Opinie

Opinie: Tata halveren zou leiden tot nieuwe, sociaaleconomische problemen in de regio

Het plan van de Dorpsraad Wijk aan Zee om twee fabrieken van Tata Steel te sluiten kost veel meer werkgelegenheid dan de raad berekent, betogen Cinta Groos, Rob Verhoef en Roel Berghuis.

Tata Steel in IJmuiden.  Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant
Tata Steel in IJmuiden.Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Afgelopen dinsdag schreven een aantal stichtingen en de Dorpsraad van Wijk aan Zee over wat zij noemen een ‘nog beter plan voor Tata’. Dat plan komt neer op directe sluiting van twee fabrieken: een hoogoven en een kooksfabriek. Zonder vervanging. Waar niet over geschreven wordt: zo’n scenario is de doodsteek voor het bedrijf.

Die twee fabrieken stoten veel CO2 uit en de kooksfabriek zorgt voor overlast voor de omgeving. Met het sluiten van de twee fabrieken sla je daarom inderdaad meerdere vliegen in een klap. Het staalbedrijf wordt er echter wel ongeveer door gehalveerd. De helft van de ijzerproductie valt weg en 4.000 tot 5.000 banen verdwijnen. Dat is een regelrechte sociale en economische ramp voor de regio.

Maar dat is nog niet alles. De achterliggende walserijen en andere verwerkingsinstallaties vallen dan ook stil. Het staalbedrijf in IJmuiden is een geïntegreerde productieketen. De hoogoven en kooksfabriek leveren aan de verwerkende installaties op hetzelfde terrein. Haal je de voeding aan de voorkant weg, dan vallen de andere installaties stil.

Doodsteek

De schrijvers van het opiniestuk slaan de plank volledig mis als ze zeggen dat sluiting van de twee fabrieken slechts 3.000 arbeidsplaatsen kost. Hun scenario is de doodsteek voor het hele staalbedrijf in IJmuiden. Het gaat dus om veel meer arbeidsplaatsen, 9.000 van het staalbedrijf zelf en ook nog eens 36.000 banen bij aannemers en toeleveranciers.

En dan zijn er nog de gevolgen voor de lokale middenstand en de voorzieningen in de omliggende gemeenten. De schrijvers van het stuk vergeten dat deze regio zich heeft ontwikkeld en gevormd dankzij de aanwezigheid van het staalbedrijf. Zo veel mensen uit alle windstreken van ons land zijn hier komen wonen en werken. En niet alleen uit eigen land. Spanjaarden, Italianen en Turken zijn hier in de jarenzestig komen werken. Hun kinderen en kleinkinderen verdienen nu hun brood bij het staalbedrijf.

FNV-plan

Twee weken geleden publiceerde vakbond FNV het plan ‘Groen Staal’. Kern daarvan is een zo spoedig mogelijke sluiting van de twee fabrieken, terwijl de productiecapaciteit van het hele bedrijf op het huidige niveau blijft. Alleen zo hou je het bedrijf overeind. Daarvoor moet eerst nieuwe, schone productiecapaciteit worden gebouwd, waarmee uiteindelijk met waterstof staal geproduceerd wordt. Zulke kolossale fabrieken bouw je natuurlijk niet in een paar weken, dat kost tijd. Daarom moeten tegelijkertijd de milieuprestaties van de bestaande fabrieken worden verbeterd.

Het belang van staal moet niet worden onderschat. Het staal van Tata Steel IJmuiden wordt verwerkt en gebruikt voor producten die we allemaal gebruiken. Ook voor de transitie naar een duurzame en groene toekomst is de staalindustrie van groot belang. Die levert ons producten, bijvoorbeeld staal voor windmolens, om de energietransitie te kunnen realiseren.

Door voor vergroening te zorgen en tegelijkertijd de staalfabriek in IJmuiden levensvatbaar te houden, loopt Tata Steel in IJmuiden uiteindelijk vooraan in de internationale innovatie en technologie. Zo kan deze maakindustrie, die vanuit economisch- en werkgelegenheidsperspectief cruciaal is voor de regio, behouden blijven voor Nederland en Europa in een duurzame en groene toekomst.

Tata Steel IJmuiden is een toonaangevend bedrijf op het gebied van technologische innovatie. Ook is het een aanjager van innovatieve technologie in de regio. Wij zien de zorgen in de omgeving en onderschrijven de noodzaak om het staalbedrijf schoner en duurzamer te maken. Het plan van de stichtingen en de dorpsraad leidt echter tot nieuwe problemen op sociaal en economisch gebied.

Laten we er samen voor zorgen dat Tata Steel echt structureel verduurzaamt en de sociaaleconomische motor blijft waarvan de hele omgeving voordeel heeft.

Cinta Groos, voorzitter Centrale Ondernemingsraad Tata Steel. Rob Verhoef, bestuurslid FNV Tata Steel. Roel Berghuis, vakbondsbestuurder FNV Metaal Tata Steel.

Meer over