LezersbrievenZaterdag 23 mei

Over gratis wifi, kunst, drukte, onbevoegde leraren, homohaat en de corona-Weltmeister

De ingezonden lezersbrieven van zaterdag 23 mei.

Extreme drukte op het strand van Scheveningen tijdens het mooie weer op Hemelvaartsdag. Beeld Robin Utrecht
Extreme drukte op het strand van Scheveningen tijdens het mooie weer op Hemelvaartsdag.Beeld Robin Utrecht

Brief van de dag: help ouderen in instellingen aan goede en gratis wifi

De lockdown in de corona­crisis heeft het nog eens keihard duidelijk gemaakt: de mens is een gezelschapsdier. We kunnen niet zonder contact en samenzijn, verpieteren als we zonder bezoek in een verzorgingshuis de dagen slijten.

De kranten staan vol met hartverscheurende verhalen over eenzame ouderen. Het gevolg: psychische problemen op grote schaal.

Eenzaamheid onder ouderen verdwijnt echter niet na de lockdown. Onze maatschappij wordt individualistischer en de participatie­samenleving vraagt dat ouderen langer thuis blijven wonen. Ook als ze kwetsbaar zijn en zorg nodig hebben. In een samenleving waarin er steeds minder handjes beschikbaar zijn, is dat een probleem.

Wat de coronacrisis ons ook leert, is de zegen van de digitale samenleving. Thuis werken, op afstand borrelen en nieuwtjes uitwisselen is allemaal mogelijk dankzij wifi en 4G. Beeldbellen is een sterk medicijn tegen vereenzaming gebleken. Uit mijn ervaringen met de implementatie van een nieuw beeldsysteem in verzorgingshuizen blijkt echter dat instellingen, als het om het wifi-netwerk gaat, achter de feiten aanlopen. ­Bewoners mogen vaak alleen op een wifi-netwerk voor ­gasten. Daardoor zijn verbindingen zoals bij beeldbellen slecht. De bewoners blijven verstoken van het brood­nodige contact met hun dierbaren.

Twee kinderen die een abonnement op beeldbellen via de televisie wilden geven aan hun moeder, één in Susteren en één in Rijen, hebben daarvan helaas gefrustreerd moeten afzien. Mijn vraag is: waarom kunnen we in de binnensteden wel gratis 4G aanbieden, maar in onze zorg­tehuizen niet? Waarom hebben zorginstellingen niet het beste wifi-netwerk van het land?

Daarom een oprechte oproep aan alle overheidsinstanties en zorginstellingen om hierbij te helpen. Want eenzaamheid onder ouderen zal ook na de coronacrisis niet verdwijnen.

Françoise de Goeijen, Heerlen

Kunst

Taco Dibbits, de baas van het Rijksmuseum, kan het maar net droog houden als hij eenzaam door zijn sinds 13 maart gesloten museum loopt. Geen inkomsten meer, reserves verdampen.

Het moet gezegd: het Rijksmuseum toont schitterende kunst van de hoogste standaard, zaal na zaal. In het recente verleden is een astronomisch bedrag van 80 miljoen euro uitgegeven aan het verkrijgen van de Rembrandtwerken ‘Marten en Oopjen’. Het Rijksmuseum mag ermee pronken. Toch kijkt Dibbets nu weer naar Den Haag alsof hij recht heeft op nóg meer subsidie dan er al gegeven wordt aan het Rijksmuseum.

Beter is het om eerst eens in de kelders van het museum te gaan snuffelen wat daar zoal van waarde is. Ik vermoed dat er voor vele miljoenen aan nooit getoonde kunst ligt. Verkoop daar wat van. Dat levert vast en zeker heel wat op om de nood te lenigen.

Het is met kunst toch ook wat de gek ervoor geeft; belachelijk hoge bedragen, vergelijkbaar met de verkoopsommen van topvoetballers. Dat wordt schandalig gevonden, maar vele tientallen ­miljoenen voor een schilderij is dat ­kennelijk niet.

Toen het mij financieel tegenzat, heb ik mijn boot verkocht; vervelend, maar nodig.

Willem de Heus, Almere

Statistiek

Als ik avond aan avond op televisie allerlei ‘coronacommentatoren’ over elkaar heen zie buitelen, gebruik makend van heel veel data met bijbehorende statistieken, moet ik altijd denken aan een boek dat ik lang gelezen las met de titel Gebruik en misbruik van de statistiek. Een zinsnede van de auteur waarin hij verontschuldigend opmerkt dat hij waarschijnlijk een handleiding voor oplichters had geschreven, heb ik altijd onthouden.

