Opinie

Opinie: Waarom ook vredelievende Palestijnen soms begrip kunnen opbrengen voor Hamas

Ook vredelievende Palestijnen zien in dat koloniale bezetters nooit vrijwillig gestolen land en privileges zullen opgeven, betoogt Ghada Zeidan.

Demonstratie tegen de Israëlische bombardementen op Gaza, zondag op de Dam. Beeld EPA
Demonstratie tegen de Israëlische bombardementen op Gaza, zondag op de Dam.Beeld EPA

Dat de geschiedenis leert dat koloniale bezetters nooit vrijwillig en zonder geweld gestolen land en privileges zullen opgeven, wil niet zeggen dat de strijd voor nationale- en mensenrechten alleen met wapens wordt gestreden. Maar mijn lange geweldloze strijd tegen Israël, de bezetter van mijn land en moordenaar van mijn vrienden, heeft mij geleerd niet snel te oordelen over de wijze waarop anderen diezelfde strijd voeren. Zeker omdat ook ons geweldloos verzet zoals de BDS-campagne (Boycott, Divestment, Sanctions) veelal wordt weggezet als antisemitisme door de pro-Israël-lobby, en niet openlijk wordt gesteund door organisaties als Pax.

Dat vredesorganisatie Pax bij monde van algemeen directeur Anna Timmerman denkt wel het recht te hebben met een beschuldigende vinger te wijzen naar de slachtoffers, geeft blijk van een arrogante houding ten opzichte van mensen die geen kant op kunnen. Wat heeft het zwijgen van de wapens de bewoners van Gaza de afgelopen zeven jaar opgeleverd, sinds de bombardementen en tweeduizend doden in 2014? Hoe kan een geweldloze vreedzame opstand zich doen gelden als die gesmoord wordt door een overmacht aan repressie en geweld van de kant van de staat Israël, en van de hordes kolonisten die ons Palestijnen dagelijks bedreigen?

Hamas

Ik pleit niet voor een gewapende strijd, maar net zoals de meeste Nederlanders het gewapend verzet in de Tweede Wereldoorlog niet afwezen, ook niet toen dat tot gevolg had dat gijzelaars werden gefusilleerd, zet ik Hamas niet weg als ‘een paar bruikbare idioten van Netanyahu’ of als terreurbeweging. Met een tegenstander als Israël die geen enkel geweldsmiddel schuwt om ons te verdrijven, is het bijna krankzinnig om je niet te laten gelden met de weinige middelen die je hebt. Natuurlijk, kun je je afvragen hoe de Palestijnen in Gaza überhaupt een confrontatie aan kunnen gaan met een tegenstander die hen heeft opgesloten en van achter een ijzeren gordijn constant de geweerlopen op ze heeft gericht.

Als wij Palestijnen onderling een discussie hebben over hoe onze strijd kan worden gevoerd, zitten wij niet verlegen om goedkeuring van buitenstaanders. Dat deed het ANC van Nelson Mandela ook niet, noch de Indonesische onafhankelijkheidsstrijders. Dat heeft geen enkel volk gedaan dat zich bevrijdde van koloniale bezetting.

Vrede komt na rechtvaardigheid. Daar kan je tot het einde der dagen om smeken. In plaats van vanuit een hoger moreel standpunt de werkelijke agressor uit de wind te houden, zou Pax zich moeten afvragen wat het zelf heeft bijgedragen aan werkelijke inspiratie van de Palestijnen.

Ghada Zeidan is directeur van de Nederlandse ngo Palestine Link.

Meer over