OpinieLezersbrieven

Ook christenen mediteren

Van links naar rechts Laurence Freeman, de Dalai Lama en John Main, Montreal, 1980. Beeld
Van links naar rechts Laurence Freeman, de Dalai Lama en John Main, Montreal, 1980.

Aan eind van het interview met de Dalai Lama (Zaterdag, 8 september) geeft deze een typering van het christendom, waarvan hij zelf moet weten dat die niet klopt. Het is waarschijnlijk juist dat het christendom een wat meer ingevuld idee heeft van het Goddelijke dan het boeddhisme en daar ook meer de nadruk op legt. Maar de Dalai Lama moet weten dat zijn uitspraak dat er in het christendom geen traditie bestaat van het trainen van de geest niet juist is.

Al bij de woestijnheiligen uit de 4de eeuw na Christus vind je pogingen de geest te doorgronden en te transformeren. In 1980 bezocht de Dalai Lama in Montreal een christelijk klooster, geleid door John Main OSB (orde der benedictijnen). Hier werd de traditie van de woestijn, met name ook het mediteren als onderdeel daarvan, op een moderne manier geleefd.

Main’s opvolger, Laurence Freeman, O.S.B., draagt deze spiritualiteit nog steeds uit middels de Wereld Gemeenschap voor Christelijke Meditatie (WCCM). De Dailai Lama is in het project ‘The Way of peace’ nota bene verschillende keren in een dialoog gegaan met Freeman over meditatie in christendom en boeddhisme.

Sicco Claus, Den Haag, Nationaal Coordinator WCCM

Didactische methode

Uit mijn schooltijd, vóór de lumpsumregeling en met merendeels academisch geschoolde docenten herinner ik mij dat de lessen vooral liepen volgens het stramien bbb: beginnen, boek open, bek dicht. In mijn periode als afdelingsleider in het vwo zag ik deze methode vooral terug bij mijn academisch geschoolde collega’s. Op het hbo waar ik nu meewerk aan de opleiding van nieuwe docenten, wordt gelukkig een veelheid aan didactische methodes onderwezen.

dr. Marcel Zijlstra, Edam

Drugsconsument

In het drugsdebat mis ik vaak de rol van de consument. Het zijn niet alleen de producenten en tussenpersonen die deel uitmaken van de crimi- naliteit maar ook de eindgebruiker die de miljarden bij elkaar brengt. Het is niet gewoon om pillen te gebruiken op een feestje. Het is niet gewoon om gezellig in het weekend cocaïne te snuiven. Het is niet gewoon dat feesten en danceparty’s tot ver in de ochtend duren en geen mens zonder pillen op de been kan blijven. De voorlichtingscampagnes over alcohol en roken hebben succes. Geef geen vergunningen meer af voor feesten en party’s die zo lang duren. Overheid, maak elke burger die gebruikt bewust van zijn criminele rol. Als er geen consument is, dan is er ook geen producent. Kijk naar de sigarettenindustrie die langzamerhand zijn bakens verzet.

Nelly van Doorn, Leiden

In stilte

Parlementair werk dat in stilte wordt verricht (column Sheila Sitalsing, Ten eerste, 10 september) kan kennelijk het daglicht niet velen.

Ger van Tongeren, Alphen a/d Rijn

Fatsoenlijke mensen

Vooropgesteld dat ik helemaal niets tegen Lili en Howick heb, was ik er geen voorstander van dat zij in Nederland mochten blijven. Onder grote maatschappelijke druk van heel veel nette, fatsoenlijke mensen heeft de staatssecretaris op de valreep echter bakzeil gehaald. Onze democratisch gekozen volksvertegenwoordiging kan en mag natuurlijk niet discrimineren. Het is dus te verwachten dat alle kinderen en ouders, die nog een asielaanvraag hebben lopen, nu ook verzekerd zijn van een mooi plekje in Nederland. Verder zullen natuurlijk alle reeds uitgezette asielzoekers, samen met ouders, opa’s en oma’s, teruggehaald worden en net zo netjes behandeld worden.

Het zou fijn zijn wanneer de grote groep ‘nette, fatsoenlijke mensen’ die de democratische rechtsstaat zo onder druk hebben gezet, ook de moeite nemen om zelf aan hun eigen kinderen en kleinkinderen uit te leggen hoe dit allemaal zo gekomen is.

Willem de Graaf, Anna Paulowna

Hertaling

Als er één les te trekken valt uit de ‘hertaling’ van Sheila Sitalsings column (V, 7 september) is het wel dat ironie zich bar moeilijk laat ‘hertalen’. Alleen al daardoor heeft de tekst voor ongeletterden een heel andere strekking dan het origineel. ‘Met de beste intenties naar de heilstaat willen voeren’ is wezenlijk iets anders dan ‘goede bedoelingen hebben’ zonder meer, buiten deze historische en culturele context. Dat maakt de ‘hertaalde’ tekst er niet begrijpelijker op.

Joachim Kruyswijk, Hilversum

Ongemakkelijke waarheid

Van links tot rechts viel de Kamer minister Blok aan op de uitspraak over ‘de genen’. Los van de vraag of hij die uitspraak had moeten doen, is de verontwaardiging hierover gebaseerd op een hardnekkig misverstand. Gedragswetenschappelijk onderzoek, en alledaagse observatie, geeft sterke indicatie dat de evolutie ons inderdaad heeft opgezadeld met een natuurlijke aanleg om een zekere afkeer van andere groepen te hebben.

Deze ongemakkelijke waarheid kun je glashard ontkennen en er verontwaardigd over doen, maar dat neemt de gevolgen ervan niet weg. Integendeel zou ik denken. Beter om dit gegeven te onderkennen, en vervolgens na te denken over de vraag hoe we deze natuurlijke neiging tegen kunnen gaan om groepen nader tot elkaar te brengen. Genetische aanleg betekent niet dat gedrag onveranderbaar en moreel aanvaardbaar is, zoals gesuggereerd werd in het Kamerdebat. De Britse filosoof Moore bedacht een mooie term voor dit foutieve idee: de naturalistic fallacy (of naturalistische dwaling).

dr. Johan Karremans, Nijmegen, docent/onderzoeker sociale psychologie, Radboud Universiteit

Meer over