opiniebrieven

Pensioenbepaling in strijd met de wet

De ingezonden lezersbrieven van dinsdag 26 november.

Belangstellenden tijdens een actiebijeenkomst van de FNV over pensioenen.Beeld ANP

Brief van de dag: pensioenbepaling in strijd met de wet

Het artikel van Bernard van Praag, emeritus hoogleraar in de Volkskrant is mij uit het hart gegrepen. Recentelijk schreven ook de hoogleraren Silvester Eijffinger en Lex Hoogduin in het Het Financieele Dagblad dat ‘kapitaalmarktrente niet marktconform is en geen basis voor de rekenrente’.

Sterker nog, rekenrente moet worden bepaald op ‘marktwaardering’ volgens de Pensioenwet, artikel 126. En dat betekent, rekening houdend met de behaalde rendementen op het vermogen van de pensioenfondsen. Tevens bepaalt de Europese pensioenrichtlijn IORP II, artikel 13, dat de pensioenfondsen, beredeneerd, zelf de voor henzelf vast te stellen rekenrente mogen bepalen. Onder toezicht uiteraard. Een beetje laf hebben de pensioenfondsen dit (nog) niet aangedurfd.

Het kabinet en De Nederlandsche Bank (DNB) overtreden de Pensioenwet en geratificeerde Europese regelgeving.

Bij toepassing van ‘marktwaardering’ kan de indexering worden opgeheven en zelfs met terugwerkende kracht uitbetaald.

In dat licht bezien, is het gebaar van minister Koolmees om de kortingsdreiging één jaar op te schorten met een zuinig mondje gedaan: ronduit onfatsoenlijk. Naast de strijdigheid met de Pensioenwet en IORP II.

Wim Dekker, Eindhoven

Humormonopolie

Het ‘Sieg Heil’-incident van Marco van Basten maakt eens te meer duidelijk dat humor in de verkeerde handen een kwalijk goedje is.

We moeten ons serieus afvragen of het wel zo’n goed idee is dat de eerste de beste ex-voetballer, slager of registeraccountant gebruik kan maken van een in potentie kwetsend middel. Het geweldsmonopolie is in Nederland in handen van de overheid. Alleen de politie en het leger hebben het recht om in bepaalde situaties geweld te gebruiken. Ik stel voor ook een ­humormonopolie in te stellen zodat alleen professionele komieken humor mogen bedrijven en we het risico op dit soort kwalijke incidenten minimaliseren.

Theo Maassen, Eindhoven

Deeltijddecadentie

Sander Schimmelpenninck vaart uit tegen vrouwen omdat ze onvoldoende bijdragen aan het bbp; voor leken: het bruto binnenlands product.

Voor mijn gevoel is het vrij simpel. Als je minder werkt, krijg je minder salaris. Als de baas regelt dat hij/zij voldoende werknemers inhuurt, dan zal het bedrijfsresultaat net zo goed zijn als met alleen fulltimers.

Iedereen heeft zo zijn eigen reden om in deeltijd te werken, als het kan, is het mooi. Dus waarom zo ingewikkeld doen met een vage en eenzijdige term als het bbp?

Geestelijk vader van het bbp Simon Kuznets waarschuwde er al voor: ‘Bbp wordt vaak gezien als een maat voor welzijn, maar dat is het niet.’

Abram Visser, Voorburg

Deeltijddecadentie (2)

‘Thuiszitten met kinderen een egoïstische keuze?’ Ga zelf eens een poosje thuis zitten met kinderen. Niks (egoïstisch) aan. Maar soms heb je geen keuze. Bijvoorbeeld, omdat je kinderen niet naar de opvang kunnen, omdat ze een ontwikkelingsstoornis hebben. Of omdat je zelf de stress van een zorgintensief gezin en een baan buitenshuis niet aan kunt, hoe graag je je ook wilt ontplooien. Waarde toevoegen doe je gelukkig in ruime mate als je zelf voor je kinderen zorgt. Dat is een schrale troost.

Francine Postma, Hilversum

Deeltijddecadentie (3)

Zou het andersom ook werken: als mannen zich 1 uur per week méér gaan inzetten voor gezin en huishouden, zijn dan alle tekorten in de zorg en het onderwijs opgelost?

Karin Rienstra, Huizen

Barbaarse schoonheid

De mannen op de voorpagina van de zaterdagkrant van 23 november lijken te poseren voor een schilderij van Charley Toorop. Op de foto van Fadel Senna kijken ze door het geopende luik van een gevangenisdeur. Het zijn IS-strijders die zijn opgesloten na de val van het kalifaat. De kadrering van het luik in de stalen deur is als een lijst om de Midden-Oostenvariant van het schilderij Maaltijd der Vrienden.

De geportretteerden op de werken van de Bergense kunstenaar stonden er ook nimmer lachend bij, maar deze vlerken vergaat de lol al wat langer.

Een aantal kijkt recht in de lens, links zien we een oudere man en profil, maar de meest opvallende aanwezige is de persoon naast hem. Diens ver opengesperde ogen kijken de fotograaf indringend aan. Zijn blik baant zich een weg naar voren, voorbij de medegevangenen wier ogen juist niet zichtbaar zijn door de schaduwen van hun zware wenkbrauwen.

Schoonheid en barbaarsheid kunnen samengaan, op een foto.

Tom van den Broeke, Haarlem

Iran

De afgelopen week zijn er hevige protesten in Iran, maar de mensen kunnen hun stem niet naar buiten brengen. Het regime heeft alle communicatiekanalen afgesloten, in die stilte proberen ze met geweld de opstand te smoren. Er zijn meer dan honderd doden gevallen, velen zijn gewond geraakt en velen zijn gearresteerd. Met het stilleggen van communicatiemiddelen kunnen de macht- hebbers makkelijk opstandelingen doden en voorkomen ze dat berichten de buitenlandse media bereiken.

Voor ons in Nederland was er een kleine kans, dat Onze Man in Teheran ons meer informatie kon verschaffen. Maar ook zijn telefoon ligt stil. De opstand begon tegen de stijgende benzineprijs, maar het gaat er eigenlijk om dat de bevolking gewoon hun leven wil leiden.

Bij deze de stem van de mensen in Iran.

Filmmaker Reza Allamehzadeh, schrijver Nasim Khaksar en schrijver Kader Abdolah

Meer over