LEZERSBRIEVENDinsdag 13 oktober

Ook buiten Europa bloeide de wetenschap

De ingezonden lezersbrieven van dinsdag 13 oktober.

Redactie
Mohammed ibn Musa, bijgenaamd al-Khwarizmi (780-850). Beeld
Mohammed ibn Musa, bijgenaamd al-Khwarizmi (780-850).

Brief van de dag: al-Khwarizmi

Mooi dat er aandacht is voor Christiaan Huygens. Jammer dat het besproken boek met z’n eurocentrisme onwaarheden vertelt, en dat de bespreking in de Volkskrant deze onkritisch herhaalt. Het was immers niet in Europa dat er ‘voor het eerst een wiskundige basis werd gelegd onder de ‘natuurlijke filosofie’, zoals natuurwetenschap tot die tijd vaak werd genoemd’.

Een wetenschapper uit Centraal-Azië deed dit al veel eerder, namelijk al-Khwarizmi. Hij werkte in de eerste helft van de negende eeuw in Bagdad, toendertijd de hotspot van wetenschap in de wereld. Dat in het Midden-Oosten veel wetenschappelijke innovatie plaatsvond ver voor de Europese Renaissance is al veel langer bekend, maar moeilijk te verteren voor Europeanen die zijn opgegroeid met de mythe dat er tussen de Griekse bloeitijd en de Renaissance geen wetenschap bedreven werd, behalve een beetje door de Romeinen.

Zo maakt Gavin Menzies in zijn boek 1434: the year a magnificent Chinese fleet sailed to Italy and ignited the Renaissance aannemelijk dat Leonardo da Vinci veel van zijn ideeën heeft overgenomen (lees: gekopieerd) uit Chinese manuscripten die in Noord-Italië terechtkwamen.

Er is een tijd dat Europeanen werkelijk zelf nieuwe dingen gaan bedenken, maar net als alle voorgaande wetenschappers staan zij ook op de schouders van voorgangers hier en elders.

Anne Wesselink, Hengelo

Vergoeding mondmaskers

Bij vele dagelijks terugkerende handelingen kan de afstand van 1,5 meter onmogelijk worden gehandhaafd. De kosten van mondmaskers zijn aanzienlijk en moeten nu door de cliënten of de thuiszorg worden opgebracht. Onhygiënisch en onverantwoord hergebruik wordt dan verleidelijk. Hoe kunnen we op een efficiënte manier uit deze splijtende spagaat ontsnappen?

Gemeente en zorgverzekeraars kunnen hierbij een rol spelen. Als we het mondmasker, net als verbandmiddelen of steunkousen beschouwen als een door de apotheker middels een recept te verstrekken erkend medisch hulpmiddel, dan zijn we direct af van het vergoedingsprobleem en de wildgroei in ongecontroleerde en mogelijk voor de gezondheid gevaarlijke mondmaskers.

De apotheek zal middels de bijsluiter en instructie bijdragen aan juist en hygiënisch gebruik. Iedere patiënt met een indicatie voor thuiszorg of opname in een zorgcentrum kan automatisch mondmaskers voor zichzelf en de bezoekende thuiszorg krijgen uit het budget van het zorgkantoor. Afhankelijk van de frequentie van verplegende en verzorgende handelingen kan het recept hiervoor met het vereiste aantal worden uitgeschreven. Verzorgenden hoeven niet uit eigen middelen mondmaskers aan te schaffen en in te schatten of het gebruik nodig is, want ze liggen bij de cliënt voor ze klaar. De indicatie is gesteld en het recept is verstrekt.

Het kostenaspect zal geen rol meer spelen. Mondmaskers die voldoen aan kwaliteitseisen op het gebied van veiligheid, comfort en milieuverontreiniging kunnen centraal worden gecontroleerd en ingekocht. Verstrekking op recept bij een vastgestelde zorgindicatie is efficiënt, eerlijk en controleerbaar en biedt veiligheid voor zorgbehoeftige patiënten en zorgverlenend personeel.

Walter Schrader, huisarts , Leiden

Lessen

Rector Van Domselaar van het Christelijk Lyceum in Zeist vindt het totaal onverantwoord dat de leerlingen na de lessen door de gangen stuiven en vervolgens op een kluitje in de aula’s gaan zitten. Daar ben ik het helemaal mee eens als natuurkundedocent op een middelbare school. Maar wat ik niet begrijp is dat deze rector, en met hem de directies van vele andere scholen, niet zelf het besluit nemen om de lessen deels af te schalen. Waarom moet er daarvoor op een besluit van de overheid worden gewacht?

Het zou prima te doen zijn om zeg, de helft van de lessen, online vanuit huis te geven en te volgen. Te denken valt aan een rooster waarin online korte instructielessen worden gegeven en je de leerlingen slechts op school laat komen voor meer praktische opdrachten of oefeningen van het geleerde. Op deze manier kun je het aantal leerlingen op school, en dientengevolge het aantal potentiële besmettingen, drastisch beperken.

Een tweede coronagolf wordt al sinds het begin van het schooljaar voorspeld, dus schoolbesturen hebben tijd genoeg gehad om over dit soort oplossingen na te denken.

Virgil Tromp, docent natuurkunde, Nijmegen

Natuur

Ik lees het prachtige tijdschrift Be one with nature van het Wereld Natuur Fonds. Onze aarde heeft het moeilijk. We moeten iets doen. Nota bene Jesse Klaver van GroenLinks stelt voor om een miljoen nieuwe woningen te bouwen. Het natuurgebied van vliegveld Valkenburg (Zuid-Holland) wordt opgeofferd aan woningbouw. Ik begrijp er niets meer van.

Guus Tromp, Oegstgeest

Adellijke titels

Verschillende regenten uit families die rijk werden van de slavernij zijn in de adelstand verheven. Is het een idee die titels op te heffen? De nazaten zijn niet verantwoordelijk voor wat toen gebeurde, maar de titels zijn besmet.

Neil van der Linden, Amsterdam

Melania

Hoe gaat het met de vrouw van de Amerikaanse president Donald Trump? Die had toch ook corona, maar daar hoor je niks meer van. Vreemd dat Trump zelf niet de moeite neemt om te vertellen hoe het met zijn vrouw Melania gaat.

Of misschien is dat juist niet vreemd, tenslotte is hij de ster en zij van geen belang.

Mieke Koenen, Nijmegen

Meer over