Kees Hoogendoorn, Lelystad

Drukte

Wordt het na de nauwelijks te handhaven drukte op Hemelvaart niet tijd om afscheid te nemen van een aantal verplichte collectieve vrije dagen? Tweede Paasdag, Tweede Pinksterdag en Hemelvaart hebben voor de meeste Nederlanders geen enkele religieuze betekenis meer, dus waarom niet iedereen drie extra vakantiedagen geven, die men op elk moment van het jaar kan opnemen?

En als we zien dat dit goed bevalt, kunnen we in een volgende stap van de verplichte herfst-, voorjaars- en de zelfs binnen de vakantieregio’s compleet versnipperde meivakantie af. In plaats daarvan de leerlingen eveneens vijftien vrij op te nemen vakantiedagen toestaan. Daarmee los je ook de ongewenste drukte op de vakantiebestemmingen op, we hebben gezien waartoe die deze voorjaarsvakantie heeft geleid.

Sebastian Ohm, Amsterdam

Nieuw winstmodel

Ruim 35 duizend mensen op de wachtlijst voor de Efteling. Laten we maar hopen dat al die pretparken, schouwburgen, musea, restaurants, terrassen en bioscopen waar we moeten reserveren een waarborg inbouwen tegen doorverkopen, anders is er weer een ongewenst winstmodel geboren.

Selma Markhorst, Nijmegen

Corona-Weltmeister

In Nederland gaan de restaurants weer open op 1 juni. Je moet wel even bellen om te reserveren. Waarna de uitbater verplicht is je te vragen of je corona-­achtige klachten hebt... ‘Joh, verrek, nu je het vraagt, sorry, foutje, bedankt!’

Ik was de afgelopen drie dagen in Duitsland. Reserveren hoeft niet. Wel het invullen op een standaard formatje, dat elk restaurant verplicht is te gebruiken, van je naam, adres, telefoon, tijdstip van aankomst en vertrek, tafelnummer en handtekening.

Kost je hooguit een minuut. Als er onverhoopt een besmetting blijkt, word je gewoon gebeld.

Wat moeilijk toch, om te leren van de corona-Weltmeister voor die trotse natie onder Rutte.

Peter Thomas, Nieuwegein

Kampioen

Vanuit medisch oogpunt bestaat de ­coronakampioen niet, betoogt de Volkskrant terecht. Om een kampioen aan te wijzen moeten we echter breder kijken. De kampioen wordt bepaald door de gevolgen voor de gehele samenleving. Economisch ­gezien hebben bijvoorbeeld Nederland en Duitsland diepe zakken, waardoor de gevolgen hier veel kleiner zullen zijn dan in Zuid-Europa of Zuid-Amerika. Door het Angelsaksische model van onze economie, en de slechte positie van flexwerkers, zzp’ers en jongeren ­zullen de gevolgen echter ongelijk zijn verdeeld. In China en de VS zijn die vangnetten nog slechter geregeld, terwijl Scandinavië hier de kampioen is.

Op basis hiervan zal over twee jaar blijken dat burgers in bijvoorbeeld China en de VS de grote verliezers zijn, dat Nederland het heel behoorlijk doet, maar dat de echte kampioenen in Duitsland en Scandinavië gezocht moeten worden. Zij waren medisch, economisch en sociaal het best voorbereid op deze onvoorziene crisis.

Arjen Buijs, Utrecht

Homohaat

Wat fijn dat lezer Karel Keijman vanuit zijn keuze om orthodox christen te zijn, van mij als homo houdt, zolang ik maar geen seks met mijn man heb. Helaas ziet hij door zijn overtuiging niet de balk in zijn eigen oog, maar denkt hij kennelijk met die denkfout zijn handen in onschuld te wassen. Omdat ik ook van orthodoxe, kortzichtige mannen houd, vergeef ik hem deze judaskus.

Johan Bodrij, Amsterdam

Onbevoegde leraren

Basisscholen in de vijf grote steden mogen na de zomervakantie onbevoegden voor de klas zetten om het lerarentekort aan te vullen. Is het tekort aan leraren niet deels het gevolg van het lage aanzien van het vak van leerkracht? Wat zal er gebeuren met dat aanzien als mensen zonder een pabo-diploma voor de klas mogen?

