Opinie

Opinie: VO-raad als zachte heelmeester maakt stinkende diploma's

Als voldoende leren door omstandigheden niet lukt, is dat geen reden om de eisen voor dat diploma aan te passen, betoogt wiskundeleraar Jaap de Jonge.

 Leerlingen in de klas zijn in gesprek met Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad (L), bij het Haags Montessori Lyceum. Beeld ANP
Leerlingen in de klas zijn in gesprek met Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad (L), bij het Haags Montessori Lyceum.Beeld ANP

De VO-raad is bang dat er meer examenkandidaten dan normaal zullen zakken vanwege corona. Als Minister van Onderwijs Arie Slob geen of slechts beperkt aanvullende maatregelen treft, is het volgens het adviesorgaan nodig om het centraal examen in omvang te beperken, bijvoorbeeld tot de kernvakken en eventueel een extra (profiel)vak. Alleen dan zullen voldoende leerlingen slagen, zo vreest de VO-raad.

Ik begrijp dat niet. Het gaat er toch om of leerlingen voldoende hebben geleerd voor een diploma en een eventuele vervolgopleiding? Als dat door omstandigheden niet lukt, is dat toch geen reden om de eisen voor dat diploma aan te passen?

Merkwaardig

Vorig jaar kregen examenkandidaten ruime mogelijkheden om herkansingen te doen, met als merkwaardige consequentie dat ondanks minder onderwijs meer leerlingen slaagden dan normaal. Op de meeste scholen zijn bovendien substantieel meer leerlingen naar de eindexamenklas bevorderd dan reëel was op basis van wat ze geleerd hadden, en dat alleen nog maar vanwege het mindere onderwijs in de laatste maanden van vorig schooljaar.

Dit schooljaar is er sprake van een lange periode van verzwakt onderwijs, dus is het reëel rekening te houden met lagere slagingspercentages dan andere jaren. Pech voor betrokken leerlingen, maar geen reden de waarde van de diploma’s te devalueren.

Vorig jaar sprak minister Slob over het borgen van de kwaliteit van de diploma’s – hoe, dat is mij niet duidelijk geworden. Anders dan de VO-raad ben ik bang dat met een nieuwe truc van de zachte heelmeesters van het Ministerie van OCW er dit jaar weer veel stinkende diploma’s zullen worden uitgereikt. Een ding is zeker: het Nederlandse onderwijs wordt er niet beter van.

Jaap de Jonge, leraar wiskunde, Amsterdam

Meer over