LezersbrievenDinsdag 26 januari

Ook elektrische auto heeft keerzijde

De ingezonden lezersbrieven van dinsdag 26 januari.

Winning van kobalt, gebruikt in batterijen, in Democratische Republiek Congo. Beeld Getty
Winning van kobalt, gebruikt in batterijen, in Democratische Republiek Congo.Beeld Getty

Brief van de dag: fabricage elektrische auto’s zorgt voor uitbuiting

De elektrische auto, waarover veel optimisme heerst, is evengoed vervuilend. Zo vergt de fabricage ervan veel grondstoffen, ook zeldzame. Bovendien zorgt dit proces voor de uitbuiting van vrouwen en kinderen, die worden ingezet bij het winnen van grondstoffen voor batterijen, zoals kobalt. Het gebruik van elektrische auto’s heeft veel infrastructuur nodig (bouw en plaatsing van windmolens, distributienet, onderhoud van het wegennet, et cetera).

Nu komt in Nederland nog steeds zo’n 90 procent van de elektriciteit uit fossiele brandstoffen, inclusief vervuilende biobrandstof. En dan is er nog de verre van perfecte recycling. Dit alles is weliswaar minder vervuilend dan een benzine- of dieselauto, en vliegen is helemaal de doodsteek voor het voortbestaan van de mensheid. Geen leuke boodschap, maar is deze te weerleggen? Het minst vervuilend blijven het openbaar vervoer en de fiets.

Nico Schellart, Amsterdam

Nieuwe naam

Ontluisterend hoe de politieke leiders omgaan met de advisering door experts van het OMT en zich daar achter verschuilen (Zaterdag, 23 januari). En hoe simpel een deel van de oplossing, namelijk het verplaatsen van het moment van vergaderen.

Ik suggereer nog zo’n simpel deel van de oplossing: wijzig de naam in ‘Uitbraak Advies Team’ of desnoods op zijn Engels ‘Outbreak Expert Team’, zodat de vlag de lading dekt. Dan is voor iedereen de rol en status van dit gezelschap helder. Wellicht ook voor Mark Rutte en consorten.

Agnes Scholte, Amersfoort

50Min

Gezonde ouderen getuigen van ‘generativiteit’, stelt de psychologie. Het is het verlangen om bij te dragen aan een goede toekomst voor volgende generaties. In het partijprogramma van 50Plus (Ten eerste, 22 januari) zie ik daar echter niets van terug. Sterker nog, ik meende even met een ludieke bijdrage van De Speld te maken te hebben. Wat een schaamteloze getuigenis van egocentrisme!

Ter compensatie overweeg ik nu een partij 50Min op te richten – welke andere 50-plussers doen mee?

Jacky van de Goor, Eindhoven

Winst maken

Professor Ira Helsloot (Ten eerste, 23 januari) stelt dat het doel van sociale media is dat burgers dingen met elkaar kunnen bespreken. En: als er onzin staat, corrigeren we elkaar.

Ik denk dat het doel van LinkedIn is om winst te maken, zoals dat het doel is van alle sociale media. Zoals de Volkskrant vroeger personeelsadvertenties niet gratis plaatste doet LinkedIn dat nu ook niet.

Het is verbazingwekkend dat veel mensen de sociale media als een soort nutsvoorziening zien. Dat zijn ze niet, en dat kan iedereen met gezond verstand weten.

Mart van der Niet, Almere

Kop in het zand

Ik begrijp dat de KLM niet graag personeel laat staan in het buitenland als onverhoopt een sneltest positief uitslaat. Maar wat is het alternatief? Gewoon maar met besmetting en al mee terug nemen, in een vliegtuig vol mensen? Of liever kop in het zand en helemaal niet testen?

Tom Nagel, Utrecht

Proefdieren

Natuurlijk zou er zonder proefdieren nu geen vaccin zijn (O&D, 25 januari). Maar als onze relatie met dieren wat gezonder was, was die hele pandemie er niet geweest.

Leon Cronie, Utrecht

Alle ballen op Rutte

‘Rutte onder vuur bij aftrap van verkiezingscampagne’ (Ten eerste, 25 januari). Nu ook door het CDA; eerder was letterlijk van links tot rechts al gebleken dat er één gezamenlijk campagnedoel lijkt te zijn, tegen Rutte en de VVD.

Is dat werkelijk de boodschap waarmee op één na alle politieke partijen ons kiezers willen bereiken? Ze zijn bang voor het succes van de VVD en zijn lijsttrekker, daar is wel reden voor, maar een boodschap ‘samen tegen Rutte’ is flinterdun en toont minachting voor de kiezer. Een nederlaagstrategie bovendien. Treed de kiezer tegemoet met de eigen boodschappen, visies, idealen en dromen. Dan kunnen we kiezen. Politieke partijen, neem ons serieus.

Max Kerremans, Boskoop

Klimaatkosten

De kosten van de klimaatcrisis vallen in twee groepen. De ene is de vermindering van broeikasgassen zoals CO2 en methaan, volgens het Verdrag van Parijs. De andere is de aanpassing van onze leefomgeving zodat we niet overstromen of wegwaaien (Maandag, 25 januari). Beide groepen kosten duizenden miljarden euro’s, waarbij de schade van de pandemie in het niet valt.

Alle krantenartikelen ten spijt is er nog te weinig aandacht voor de overbevolking, de overconsumptie, het vele reizen en het kopen van spullen over de hele wereld. Als we daar niets aan doen, blijft het dweilen met de kraan open.

Sjoerd Nienhuys, Hilversum

Welke borrel?

Kunnen de ‘feiten voor bij de borrel’ uit de zaterdagkrant een andere titel krijgen totdat er weer een borrel mogelijk is?

Rosa Wiegant, Groningen

Meer over