OpinieStudenten

Ook studenten hebben recht op financiële compensatie

Duw studenten niet nog dieper in de schulden nu ook zij getroffen zijn door de coronacrisis, betoogt Geertje Hulzebos.

Een student plukt tomaten in een kas in De Lier. Jongeren die op zoek zijn naar een bij- of vakantiebaantje worden meegeteld in de werkloosheidscijfers. Beeld Robin van Lonkhuijsen / ANP
Een student plukt tomaten in een kas in De Lier. Jongeren die op zoek zijn naar een bij- of vakantiebaantje worden meegeteld in de werkloosheidscijfers.Beeld Robin van Lonkhuijsen / ANP

Een grote groep studenten valt tussen de wal en het schip als het gaat om de financiële compensatie voor de coronamaatregelen, bijvoorbeeld omdat ze de inkomsten uit een stage mislopen, een nul­urencontract hebben, of net zijn afgestudeerd en niet in aanmerking komen voor een uitkering. De vaak onvermijdelijke studievertraging kost studenten zo’n 7.000 euro, zo rekende de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) uit. Die heeft inmiddels meer dan duizend meldingen binnengekregen van studenten die zich ernstige zorgen maken over hun rechten.

De coronacrisis heeft dus grote gevolgen voor studenten. Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven kiest in plaats van compensatie voor ‘het gebruikmaken van leenmogelijkheden’. Op deze manier worden studenten door de overheid extra in de schulden gestoken. Dit is oneerlijk en biedt geen soelaas.

Een op de drie studenten leent namelijk al maximaal en moet vaak daarnaast werken om rond te kunnen komen. De gevolgen hiervan zijn groot; zo steeg de nationale studieschuld van 2018 tot 2019 met bijna 2 miljard naar 19,3 miljard euro. Dit schuldenstelsel heeft met name gevolgen voor minder kapitaalkrachtige jongeren, de groep die het hardst wordt geraakt door de coronacrisis. Zo zijn jongeren van wie de ouders in de bijstand zitten of een migratieachtergrond hebben, minder snel geneigd om geld te lenen, waardoor het onwaarschijnlijk is dat zij extra zullen lenen om in hun basisbehoeften te voorzien.

Daarnaast hebben (extra) schulden een grote impact op latere woonomstandigheden. De studieschuld telt mee voor het krijgen van een hypotheek, waardoor het kopen van een huis vrijwel onmogelijk is geworden. De Sociaal-Economische Raad waarschuwde in september dat de combinatie van flexwerk, een gebrek aan betaalbare woningen, het leenstelsel en onzekerheid betekent dat jongeren afhankelijker zijn geworden. Nog afgezien van het psychische leed: 40 procent van de met schulden belaste studenten is emotioneel uitgeput.

De Nationale Ombudsman stelt dat de overheid zich moet inspannen om verdere schulden te voorkomen. Maar sinds het afschaffen van de basisbeurs in 2015 kiest de overheid juist voor het tegendeel. Zo heeft de Dienst Uitvoering Onderwijs een nieuwe afdeling opgericht voor het innen van studieschulden, met tientallen vacatures voor ‘dienstverleners’. In plaats daarvan zou de overheid met een financieel vangnet moeten komen voor studenten die tussen wal en schip vallen. Zij hebben, net als elke andere Nederlander, recht op een eerlijke compensatie.

Geertje Hulzebos is oud-LSVb-­voorzitter en masterstudent onderwijswetenschappen en filosofie.

Meer over