OpinieHans Wiegel, Myrthe Hilkens en Tom van der Meer

Overleeft kabinet kinderpardon? ‘Voor de kinderen is te hopen dat er gauw helderheid komt’

Na het klimaatakkoord kraakt de coalitie nu onder een nieuw explosief thema: het kinderpardon. Gaat het kabinet dit overleven of niet? ‘Daar heeft u een gezellig onderwerp bij de kop.’

Een manifestatie in Den Haag voor het kinderpardon, georganiseerd door de internationale organisatie Defence for Children.Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Myrthe Hilkens, oud-Tweede Kamerlid voor de PvdA:

‘Mij gaat het uitsluitend om het lot van de 700 kinderen om wie het gaat. Door alle politieke commotie zou je het bijna vergeten, maar die kinderen bestaan echt. Ze zijn sterk betrokken op elkaar en weten precies wat er met ieder van hen gebeurt. Ze weten van iedere uitzetting. Als je dan ook nog beseft dat bij die kinderen een verhoogd risico op schizofrenie bestaat, vraag je je af of zij nog eens zo veel maanden in onzekerheid moeten leven.

‘Ironisch genoeg viel het moment dat Klaas Dijkhoff (VVD) ging morrelen aan het klimaatakkoord samen met het moment waarop Buma en Van Toorenburg (CDA) zich gingen afvragen hoe zij het partijcongres op 9 februari konden overtuigen van hun weerstand tegen een kinderpardon. Ik hoor dat tientallen CDA-afdelingen in de benen zijn voor een kinderpardon en inmiddels zwellen de geruchten aan dat ook een aantal CDA-fractieleden een duidelijke oplossing wil.

‘Nu de ChristenUnie, als reactie op de CDA-draai, een uitzetstop heeft geëist, is de VVD begrijpelijkerwijs witheet. Voor de VVD is het immers onmogelijk geworden om zonder gezichtsverlies tot een compromis te besluiten. Er lijkt sprake van een politiek complexe impasse. De VVD wil geen gezichtsverlies lijden, maar je kunt aan 700 kinderen ook geen valse hoop verkopen. Het gezichtsverlies van de één staat het geweten van de ander en een potentieel moeilijk congres van weer een ander in de weg. Lastig. Maar voor de kinderen hoop je toch dat er gauw helderheid komt. Nog meer onzekerheid lijkt me voor bewezen kwetsbare kinderen in geen enkel opzicht goed. En uiteindelijk gaat het om een klein groepje. Laten we dat niet vergeten. Daar zouden de heren fractievoorzitters met elkaar toch een ordentelijke route voor moeten kunnen vinden.’

Tom van der Meer, hoogleraar politicologie aan de UvA:

‘Zeker in een grote coalitie met vier partijen is het belangrijk voor partijen dat ze zich kunnen profileren, dat ze duidelijk maken wie ze zijn, los van het regeerakkoord dat ze hebben gesloten. Dat is voor partijen op de lange termijn gunstig. Ze hebben de les geleerd van wat de PvdA in de vorige kabinetsperiode is overkomen. Toen verschool de PvdA zich volledig achter het regeerakkoord en werd daar niet bepaald voor beloond. Je ziet dat partijen, hoewel ze in de coalitie zitten, meer laten zien waar ze voor staan. Dat doet de VVD nu bijvoorbeeld met het klimaatakkoord, en de ChristenUnie met het kinderpardon. Het is nu aan de coalitiepartijen hoe daarmee om te gaan. Men is op zoek naar een nieuwe balans.

‘Dat partijen in het parlement zich profileren los van het regeerakkoord, wil niet zeggen dat het regeerakkoord niet heilig is. Bolkestein zei, toen hij fractievoorzitter van de VVD was, regelmatig dingen die niet zo in het regeerakkoord stonden om duidelijk te maken waar hij met de VVD voor stond. Dat leidde ook tot spanningen en onrust maar uiteindelijk kwamen de paarse kabinetten er gewoon uit.’

Hans Wiegel, oud-VVD-leider:

‘Daar heeft u een gezellig onderwerp bij de kop. Maar ik ga daar niets over zeggen. De vier partijen zijn aan het praten en ik heb ergens gelezen dat die gesprekken in een goede sfeer verlopen. Het kabinet gaat door. Tot het rapport van de commissie-Van Zwol, dat voor de zomer verwacht wordt, verandert er niets. Of intussen die kinderen uitgezet kunnen worden? Formeel wel. Maar daar gaat de staatssecretaris over. Die heeft daar een eigen verantwoordelijkheid in.

‘Om dit soort problemen te ondervangen hebben de regeringspartijen zo langdurig onderhandeld over een regeerakkoord. Als dat eenmaal gesloten is, is het begrijpelijk dat partijen die daaraan willen tornen tegenstand krijgen. Gemorrel aan het klimaatakkoord? Dat is een heel andere zaak. Ik heb gehoord dat er nu weer tegenvallende cijfers zijn en dat daarom aanvullende maatregelen nodig zijn. Zo gaat dat in de politiek. Het voordeel van een regeerakkoord is wel dat als je erop gaat zitten je groter lijkt. Dus ik zeg hier niets over.’

Kinderpardon duwt coalitie richting impasse

Het meest explosieve politieke thema van de afgelopen jaren is terug van nooit helemaal weggeweest: asiel. Het CDA is van mening veranderd over het kinderpardon; de VVD wil van geen versoepeling weten. De coalitie kraakt. Hoe de geest weer in de fles gaat, blijft onduidelijk.

Terwijl de coalitiepartijen in Den Haag vergaderden over een voorstel om het kinderpardon te verruimen, werd een Armeense familie met drie in Nederland geboren kinderen vanuit het detentiecentrum in Zeist naar Schiphol vervoerd. Zij zijn uitgezet naar Armenië met een vlucht die maandagmiddag iets na enen opsteeg.

Meer over