OpinieOpening scholen

Opinie: Slob zorgt zélf voor verwarring bij ouders

Niet de scholen, maar minister Slob en premier Rutte zorgden voor veel onrust bij ouders door eerst vrijheid te bieden en zich er vervolgens toch mee te bemoeien, betoogt Tonnie Konings.

Tonnie Konings
Minister Arie Slob (Onderwijs, links) en staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) brengen maandag een bezoek aan de Lorentzschool in Leiden.  Beeld ANP
Minister Arie Slob (Onderwijs, links) en staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) brengen maandag een bezoek aan de Lorentzschool in Leiden.Beeld ANP

‘Scholen kunnen het heel goed zelf regelen’, aldus minister Slob van Onderwijs (Ten eerste, 16 mei). Onze school besloot halve dagen open te gaan. Ons argument? Snel inzicht krijgen in de onderwijsachterstanden van kinderen, de beschikbare tijd volledig kunnen inzetten op kernvakken en elke dag kunnen bijsturen. Dit alles ook meer specifiek ter ondersteuning van kwetsbare kinderen.

Deze keuze leidde tot onrust onder ouders: nadat het kabinet had besloten tot het heropenen van de scholen, sprak Slob zich in de pers uit vóór twee hele dagen onderwijs. Het argument? Beperking van vervoersbewegingen en ouders zo veel mogelijk ontzien. Premier Rutte deed hier in een latere persconferentie een schepje bovenop. We begrijpen dan ook de vraag­tekens bij ouders. In plaats van ons te kunnen richten op onze inhoudelijke argumenten, kregen we het gevoel ons te moeten verantwoorden waarom we niet de keuze van Slob en Rutte volgden.

Beste heren: wees in het vervolg duidelijk. Geef scholen werkelijk de vrijheid het onderwijs in te richten op basis van maatwerk en hun professionele oordeel en steun hen in die keuze. Óf maak die keuze voor de scholen wanneer er andere maatschappelijke belangen spelen. Zo kunnen ­scholen zich weer richten op hun primaire publieke taak: het geven van goed onderwijs.

Tonnie Konings, lid oudergeleding medezeggenschapsraad van IKC de Triangel, Zoetermeer

Meer over