Opinie

Opinie: Natuurlijk willen wij een groter en sterker links. Juist daarom is een fusie geen logische volgende stap

Wie denkt dat GroenLinks en PvdA sterker staan als zij fuseren, vergist zich. Het zou wel eens kunnen leiden tot meer versplintering.

Femke Roosma en Huub Bellemakers
GroenLinks-partijleider Jesse Klaver tijdens de bijeenkomst van GroenLinks waar wordt gesproken over de samenwerking met de PvdA. Beeld ANP
GroenLinks-partijleider Jesse Klaver tijdens de bijeenkomst van GroenLinks waar wordt gesproken over de samenwerking met de PvdA.Beeld ANP

Doordat het GroenLinks-partijbestuur een ledenreferendum op zeer korte termijn heeft aangekondigd over de vraag of de Eerste Kamerfracties van GroenLinks en PvdA moeten fuseren en een gezamenlijke verkiezingscampagne moeten voeren, is de discussie over een fusie tussen GroenLinks en de PvdA dringender. Dit besluit zou een vergaande en onomkeerbare stap betekenen op de weg naar een partijfusie. Dit is het moment voor de leden van GroenLinks zich hard te maken voor het voortbestaan van een zelfstandig GroenLinks en zich uit te spreken tegen de fusie met de PvdA. Een brede linkse samenwerking: prima. Samengaan met één partij: nee.

Lelystad Airport

Een fusie van GroenLinks en de PvdA is niet logisch. De partijen zitten niet voor niets ieder in een andere Europese fractie. De onderlinge verschillen zijn niet te verwaarlozen; onze idealen en geschiedenis liggen ver uit elkaar. Groene politiek wil het systeem veranderen zodat we het ecosysteem niet overbelasten, maar wil dat op een eerlijke manier doen. Een ander sociaal-economisch model is daarvoor noodzakelijk om welvaart en welzijn rechtvaardig te verdelen, voor nu en voor de komende generaties. Waar groene politiek progressief is op het gebied van zelfbeschikking, privacy en democratisering, zijn sociaal-democraten meer behoudend. De sociaal-democraten richten zich niet op systeemverandering, maar willen kansengelijkheid en verbetering van leefomstandigheden binnen het oude systeem.

Het verschil in visie zien we terug op veel onderwerpen, waar we soms ook zelfs tegengestelde standpunten en stemgedrag hebben. Dit zijn geen kleine verschillen. Een aantal voorbeelden: over sekswerk, de landbouw, de sleepwet, het nikabverbod, het openen van Lelystad Airport en de opvang van mensen zonder papieren denken GroenLinks en PvdA heel anders. Dat de huidige Tweede Kamerfractie zich de laatste jaren naar de PvdA toe beweegt, laat vooral zien dat het landelijke GroenLinks afdrijft van haar kernwaarden in de linkerbovenhoek van het politieke spectrum, en meer naar het midden trekt. De beweging van GroenLinks richting PvdA leidt dan ook niet tot een sterker links blok, maar juist tot een minder uitgesproken groen-progressief-links geluid.

Bestuurlijk versus progressief

Het sociale, bestuurlijke geluid van de PvdA is hard nodig, net als het meer activistische groene, linkse en progressieve geluid van GroenLinks. Die geluiden versterken elkaar, juist door niet samen te gaan, maar door vol overtuiging naast elkaar te bestaan. Onze Duitse buren laten zien dat linkse politiek op zijn sterkst is wanneer deze twee geluiden elkaar aanvullen.

De verschillen tussen PvdA en GroenLinks zijn belangrijk en bepalen voor veel kiezers waarom zij kiezen voor één van beide partijen. Elke partij weet een eigen achterban aan te spreken. GroenLinks is flink verjongd en kan nog decennia rekenen op een eigen achterban. Dat beide partijen naast elkaar een goede uitslag kunnen behalen, is de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen in vele gemeenten bewezen.

Natuurlijk willen wij een groter en sterker links. Niet voor niets namen we op het laatste congres een motie aan om de samenwerking met linkse partijen juist te verbreden en niet tot één partij te beperken. We snappen dan ook niet dat de partij nu juist vindt te moeten kiezen voor één partij.

Versplintering

Een links blok met meerdere partijen is nodig om verzet te bieden tegen het rechtse, conservatieve geluid dat al decennia de Nederlandse politiek overheerst. Het is niet bewezen dat twee partijen hiervoor moeten fuseren. Ook is het lang niet bewezen dat fusie zal leiden tot groei.

De partij rekent zich rijk door de zetels van beide partijen bij elkaar op te tellen, maar een fusie zou ook zomaar kunnen leiden tot een uittocht van leden en kiezers naar partijen als BIJ1 en Partij voor de Dieren. Fusie kan juist tot meer versplintering en verdeling leiden.

Samenwerken

Het ledenreferendum rond de Eerste Kamerfractie is geen experiment: het is een fundamentele keuze over het bestaansrecht van onze groen-progressief-linkse politiek. Wie zelf niet staat voor dat bestaansrecht, hoeft van kiezers geen stem te verwachten.

Laat ons duidelijk zijn: wij zijn voor een sterk en zelfstandig GroenLinks en dus voor een eigen vertegenwoordiging van GroenLinks in de Eerste Kamer. Dat vraagt om volksvertegenwoordigers die het groene, progressieve en linkse geluid krachtig en aansprekend verwoorden. Om politici die samenwerken met andere relevante partijen om de maatschappelijke verandering teweeg te brengen die Nederland en Europa zo hard nodig hebben.

Daarom zouden GroenLInks-leden zich duidelijk moeten uitspreken en een ferm ‘nee’ moeten laten horen in het aankomende partijreferendum.

Femke Roosma is oud Fractievoorzitter GroenLinks Amsterdam. Huub Bellemakers is oud-raadslid Nijmegen.

Meer over