wordt recht gedaan aan het gelijkheids- en solidariteitsprincipe: ongelijkheid ontstaat vanwege de plek waar je wieg heeft gestaan en intelligentie is een ongelijk verdeeld groot goed.

2.Een van de grote ongenoegens van een groot deel van de onderkant van de samenleving is het tekort aan woningen. De overheid kondigt een substantieel bouwprogramma. De boodschap is: we gaan u helpen in plaats van voor nieuwe bedreigingen te zorgen.

3.De afbraak van zorg en welzijnsvoorzieningen worden met terugwerkende kracht, specifiek voor mensen uit de onderkant van de samenleving, opgeheven. Mensen met beperkte verstandelijke vermogens, een beperkte blik op de realiteit, hebben sterke behoefte aan begeleiding en ondersteuning. Sterker nog, accepteren die hulp mits op professionele wijze aangeboden.

4. Onderwijs voor mensen aan de onderkant van onze samenleving is essentieel in de preventie van ontsporing van beschaafdheid. In plaats van te investeren in onderwijs voor hoger opgeleiden en academici, wetenschap en andere hobby's voor hoger opgeleiden, gaat een substantieel deel van deze begroting naar onderwijs voor de eerstgenoemde groep.

5. Repressie van onacceptabel of hufterig gedrag betekent geen terugkeer naar 'de jaren 50' (uit de vorige eeuw), maar is gezien de aanwezige ontsporingen, met name aan de onderkant van de samenleving, broodnodig. Consequentie: justitie en veiligheid richten zich met urgentie op de wijken met een lage SES en werken met een 'zero tolerance' beleid.

6. Media (bevolkt door in de bank genomen hoger opgeleiden) nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en stoppen met sensatie en relverspreiding. Per direct worden er positieve berichten, over bijvoorbeeld de successtories rond de opvang van vluchtelingen, verspreid. Dit is geen beperking van de vrijheid van meningsuiting, maar een noodzakelijke en zeer verstandige interventie om al te gemakkelijk te beïnvloeden mensen met een beperk relativerings en voorstellingsvermogen, actief de goede (beschaafde) richting op te helpen.

7.De Tweede Kamer dient veel meer dan nu, bevolkt te worden door mensen met levenservaring en innerlijke beschaving. Carrièrejagers en intelligente gelukszoekers dienen geweerd te worden uit dit hoogstaande, de democratie vertegenwoordigende orgaan. Bij voorkeur mensen van middelbare en oudere leeftijd, met een natuurlijk gezag en uitstraling, komen in aanmerking voor deze voorbeeld functies. Uiteraard bevestigen uitzonderingen de regel. Maar het beeld van een speeltuin voor goed opgeleide yuppen moet weg.

8. Nederland grossiert in duur betaalde en goed gefaciliteerde adviesorganen. De Gezondheidsraad, de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving, de Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid etc. etc. Als positief signaal naar de onderkant van de samenleving, wordt een Raad voor de Oplossing van Moeilijke Problemen gevormd. Deze Raad bestaat uit, voor de onderkant van de samenleving, herkenbare en gewaardeerde mensen. Frans Bauer, Gordon, Anouk, Linda de Mol, Arjan Robben, Mart Smeets en dergelijke zijn tot op heden niet gebruikte krachten met een enorm beïnvloedingspotentieel voor de onderkant van de samenleving. De Raad wordt voorgezeten door Koningin Máxima, zodra zij weer beter is!

9. Onze grootverdieners, de mensen met de bonussen over the top, krijgen vanuit de politiek en in het openbaar de oproep om een substantieel deel van hun rijkdom ter beschikking te stellen voor de aanpak van het vluchtelingen probleem.

10. Het koningshuis geeft als eerste het goede voorbeeld. Het bestaansrecht van de monarchie wordt direct gekoppeld aan de vraag in hoeverre de Oranjes bereid zijn hun onroerend goed en geld, als zeer sterk signaal aan de onder- en bovenkant van de samenleving, ter beschikking te stellen aan de opvang van vluchtelingen.

Dit 10 punten plan is uiteraard gebaseerd op een grondige analyse van wat er aan de hand is in Nederland en Europa. Uiteraard zijn wij, desgevraagd graag bereid om deze analyse met de dames en heren politici te delen.

Kom maar op met uw verzoek!

Margriet Scholtens en Peter Bakens, Den Haag

Oproep aan politici
Stop vooral jullie energie in jullie gedrag en woordgebruik i.p.v. in een open brief. Een aantal van jullie geeft in de kamer en de media het voorbeeld van hoe mensen zich juist niet moeten gedragen en uiten. En laat vooral Geert Wilders de inhoud van deze open brief juist gebruiken om zijn manier van discussiëren op een hoger en normaler niveau te brengen. Op openbare bijeenkomsten apen mensen gewoon zijn manier van debatteren en spreken na, een wijze die niets met vrijheid van meningsuiting te maken heeft. Neem nu eindelijk eens de verantwoordelijkheid voor de maatschappelijke gevolgen van de manieren waarop jullie je mening uiten en met elkaar omgaan. Kom daarna gerust met een nieuwe brief!

Tom van Beurden, Zutphen

Meer over