LezersbrievenZaterdag 14 november

Over vrijheid van meningsuiting, minimumloon, vuurwerk en het overhemd van Jaap van Dissel

De lezersbrieven van zaterdag 14 november.

Redactie
Krijten voor 14! Bij het monument van Willem Drees op de Hofplaats krijten actievoerders de eis van een minimumuurloon van 14 euro op de stoep. Beeld Martijn Beekman
Krijten voor 14! Bij het monument van Willem Drees op de Hofplaats krijten actievoerders de eis van een minimumuurloon van 14 euro op de stoep.Beeld Martijn Beekman

Brief van de dag: Minimumloon omhoog, leuke belofte of bezuiniging?

Meerdere politieke partijen zijn het nu al eens in het verkiezingsprogramma: het minimumloon moet omhoog. Maar wat betekent dat voor de minimumloner?

Het minimumloon in Nederland wordt aangevuld met premies, omdat je er anders echt niet van rond kunt komen. Je krijgt zorgpremie en huursubsidie en in sommige gemeenten ook nog andere voordelen, zoals korting op sportscholen. Maar wat gebeurt er als het minimumloon omhoog gaat na de verkiezingen? Gaan dan de drempels voor de premies omhoog of raken de minimum­loners alleen de premies kwijt en krijgen ze uiteindelijk nog geen cent meer?

Voor het bedrijfsleven is het voorstel om het minimumloon te verhogen duidelijk. Ze moeten meer gaan uitbetalen. Terecht, want waarom moet de overheid premies geven aan bedrijven die mensen onderbetalen. Steeds meer mensen moeten het tegenwoordig doen met een minimumloon en de overheid maar bijbetalen. Dat moet inderdaad veranderen. Ik ben blij dat zelfs de VVD dat nu ook lijkt te steunen

Veelverdieners hebben het zelden in de gaten, maar op de werkvloer waar het geld verdiend wordt, zitten vooral minimumloners. Gechargeerd werken voor een veelverdiener minstens zoveel minimumloners op de werkvloer als het aantal keren dat hij of zij minimumloon krijgt.

Maar op de vraag die nu nog openblijft, zou ik voor de verkiezingen wel een antwoord willen zien. Krijgt de minimumloner meer? Of raakt hij of zij alleen de premies kwijt en krijgt nog steeds even weinig ?

Louis Dederen, Driebergen

Spelregels

Hulpbisschop Rob Mutsaerts houdt er een eigenaardige theorie op na. Hij gooit alles op een grote hoop en aan het eind van zijn betoog is die hoop zijn ­argument. Het kan veel eenvoudiger. Vrijheid van meningsuiting en vrijheid te mogen zijn wat en wie je wil, zijn in wezen hetzelfde. Zolang je er maar geen schade mee aanricht in het leven van iemand anders.

Dat mensen de aanwezigheid van anderen als pijnlijk voor zichzelf ervaren, daar een mening aan vastplakken en consequenties aan willen verbinden, dat willen we niet hier in Nederland. Het is beter om de weging van die ‘zogenaamde’ schade aan de politiek en het recht over te laten hebben we ooit besloten.

Of zoals Wim Kan het zo mooi zei: ‘Als je de sport niet beoefent, moet je je ook niet bemoeien met de spelregels’.

Tielke Engels, Tilburg

Weggezet

Rob Mutsaerts beklaagt zich dat hij als homofoob word weggezet als hij vraagtekens plaatst bij het homohuwelijk. Ja, zo gaat dat, en terecht. Net als wanneer je vraag­tekens plaatst of de Holocaust wel echt was, of vrouwen wel mogen stemmen, 5G en corona samenhangen: dan wordt je weggezet voor wat je bent.

Bernd Rieger, Delft

Kerkleiders

Als onkerkelijke en atheïst voel ik me zeer aangesproken door Rob Mutsaerts. Ik kan hem verzekeren dat ik als medemens geen enkele moeite heb met christenen of moslims, homo of niet. Waar ik wel moeite mee heb: kerkleiders die uit de lucht gegrepen fantasieën presenteren als feiten en deze feiten vervolgens weer vrij interpreteren als het om het vinden van hun waarheid gaat.

Voorbeeldje? God heeft alle mensen geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. Maar homo’s wel een beetje minder. Hoe kun je hierover een serieuze en ­zinnige discussie voeren?

Ton ten Barge, De Heurne

Opperwezen

Dat jihadisten menen de makers van spotprenten van Allah te moeten straffen, terwijl Hij daar zelf prima toe in staat is, vind ik een belediging van het Opperwezen.

David Klaver, Alkmaar

Kwetsen

Peter Coppens en Johan Roeland zouden zich eens moeten afvragen wanneer er cartoons verschijnen of satire wordt gemaakt over de islam. Vrijwel altijd na weer een vreselijke aanslag in naam van de profeet, of naar aanleiding van koranscholen en dubieuze moskeeën die kinderen en volwassenen in een islamitisch keurslijf dwingen, zodat zij behept raken met ideeën die haaks staan op onze vrije westerse samenleving.

