OPINIEMeeroudergezinnen

Opinie: CDA, laat ook meeroudergezin hoeksteen van de samenleving zijn

Het meeroudergezin moet wettelijk worden verankerd, betogen Frank Buijs en Jeltje Straatman. Ook hun partij, het CDA, moet zich daarvoor hard maken.

De naam Truus Smulders-Beliën is bij het grote publiek niet bekend. Zij werd in 1946 in de Brabantse gemeente Oost-, West- en Middelbeers verkozen tot de eerste vrouwelijke burgemeester in Nederland, namens de Katholieke Volkspartij (KVP, een van de voorlopers van het CDA). Tien jaar daarna volgde de eerste vrouwelijke minister: Marga Klompé, ook van KVP-huize. Deze geschiedenis staat symbool voor de emancipatie, gelijkwaardigheid en diversiteit die diep verankerd zijn in de wortels van het CDA. Dat past ook als geen ander bij een brede volkspartij.

In die traditie moeten we blijven staan. Ook als het gaat om bescherming van lhbti-rechten. Gevraagd naar de staat van het land is de veelgehoorde kreet: ‘Met mij gaat het goed, maar met ons gaat het slecht.’ De coronacrisis heeft extra aan de oppervlakte gebracht hoe belangrijk het is om in verbinding met de ander te staan. In een samenleving die verhardt, polariseert en individualiseert, vindt de christendemocratie de oplossing in de kracht van gemeenschappen. Coöperaties, verenigingen, familiebedrijven. En op het allerkleinste gemeenschapsniveau: het gezin.

Het gezin als hoeksteen van de samenleving kenmerkt de maatschappijvisie van het CDA. De christendemocratie ziet het huwelijk en het gezin als meer dan individuele liefde; de zorg voor elkaar en de opvoeding van de kinderen staat centraal. Daarbij staat voorop dat alle verschillende gezinsvormen gelijkwaardig moeten worden behandeld. Het gezin in de 21ste eeuw bestaat uit vele kleuren en verschijningsvormen, zoals die waarbij kinderen opgroeien bij ouders van gelijk geslacht, in een samengesteld gezin of bij méér dan twee ouders (ook wel: meerouders). Waar gelijkwaardigheid in woorden goed geborgd is bij het CDA, zou de partij er goed aan doen dat vaker in daden te benadrukken. Als brede volkspartij is het van belang om de aandacht voor moderne gezinnen prominent naar de voorgrond te verplaatsen.

Modernisering

Het huidige kabinet neemt een goede eerste stap in de modernisering van het familierecht. Het zet in op de invoering van ‘deelgezag’ voor de sociale ouders, waardoor ook zij hun rechten kunnen uitoefenen in contact met school of bij bezoek aan de huisarts. Ook krijgen de sociale ouders een voorkeurspositie bij het verkrijgen van het ouderlijk gezag indien de juridische ouders overlijden. Maar voor volledige erkenning en gelijkwaardigheid is uitbreiding van het juridisch ouderschap gewenst; een kind van een meeroudergezin wordt – juridisch gezien – nu nog wees zodra de juridische ouders overlijden.

De Staatscommissie Herijking Ouderschap pleitte in 2016 al voor deze hervorming, wanneer bij ouders de intentie tot meerouderschap vaststaat. Uitbreiding van juridisch ouderschap borgt dat de onderhoudsverplichting van alle ouders en de erfrechtelijke positie van kinderen ten opzichte van alle ouders wettelijk wordt verankerd, waarbij ook de bevoegdheid om te besluiten over ingrijpende medische behandelingen alle ouders toekomt.

In de wet verankeren

Het argument van het huidige kabinet om niet tot deze hervorming over te gaan in verband met mogelijke toename van conflicten onder ouders, wordt niet onderbouwd en staat in schril contrast met de realiteit waarin ouders feitelijk al de gezamenlijke opvoeding voor hun rekening nemen. Het wettelijk verankeren van de rechten en plichten van alle gezinnen met kinderen is in het belang van het kind en sluit aan bij de realiteit van de moderne samenleving.

Als het gezin voor het CDA nog steeds de hoeksteen vormt van de samenleving, dan heeft het CDA ook zorg te dragen voor alle gezinnen met kinderen in Nederland. In een tijd waarin de Pride dit jaar vanwege corona geen doorgang kan vinden, is het hijsen van de regenboogvlag alleen onvoldoende. Het CDA moet naar daden omzetten wat het aan emancipatie, rechtvaardigheid en diversiteit in huis heeft. Meer werk maken van meerouderschap past daar bij.

Frank Buijs is voorzitter van CDA Pride-netwerk. Jeltje Straatman is bestuurslid van het CDJA, de jongerenafdeling van het CDA.

Meer over