Opinie

Opinie: Wilders ziet Hongarije als voorbeeld, Pechtold wijst op gevaren van nationalisme

In Hongarije kun je veel vrijer praten over de islam dan bij ons, stelt Geert Wilders na een bezoek aan president Orbán. Diezelfde Orbán maakte een einde aan een vrije pers, vrije wetenschap en een rechterlijke macht die is verheven boven partijdigheid, antwoordt Alexander Pechtold.

Hongaarse soldaat in wachttoren aan de grens die met een hek is afgesloten voor vluchtelingen Beeld Daniel Rosenthal
Hongaarse soldaat in wachttoren aan de grens die met een hek is afgesloten voor vluchtelingenBeeld Daniel Rosenthal

Bijna geen moskeeën in Hongarije

Afgelopen maand was ik in Hongarije om er de Hongaarse vertaling van mijn eerder in Amerika uitgegeven boek Marked for Death voor te stellen. Een bezoek aan Hongarije is een fantastische ervaring voor wie met eigen ogen wil zien hoe Europa er zonder islam uit ziet. Maar het meest fantastische is wel het feit dat de Hongaren er geen geheim van maken dat ze het zo willen houden.

In Hongarije, en in Centraal-Europa, vind je bijna geen moskeeën, geen islamitische scholen, geen halal-zaken en geen islamitische hoofddoekjes die het straatbeeld domineren. Mijn boek staat er open en bloot in de rekken van de boekhandels.

In Hongarije en Centraal-Europa kun je veel vrijer over de islam praten dan hier. Ze beseffen er veel meer wat er op het spel staat. Ze bouwen er hekken om immigranten tegen te houden. De Hongaarse premier Viktor Orbán, die me uitnodigde voor de lunch, doet in zijn eentje meer voor onze veiligheid dan Mark Rutte.

Net als de Poolse, Tsjechische en Slowaakse leiders herhaalt hij voortdurend dat zijn land christelijk is en dat dit zo moet blijven. In tegenstelling tot de Europeanen in het Oosten durven die in het Westen hun eigen identiteit, gestoeld op de joods-christelijke en humanistische waarden, niet meer te verdedigen.

Het Pew Research Center waarschuwde eind november 2017 dat Nederland, als de massa-immigratie doorgaat, in 2050 meer dan 15 procent islamitisch kan zijn. Ons land zal dan buren hebben zoals België, Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk, die bijna 20 procent islamitisch zijn, terwijl Zweden zelfs meer dan 30 procent islamitisch zal zijn. Dit is enorm gevaarlijk. Want de islam - niet het 'islamisme' maar de islam zelf - predikt de politieke onderwerping van de hele wereld aan Allah. Mohammed liet er geen twijfel over bestaan in zijn afscheidstoespraak: 'Ik heb het bevel gekregen om alle mensen te bestrijden tot ze zeggen: er is geen god dan Allah.'

Geert Wilders Beeld EPA
Geert WildersBeeld EPA

Cultureel relativisme

Die opdracht nemen sommige van zijn volgelingen heel ernstig. Afgelopen maand nog wees een onderzoek in de aan ons land grenzende Duitse deelstaat Nedersaksen uit dat 30 procent van de islamitische schooljeugd er zich 'goed kan voorstellen persoonlijk voor de islam te vechten en mijn leven te riskeren'.

Hoe komt het dat je in Hongarije en de andere Visegrad-landen zoveel vrijer over de gevaren van de islam kunt praten dan hier? Lijden de elites in Nederland en West-Europa in zijn geheel aan een stockholmsyndroom waarbij ze kritiek op de islam uit de weg gaan omdat ze bang zijn voor de hier reeds zo massaal aanwezige islam? Dat onze elites laf zijn is zeker, maar ik denk dat de oorzaak nog dieper zit.

Vijftig jaar geleden brak overal in West-Europa de 'weg met ons'-beweging van de zelfverklaarde 'progressieven' door. In Nederland ging dat gepaard met de doorbraak van D66. Westerse zelfhaat werd de nieuwe mode. Cultureel relativisme werd hip. Dát is het grote verschil tussen een land als Nederland en Hongarije. Bij ons kwam een generatie aan de macht die de islam op minstens drie manieren heeft gefaciliteerd.

Ten eerste door te weigeren om van immigranten te eisen dat zij zich aan ons zouden aanpassen. Daardoor zou men immers toegeven dat onze cultuur beter is dan de hunne. En dat mocht niet.

Ten tweede door al wie het niet met de progressieve gekkigheid eens is te intimideren en op die manier de mond te snoeren. En als het volk in zijn geheel het met de linkse gekkigheid niet eens is, dan schaffen we gewoon het referendum af.

En ten derde door meningen bij wet te criminaliseren en vervolgens mensen voor de rechter te slepen omdat ze 'foute' dingen hebben gezegd.

Schaamte

Geen van deze drie dingen gebeurt in landen zoals Hongarije. De Hongaren worden niet dag in dag uit geïndoctrineerd met de boodschap dat ze schuldig zijn aan het onrecht in de wereld, zoals bijvoorbeeld de slavernij. Het eigen cultureel erfgoed wordt er niet stelselmatig ondermijnd, zoals bij ons gebeurt met Zwarte Piet. Het eigen verleden wordt er niet verdacht gemaakt door beroepsactivisten en andere zuurpruimen. Hongaren zijn trots op het eigen land en volk. In Nederland wordt ons alleen maar schaamte aangepraat.

Het is aan deze schaamte dat wij ten onder gaan. Als we willen overleven, als we de existentiële crisis waaraan we lijden willen overwinnen, dan moeten we de schaamte vervangen door de trots. Dat is de belangrijkste les die Centraal-Europa ons vandaag kan leren. Een volk dat zich schaamt verdwijnt, een land dat trots is op zichzelf blijft bestaan.

