Opinie

Opinie: Reduceer de rol van de natuur niet tot een instrument om CO2-voetafdruk te verlagen

Nu bedrijven en overheden onder druk staan om hun CO2-voetafdruk te verlagen, neemt de vraag naar emissierechten voor koolstofdioxide toe. Onder de noemer ‘nature-based solutions’ willen bedrijven hun uitstoot compenseren.

Maxime Eiselin
Vrijwilligers planten mangrovebomen in Bali, Indonesië, op 20 december 2020. Mangrovebomen helpen overstromingen te voorkomen.  Beeld EPA
Vrijwilligers planten mangrovebomen in Bali, Indonesië, op 20 december 2020. Mangrovebomen helpen overstromingen te voorkomen.Beeld EPA

Het planten van bomen wordt steeds vaker aangedragen als natuurlijke oplossing voor ons klimaatprobleem, een ‘nature-based solution’ heet dat in vaktermen. Dit kan leiden tot mooie win-winsituaties: kapitaalkrachtige bedrijven en overheden helpen met natuurherstel, waardoor de natuur haar ecosysteemdiensten kan blijven leveren.

Door de rol van de natuur zo te reduceren tot een CO2-reservoir dat wordt verkocht aan de hoogste bieder, verliezen we uit het oog wat er echt toe doet. Een groot deel van de wereldbevolking is direct afhankelijk van de producten en ecosysteemdiensten die de natuur levert. Bossen en andere ecosystemen zorgen voor voedsel, drinkwater en een bron van inkomsten voor velen.

Dankzij de natuur kunnen we ons ook wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Zo kan het aanplanten van mangrovebossen een belangrijke rol spelen in kustbescherming. Deze kustbescherming kan helpen overstromingen te voorkomen. Naast CO2-opslag is dit een ander voorbeeld van een ‘natuurlijke oplossing’.

Dat de natuur oplossingen biedt voor maatschappelijke problemen staat dus buiten kijf. We moeten er echter in de eerste plaats voor zorgen dat de lokale bevolking baat heeft bij ‘nature-based solutions’ en dat het niet wordt gereduceerd tot een instrument voor bedrijven en overheden om hun CO2-voetafdruk te verlagen. Want die verlaging is mooi meegenomen, maar mag nooit leidend zijn. Temeer ook omdat het de aandacht verlegt en verbergt waar het hier daadwerkelijk om gaat: de noodzaak om op korte termijn onze CO2-uitstoot sterk te verlagen.

Kortom: zet nature-based solutions in als een oplossing waar alle betrokkenen baat bij hebben. Een middel dat zowel iets oplevert voor de investerende partij als voor het klimaat, de biodiversiteit en de lokale welvaart in de ontwikkelingslanden waar deze worden ingezet.

Maxime Eiselin is expert groene economie bij internationale natuurorganisatie IUCN NL.

Meer over