Opinie

Opinie: Een humaner asielbeleid graag, linkse partijen: kiezers willen het

Laten CU, GL, PvdA en D66 op vluchtelingengebied een pact sluiten, om te voorkomen dat ze in de formatie tegen elkaar te worden uitgespeeld, betogen Wera de Lange en Hella Rottenberg.

Het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse Lesbos Beeld Nicola Zolin
Het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse LesbosBeeld Nicola Zolin

De tijd dat enkelingen in de CDA-fractie zich voor een humaner vluchtelingenbeleid uitspraken, is voorbij. Zie de Tweede Kamer de afgelopen dagen: geen enkel CDA-Kamerlid ging mee met het voorstel om alsnog 500 onbegeleide minderjarige vluchtelingen uit Griekenland te laten overkomen. Bijna vijf maanden zijn verstreken, sinds het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse Lesbos afbrandde.

Misdadige verwaarlozing

Vijf maanden van misdadige verwaarlozing van de 7.000 bewoners van Moria 2.0. De reportage hierover sprak boekdelen: opeengepakt slapen in tenten, in de modder, zonder verwarming, iedereen steeds zieker en wanhopiger.

Diezelfde week kon staatssecretaris Broekers-Knol niet vertellen hoe het erbij ligt op Lesbos, en wie ze eigenlijk in het kader van de ‘Moriadeal’ heeft laten overkomen. Zelfs het minimale dat ze vijf maanden geleden toezegde, haalt ze niet.

Schaamte

Uit schaamte en frustratie deed een reeks partijen eind januari weer voorstellen om kwetsbare vluchtelingen te helpen. Niet meer gebonden door een regeerakkoord stemden D66 en ChristenUnie steeds voor. De enige motie die het haalde, was het sturen van wat extra geld. Zelfs daar was de VVD het niet mee eens.

Afgaande op de peilingen domineert de VVD ook in het volgende kabinet, met een rechts afgeslagen CDA als voor de hand liggende partner. Maar voor een parlementaire meerderheid zijn ook andere partners nodig. CU, D66, PvdA, GroenLinks, ze komen allemaal in aanmerking. Hoe te voorkomen dat sommige van die partijen in een volgende coalitie (opnieuw) met het schaamrood op de kaken verantwoordelijkheid moeten gaan dragen voor een immoreel vluchtelingenbeleid?

Geen obstakels

Het moet voor de lijsttrekkers van D66, ChristenUnie, PvdA en GroenLinks mogelijk zijn afspraken te maken en zo ervoor te zorgen dat ze in een kabinetsformatie niet tegen elkaar worden uitgespeeld. Met in zo’n pact de minimale vereisten voor een vluchtelingenbeleid dat past bij een rijk en beschaafd EU-land.

Vergelijking van de verkiezingsprogramma’s levert geen obstakels op. Deze partijen willen alle een veel groter aantal erkende VN-vluchtelingen opnemen – ChristenUnie en D66 spreken van 5.000 per jaar in plaats van de huidige 400. Ze willen alle snel een groter aantal kwetsbaren uit Griekenland opnemen. Ze zijn het eens over de noodzaak flink te investeren in de IND (asielprocedures) en het COA (opvang asielzoekers), en over de behoefte aan kleinschaliger opvang voor asielzoekers, over EU-afspraken met landen die afgewezen asielzoekers terug moeten nemen, en meer.

De kiezers van deze partijen wíllen dat deze partijen zich samen schrap zetten voor een menselijker beleid. Dat bleek ook uit een onderzoek van Kieskompas (Trouw, 1 februari). De kiezers schamen zich diep. Fatsoenlijke partijen moeten daar iets mee.

Wera de Lange, docent, Comité Vluchtelingenkinderen Haarlem
Hella Rottenberg, journalist, ­Comité 500 Kinderen Amsterdam

Meer over