Ik wil maar zeggen: ze dienen een doel en dat is zeker niet om te kwetsen, maar juist wel om de intolerantie en het gevaar aan de kaak te stellen dat vanuit deze onbarmhartige (om maar eens een christelijk woord te gebruiken) bewegingen uitgaat.

Natuurlijk mogen moslims boos zijn. Iedere week lees ik met veel genoegen de column van Erdal Balci, die zich vrijwel altijd opwindt over het feit dat de islam in deze vrije wereld niet uit overtuiging voor die vrijheid kiest, maar zichzelf en haar omgeving aan banden legt.

Het schijnt, als je Balci mag geloven, dat zijn islam, zelfs voor het vrije Westen, nog heel veel moois in petto heeft.

Jan Zwetsloot, Spaarndam

Vrijheid van meningsuiting

In de verhitte discussie over Mohammed-cartoons als middel om uit te leggen wat de vrijheid van meningsuiting is, ontbreekt de nuance. Ook bij premier Rutte, die wist te melden dat niemand het recht heeft niet beledigd te worden. Opmerkelijk en onjuist.

Ons Wetboek van Strafrecht kent het delict belediging, waarop een straf staat van maximaal drie maanden. Als de ­belediging een ambtenaar in functie betreft, wordt dat zelfs zwaarder bestraft. Wie in dit land een agent toevoegt een ‘loser’ te zijn, kan een strafbeschikking van het OM tegemoet zien. Idem als je een Tweede Kamerlid een ‘schertsfiguur’ noemt. Zo tolerant zijn we in dit land dus niet als iemand op subjectieve gronden vindt dat hij beledigd wordt en aangifte doet.

Weinigen die het nog zullen weten, maar in dit land is ook de schrijver Gerard Reve vervolgd, op aangeven van het toenmalige SGP-Kamerlid van Dis, wat leidde tot het ‘Ezelproces’. Reve schreef: ‘Als God zich opnieuw in levende stof gevangen geeft, zal hij als ezel terugkeren, hoogstens in staat een paar lettergrepen te formuleren, miskend en verguisd, geranseld, maar ik zal hem ­begrijpen en meteen met hem naar bed gaan, maar ik doe zwachtels om zijn hoefjes, zodat ik niet te veel schrammen krijg als hij spartelt bij het klaarkomen’.

Toch benieuwd of deze tekst ook bij reformatorische scholen in dit land wordt gebruikt om de vrijheid van ­meningsuiting uit te leggen.

Bert Schriever, Den Haag

Vuurwerk

De vuurwerkbranche wil ons via een ­paginagrote advertentie doen geloven dat het aantal slachtoffers dat valt bij het afsteken van vuurwerk (385) in het niet valt bij het aantal slachtoffers dat jaarlijks een ernstig fietsongeval krijgt (63.000). Daarbij vergelijkt de branche appels met peren of in branchetaal rotjes met vuurpijlen.

Gelukkig ben ik ook goed in het vergelijken van appels en peren. Eén dag per jaar steken we vuurwerk af. Daarbij vallen 385 slachtoffers. Als we dit over een heel jaar bereken zijn dit 385 x 365 = 140.525 slachtoffers. Het aantal fietsongevallen per jaar valt daarbij in het niet.

Kees de Jong, Utrecht

Talkshowhost

Het artikel ‘Vinden of vragen’ gaat over de vraag of je als talkshowhost je mening mag laten horen. Een interessante vraag als het om journalistieke programma’s gaat, maar voor talkshows is die niet relevant. De presentatoren, zoals Jort Kelder, zijn er niet om een journalistiek product te maken, maar om te amuseren. De komst van Paul de Leeuw als presentator onderstreept dat.

Een talkshow is, wat de naam al zegt, een show waarin vooral gepraat wordt. Dat praten lijkt soms op een interview, maar hooguit in de vorm en niet in de inhoud. Op zich niet erg. Maar de waarneming van Sven Kockelmann dat het actualiteitenprogramma op tv is verdwenen en dat de talkshow het journalistieke hoofdpodium is geworden, stemt wel tot nadenken.

De woorden die Fons de Poel gebruikt voor de houding van presentator Kelder (‘in hoge mate amuserend, maar in journalistiek opzicht armoedig’) zijn op het hele verschijnsel van toepassing. Kockelmann en De Poel constateren ­feitelijk dat de journalistiek op tv het loodje legt. En daarmee verdwijnt de diepgravende analyse, het kritische ­onderzoek, de achtergrondinformatie en de onafhankelijke meningsvorming. Dat is wél ernstig.

Bert Meijberg, Groningen

Overhemd

Sinds Jaap van Dissel een tv-persoonlijkheid is (nu zo’n acht maanden) valt mij het volgende op: hij heeft altijd een wit overhemd aan met zwarte knoopjes. Dit roep bij mij wat vragen op. Heeft hij maar één overhemd, en wast mevrouw Van Dissel dat elke dag?

Of heeft hij tien dezelfde overhemden? En wat zegt dat dan over de persoon Van Dissel? Is hij vastgeroest in patronen, en hoe beïnvloedt dat dan zijn aanpak van de coronacrisis? Ik ben er niet gerust op.

Willem Dekker, Son en Breugel

Meer over