Opinie

Opinie: Rechter moet advocaten dwingen Rusland bij te blijven staan

Advocatenkantoren zoals Houthoff willen Rusland niet langer vertegenwoordigen na de invasie van Oekraïne. Slimme pr, maar slecht voor de rechtsstaat, stelt Tim Osborne. Want Rusland wordt zo in staat gesteld de rechtsgang verder te vertragen.

Tim Osborne
Het pand waar Houthoff Advocaten is gevestigd aan de Zuidas te Amsterdam.  Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant
Het pand waar Houthoff Advocaten is gevestigd aan de Zuidas te Amsterdam.Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Na de invasie van Oekraïne besloten verschillende advocatenkantoren die Rusland jarenlang hadden verdedigd, zoals Albert Jan van den Berg en Houthoff, dat ze Rusland niet langer wilden vertegenwoordigen. Deze terugtrekkende beweging is hypocriet. Hoewel niet te vergelijken met de hartverscheurende tragedie die Oekraïne heeft getroffen, is het meedogenloze gedrag van het Poetin-regime niets nieuws. Het Kremlin heeft keer op keer bruut geweld gebruikt, mensenrechten geschonden, tegenstanders geëlimineerd en bezittingen gestolen ten behoeve van Poetin en zijn trawanten.

Een voorbeeld hiervan is de beroemde Yukos-zaak, waarin ik namens de voormalige meerderheidsaandeelhouders al bijna twintig jaar strijd voer om gerechtigheid te krijgen na de illegale onteigening van het bedrijf door het Kremlin tussen 2003 en 2007. Ondanks een unanieme uitspraak van het Permanent Hof van Arbitrage in Den Haag, dat het Kremlin veroordeelde tot een schadevergoeding van maar liefst 50 miljard dollar – een uitspraak die op alle belangrijke punten werd bevestigd door de Hoge Raad – blijft het Kremlin alles uit de kast halen om gerechtigheid te ontlopen.

Het Kremlin wordt daarin ondersteund door gerenommeerde advocatenkantoren als Albert Jan van den Berg en Houthoff. Deze advocaten hebben de afgelopen decennia ongetwijfeld kolossale bedragen opgestreken met het vergoelijken en toedekken van Rusland’s crimineel gedrag in Nederlandse rechtbanken. En toen puntje uiteindelijk bij paaltje kwam, was het noch de waarheid, noch de rechtsstaat, noch de zoektocht naar gerechtigheid die deze advocaten deed besluiten het Kremlin opeens te laten vallen als een baksteen. Het was de druk van de publieke opinie en de impact op hun reputatie en winstmarge.

Excuus

Het allerergste is dat het besluit van kantoren als Van den Berg en Houthoff om Rusland na jaren te laten vallen het Kremlin juist in de kaart speelt. Want zo kan het Kremlin het gebrek aan juridische ondersteuning gebruiken als een nieuw excuus om legitieme procedures in Nederlandse en buitenlandse rechtbanken nog verder te vertragen. Onze strijd om gerechtigheid voor de illegale onteigening van Yukos duurt nu al bijna twintig jaar. Hoe lang nog voordat het recht zegeviert?

In het belang van de rechtsstaat en de gerechtigheid moet de Russische Federatie niet in staat gesteld worden legitieme juridische procedures in Nederlandse en andere westerse rechtbanken nog verder te vertragen, enkel omdat hun advocaten hun geweten hebben ontdekt. Daarom doe ik een oproep aan rechters in het westen om de advocatenkantoren die de Russische Federatie jarenlang hebben vertegenwoordigd in legitieme juridische procedures te dwingen dat gewoon te blijven doen.

Pro bono

Voor advocatenkantoren die zich zorgen maken dat de huidige sancties het de Russische Federatie onmogelijk maken hun rekeningen te blijven betalen heb ik twee woorden: pro bono. Kantoren als Albert Jan van den Berg en Houthoff hebben tientallen jaren een klein fortuin verdiend door het Kremlin te vertegenwoordigen in rechtszaken en handelstransacties. Als ze echt geschokt zijn door de Russische invasie van Oekraïne en een statement willen maken, zoals hun openbare verklaringen impliceren, hebben ze nu de kans om hun geweten te zuiveren door te zorgen dat de rechtsgang doorgang vindt – zelfs als dat op pro bono-basis moet.

Het is van essentieel belang dat de Russische Federatie verantwoordelijk wordt gehouden voor haar misdaden. Hiervoor hebben wij een machtig instrument: de rechtsstaat. De beste manier om Poetin het vuur aan de schenen te leggen is als rechters advocatenkantoren dwingen om Rusland te blijven vertegenwoordigen, zodat de Russische Federatie verantwoording aflegt voor rechtbanken en internationale tribunalen.

Tim Osborne is ceo van GML ltd., dat via haar dochterondernemingen, Yukos Universal Limited en Hulley Enterprises Limited, samen met Veteran Petroleum Limited meerderheidsaandeelhouder was van Yukos Oil.

Meer over