OpinieAmerikaanse verkiezingen

Opinie: Biden, overtuig burgers in hun lokale omgeving

De dreiging van een comebackpoging van Trump maakt dat Biden in campagnestand moet regeren, adviseert Jennifer Smits-Kilgus.

Jennifer Smits-Kilgus
De aanstaande president Biden en vice-president Harris voeren video-overleg met burgemeesters.	 Beeld Getty Images
De aanstaande president Biden en vice-president Harris voeren video-overleg met burgemeesters.Beeld Getty Images

Amerika bevindt zich in een uiterst ingewikkelde transitie. Eindelijk hebben we na vier chaotische jaren de bekwame en beproefde president in spe Joe Biden en naast hem de briljante en stoere vice-president in spe Kamala Harris. Nu de wereld op scherp staat en getuige is van de flinterdunne marges van de Democratische overwinning, is er wel een wereldwijd gevoel van enorme opluchting.

Hoewel Trump worstelt met een nederlaag, is de transitie in gang gezet. De vraag blijft echter: hoe kan Biden de omvangrijke minderheid van meer dan 72 miljoen Trump-aanhangers voor zich winnen, een grote groep wiens geliefde maar ook chagrijnige president heeft verloren en die al wordt warm gemaakt ​​voor een mogelijke wraakactie van Trump bij de presidentsverkiezingen in 2024?

Tastbaar

Joe Biden zal nooit verstokte Republikeinen beïnvloeden, en het Congres zal ook geen veranderingen doorvoeren in het systeem van kiesmannen. Maar wat hij vóór de verkiezingen van 2024 moet doen om zijn overwinning ook dan veilig te stellen is alle beleidsvooruitgang tastbaar maken voor elke kiezer.

Er valt geen tijd te verliezen om meerdere crises, zoals die van het coronavirus, onderwijs, rassenrellen, wapenbeheersing en de economie, te verhelpen. Al deze kwesties, en nog veel meer, vereisen nauwe samenwerking met de wetgevende macht in het Congres.

Joe Biden moet zichtbare resultaten boeken ondanks het feit dat hij hoogstwaarschijnlijk veel rekening moet houden met een door de Republikeinen geleide Senaat. Als senaatsleider en Trump-loyalist Mitch McConnell nog steeds in zijn machtige positie staat na de speciale senatorenverkiezingen van 5 januari in Georgia, dan heeft Biden een probleem.

Patstelling

Er kan slechts hoop worden geput uit de kracht van de goed werkende relatie die de twee senatoren Biden en McConnell in de loop van decennia hebben opgebouwd. Er bestaat echter een reëel risico dat de inspanningen van Biden worden weggevaagd door de onhandelbare patstelling in Washington. Als Biden zijn beleidsagenda niet via de Senaat kan uitvoeren, waar dan wel?

De voormalige voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Tip O’Neill, zei het eens treffend: ‘Alle politiek is lokaal.’ Met dit in gedachten zijn er enkele scenario’s denkbaar. Net als Trump zal Biden bepaalde problemen kunnen verhelpen via presidentiële decreten. Maar om de meerderheid van de Amerikaanse kiezers achter zich te houden, moet hij van bijna alles wat hij doet een lokale kwestie maken.

Ten eerste moet Biden de personen die hij gaat benoemen op bestuursfuncties aansporen op te treden als zijn ambassadeurs en vertalers van zijn beleid voor de burgers die de maatregelen aangaan, net zoals zijn vurigste aanhangers. Veel federale ministeries en departementen, zoals die voor huisvesting, voor kleine ondernemingen of voor milieubescherming, hebben tal van regionale kantoren, en effectief lokaal bereik hangt voor een groot deel af van de energie en stijl van de aangestelde personen ter plekke.

Burgemeesters

Ten tweede moet hij samenwerken met de Democratic Governors Association en de Amerikaanse vereniging van burgemeesters om zijn boodschap samen te vatten en te stroomlijnen, zodat deze op staats- en lokaal niveau wordt vertaald. In feite moeten alle Democraten, op federaal, staats en lokaal niveau, één lijn trekken. Republikeinen zijn over het algemeen beter in het formuleren van dit soort boodschappen en het positioneren van hun tegenstander. De democraten moeten die van hen verbeteren en aanscherpen.

Ten derde moet de regering-Biden in campagnestand blijven. Biden is sterk van start gegaan qua focus op de burgerij en niet op zichzelf, maar eenderde van de Senaat is over twee jaar herkiesbaar, evenals alle 435 zetels in het Huis van Afgevaardigden. De steun van de president voor de Democratische kandidaten kan het verschil maken om het Congres blauw te kleuren. In feite moeten Biden en zijn regering zoveel mogelijk tijd buiten Washington doorbrengen, en campagne voeren in de belangrijkste districten.

Voor de regering-Biden-Harris is er geen tijd te verliezen. McConnell is slechts een deel van het probleem. De gewone kiezers moeten in de praktijk van alle voordelen van de beleidsagenda van Biden en Harris overtuigd raken voor een kans op een tweede presidentiële termijn.

Jennifer Smits-Kilgus werkte als topambtenaar in de regering-Bush en voerde campagne voor Biden-Harris.

Meer over