Geert Wilders is fractievoorzitter van de PVV in de Tweede Kamer.

Wilders sluit ogen voor aantasting democratie

Vorige week vierde Europa een bijzonder historisch hoogtepunt. De Berlijnse Muur is nu langer geleden afgebroken dan dat hij er heeft gestaan. Toen de Sovjet-Unie uiteenviel, ging een generatie Hongaren die meer geschiedenis meemaakte dan hen lief was op zoek naar een periode van rust, veiligheid en vrijheid. Die leek gegarandeerd door lidmaatschap van de NAVO en, sinds 2004, van de Europese Unie.

Als we Wilders moeten geloven is het Hongarije van vandaag nog vrediger en harmonieuzer dan zijn geliefde Efteling. Nu zijn we qua fantasie wel wat van Wilders gewend. Zo verzon hij ter verbloeming van een gebrek aan lezers dat zijn boek in Nederland niet in de schappen zou mogen liggen. Maar zijn rozige blik op Hongarije is wel een heel sterk staaltje van gebrek aan grip op de realiteit.

Wilders lijdt aan extreme blikvernauwing. Zijn waardering voor de openlijk vijandige houding tegenover moslims verblindt hem voor de schending van bijna alle fundamentele rechten en vrijheden in Hongarije.

Alexander Pechtold Beeld anp
Alexander PechtoldBeeld anp

Nationalisme

Bijna drie decennia sinds de val van de muur verkeert Hongarije in een staat van rechtstatelijk verval. Premier Viktor Orbán laat geen spaan heel van de waarden en verworvenheden die Nederlanders-inclusief Wilders en de zijnen-als vanzelfsprekend zijn gaan beschouwen. Vrije pers, vrije wetenschap, een politiek verschoond van corruptie, een rechterlijke macht verheven boven de zweem van partijdigheid: niets van dit alles bestaat in het Hongarije van Orbán.

In een land waar je wél alles over moslims mag zeggen, speelde de regering tegelijkertijd een kwalijke rol in de ondergang van de belangrijkste oppositiekrant en de poging tot sluiting van een de overheid onwelgevallige internationale universiteit. In een land waar de bescherming van de 'joods-christelijke traditie' tot hoogste doel is gesteld, wakkerde de regering nauwelijks verholen tegelijkertijd antisemitisme aan met een nationale postercampagne tegen de joodse liberale filantroop George Soros. In een land waar de regering de intolerantie van het islamisme bevecht, werd tegelijkertijd grote haast gemaakt met de grondwettelijke verankering van een verbod op het homohuwelijk.

Zolang Orbán moslims discrimineert en oorlogsvluchtelingen met prikkeldraad weert, houdt Wilders zijn oren dicht en zijn ogen gesloten voor al zijn schrijnende tekortkomingen. "Wij zien deze mensen niet als moslimvluchtelingen," zei Orbán begin dit jaar. "We zien ze als moslimbinnendringers." Voor Wilders een verademing, voor mij een verschrikking. En dat terwijl Wilders toch ook het eindresultaat kan uitrekenen. Door Orbáns weigerachtige opstelling in de EU moeten andere Europese landen, waaronder Nederland, meer vluchtelingen opvangen. Dat moet voor Wilders een verschrikking zijn.

De oplopende koorts van het nationalisme houdt Orbán in de greep. Wilders adoreert hem erom. Het statische idee van nationale identiteit en de virulente vorm van "eigen volk eerst"-denken die Orbán verspreidt, vergiftigt de voedingsbodem van het Hongaarse democratisch bestel.

Dat mogen wij in Nederland niet laten gebeuren. In Nederland is nationale identiteit geen afgeschilderd kunstwerk. Het is een dynamisch, levend mozaïek dat omlijsting vraagt en vereist. Omlijsting die verbindt, omlijsting die ruimte biedt aan alle levensovertuigingen. Omlijsting die wordt geboden door de Grondwet. Dat is wat vicepremier Ollongren in de Ien Dales-lezing beschreef als "zuurstof voor onze identiteit."

Vrijheid, democratie, gelijkheid, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid en solidariteit: dat zijn de fundamentele waarden waar wij in Nederland én Europa onze identiteit aan ontlenen. Die waarden hebben niets te maken met "nationale zelfhaat", maar alles met nationale trots. Het zijn die waarden die mijn partij en iedere rechtgeaarde democraat verdedigt. Die verdediging is bittere noodzaak tegen zowel de nationaal-populisten als tegen de radicale islamisten. Het zijn die waarden die het fundament vormen waarop het bouwwerk van de Europese samenwerking rust.

De Europese Unie is, in al haar imperfectie, de beste politieke uitdrukkingsvorm van de Europese beschaving. D66 heeft een mechanisme door het Europees Parlement geloodst dat alle lidstaten van de Unie systematisch moet toetsen of zij de gedeelde Europese waarden respecteren. Binnen de EU geldt ook voor mensenrechten: afspraak is afspraak. Daarom dienen we paal en perk stellen aan de opmars van Orbán en zijn geestverwanten. Partijpolitieke of ideologische loyaliteit mag die collectieve verantwoordelijkheid niet naar de achtergrond verdringen.

In april kiezen Hongaren een nieuw parlement. Een kans voor de Hongaren om hun land te bevrijden uit de gevangenis van het nationalisme. Een kans om muren af te breken, de rechtstaat op te tuigen en de ramen naar de rest van Europa opnieuw wijd open te zetten.

Alexander Pechtold is fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer.

Meer over