Moeten we ons bovendien niet ernstig afvragen welk belang er in ons land überhaupt nog wordt gehecht aan kwalitatief goed onderwijs? ‘Onderwijs is het krachtigste wapen om de wereld mee te veranderen’, zei Nelson Mandela ooit.

Corrina Pauw, IB-er basisschool, Utrecht

Pensioen

Bij het lezen van het artikel over de invoering van het nieuwe pensioenstelsel, bekroop mij een gevoel van onbehagen. Het lijkt alsof ons pensioen een soort gokspel gaat worden. De hoogte van het pensioen hangt straks dus af van de beurskoersen? Juist nu we (alweer) geleerd hebben dat onverwachte gebeurtenissen onze welvaart en economische groei (vaak en onterecht als één en hetzelfde gezien) zomaar en dramatisch kunnen laten krimpen.

Hoe zouden de pensioenen ervoor staan als dit systeem nu, ten tijde van deze mondiale crisis, al zou zijn ingevoerd? Zouden we het dan nog steeds zo’n goed idee vinden?

Er zijn al zoveel onzekerheden en moeilijkheden waar mijn generatie en de generaties na mij mee zullen moeten leren omgaan. Zouden we dan, na het harde werken en de vele stress over onze toekomst en die van onze kinderen, niet op z’n minst moeten kunnen rekenen op een gegarandeerde oudedagsvoorziening?

En dan nog iets: krijgen wij dan ook zeggenschap over de fondsen waarin onze premies belegd worden?

Ik wil niet dat mijn zuurverdiende geld wordt gebruikt voor investeringen in fossiele brandstoffen of wapenhandel of andere ondernemingen waar ik niet achter sta.

Maar misschien belangrijker nog is de vraag of we überhaupt dat economische model van almaar doorgroeien kunnen behouden? Die groei is onze planeet namelijk stukje bij beetje aan het vernietigen. Moet ik straks kiezen tussen mijn pensioen of een leefbare planeet voor mijn dochter?

Lillian Veenhof, Rijen

Universum

Ik ben altijd weer verbaasd over religieuze uitspraken van een iemand die leeft in een schilletje van 10 kilometer dikte op een minuscuul planeetje. Dat planeetje draait rond in een zonnestelsel (één ster). Het zonnestelsel bevindt zich in een uithoek van een sterrenstelsel (200 miljard sterren). Dat sterrenstelsel is onderdeel van een supercluster (200 biljoen sterren). Er zijn naar schatting 10 miljoen zulke superclusters in het heelal.

Denkt nanofysicus Cees Dekker (TU Delft) nu echt dat de natuur een boodschap heeft aan menselijke termen als redelijkheid, zingeving en waardigheid?

Uiteraard prima om je eigen leven daarmee hanteerbaar te maken als je niet kan omgaan met de onverschilligheid van de natuur.

Maar het getuigt van een beperkte geest om deze waarden op te tuigen tot een almachtige god en te projecteren op zoiets groots en schitterends als het ­universum.

Erik van Rootselaar, Hillegom

Schoolbesturen

Leuk dat er op 29 mei een special over werken in het onderwijs komt. Het zou daarbij ook interessant zijn om de rol van de schoolbesturen in deze mee te nemen. Het is namelijk zo dat de schoolbesturen in Nederland steeds groter zijn geworden en als het ware kleine ­ministeries zijn geworden, waarbij de eigen bestuurlijke organisatie veel te veel geld opslokt, ten koste van degenen die voor de klas staan.

Er zijn zelfs besturen die ruim 10 procent afromen ten koste van de schoolbudgetten. Bestuurders die betaald worden alsof ze zelf minister zijn. Als gevolg daarvan zijn klassen te groot, is er minder geld voor vervangers, minder geld voor hulp aan zwakkere leerlingen et cetera.

Schoolbesturen zijn een overblijfsel uit de vorige eeuw en naar mijn mening volstrekt overbodig.

De laatste jaren zijn schoolleiders ­professioneel opgeleid en bekwaam ­genoeg om geheel zelfstandig in goed overleg met het schoolteam, medezeggenschapsraad, ouders en directbetrokkenen een school te leiden. Daarbij is een kostenverslindend schoolbestuur volstrekt overbodig.

Er kan veel meer ingezet worden op de plek waar het geld écht thuishoort: de kinderen en hun leraren.

Wim Goossens, basisschooldirecteur, Bakel

Meer over