OpinieCorona Cafés

Opinie: Corona Cafés, dat zou wat zijn

In Nederland bieden Alzheimer Cafés informatie, steun en lotgenotencontact aan alle slachtoffers van dementie. Doe zoiets ook voor corona, betoogt Bère Miesen.

Bère Miesen
Het Welgelegenhuis is een kleinschalige woonzorginstelling voor mensen met een vorm van geheugenverlies.  Beeld Marcel van den Bergh
Het Welgelegenhuis is een kleinschalige woonzorginstelling voor mensen met een vorm van geheugenverlies.Beeld Marcel van den Bergh

Mensen met dementie lijden aan een chronische ziekte van de hersenen. Hun lijden is vaak niet direct zichtbaar. Voor familie en dierbaren geldt nagenoeg hetzelfde. Ook zij zijn slachtoffers. Hun emotionele situatie is vergelijkbaar met het langdurig missen van een geliefde, maar dan omgekeerd. Wat zorgverleners bieden is te beschouwen als slachtofferhulp; naast ‘basiszorg’. bieden ze vooral houvast en veiligheid. Zij moeten regelmatig zelf emotioneel worden gesteund om het vol te houden. In ons land hebben we inmiddels meer dan 250 Alzheimer Cafés die informatie bieden, steun, en lotgenotencontact aan alle slachtoffers van dementie. Vul voor dementie ‘corona’ in.

Corona Cafés kunnen een schot in de roos zijn. Het is maar een idee. Ik ben ervan overtuigd dat zulke Corona Cafés problemen als asociaal gedrag, depressie, suïcidaal gedrag, geweld, boosheid, agressie, frustraties, achterdocht, desillusies, et cetera, in goede banen kunnen leiden. Omdat we daar naar elkaar kunnen luisteren en in de ogen zien. We zouden kunnen praten over onze grote en kleine zorgen en de beperkte maakbaarheid van ons leven. Het zal de sociale cohesie bevorderen die we hard nodig hebben. En we maken ons ook minder afhankelijk van allerlei meningen in sociale media. Dat zou wat zijn.

Bère Miesen, auteur en founding father van het Alzheimer Café-concept.

Meer over